سرزمین عاشقانه

منم تنها کنار تو کنارم جای خالیته کنارت پر شده انگار حواست به کناریته

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ سرزمین عاشقانه خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

متولدین خرداد، نماد : جوزا

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ خرداد ماه‌:
انعطاف‌پذير و همه‌ فن‌ حريف‌
خوش‌ مشرب‌، خوش‌ صحبت‌، بذله‌گو
شاداب‌، با طراوت‌، پرتحرك‌، سرزنده‌ و خلاق‌

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ خرداد ماه‌:
عصبي‌ و نگران‌
ظاهربين‌، بي‌ثابت‌ و دمدمي‌
ناقلا، كنجكاو و فضول‌

متولدين‌ خرداد ماه‌ افرادي‌ دو شخصيتي‌، گريز پا، پيچيده‌ و شيفته‌ مخالفت‌ هستند.همين‌ خصوصيات‌ از يك‌ جنبه‌ باعث‌ حسن‌ها و همه‌ فن‌ حريف‌ بودنشان‌ هستند و ازيك‌ جنبه‌ باعث‌ عيوب‌ و عادات‌ بد و بوالهوس‌ بودنشان‌ مي‌باشند. اين‌ برج‌ در ارتباطبا سياره‌ عطارد (تير) يعني‌ سياره‌ بچگي‌ و نوجواني‌ است‌ و تابعان‌ آن‌ مستعد دارابودن‌ آداب‌ و رفتار مؤدبانه‌ و همچنين‌ اشتباهات‌ جوانان‌ هستند. هنگامي‌ كه‌ جنبه‌شخصيتي‌ مثبت‌شان‌ را به‌ نمايش‌ مي‌گذارند، خيلي‌ جذاب‌ مي‌شوند و امان‌ از وقتي‌ كه‌جنبه‌ شخصيتي‌ منفي‌شان‌ را نشان‌ دهند... از بد هم‌ بدتر مي‌شوند. آنها درست‌ مثل‌بچه‌ها سرزنده‌، پرشور و با نشاط هستند، در حقيقت‌ افسونگراني‌ به‌ شمار مي‌آيند كه‌اگر شرايط به‌ نفع‌ آنها پيش‌ برود بهترين‌ها هستند، در غير اين‌ صورت‌ افرادي‌خودخواه‌، خود محور، تخيلي‌، سرسخت‌، ناآرام‌ و بي‌قرار مي‌شوند. آنها با يك‌ دنياشور و شوق‌ فعاليت‌هاي‌ جديد را آغاز مي‌كنند، ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ كمي‌ بي‌ دقت‌ و كم‌تلاش‌ هستند و دائما از شاخه‌اي‌ به‌ شاخه‌ ديگر مي‌پرند و مي‌خواهند چيزهاي‌ جديدرا تجربه‌ نمايند، درست‌ مثل‌ يك‌ پروانه‌ كه‌ از روي‌ گلي‌ به‌ روي‌ گل‌ ديگر در حال‌رقص‌ و پرواز است‌، بي‌هدف‌ و بي‌دليل‌ بدون‌ آن‌ كه‌ يك‌ كار را به‌ پايان‌ برسانند، آن‌ رانيمه‌ كاره‌ رها كرده‌ و به‌ سراغ‌ كار ديگري‌ مي‌روند. زندگي‌ به‌ نظر آنها يك‌ بازي‌ است‌كه‌ بايد هميشه‌ مملو از حركات‌ و فعاليت‌هاي‌ جديد و سرگرمي‌هاي‌ بي‌وقفه‌ باشد وآنها فارغ‌ از كار و زندگي‌ يكنواخت‌ و عادي‌ باشند. تغيير دادن‌ ناگهاني‌ در وسطجريان‌ يكي‌ ديگر از خصلت‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌ متولدين‌ خرداد ماه‌ است‌ كه‌ به‌همين‌ دليل‌ تصميم‌گيري‌ و ثابت‌ قدم‌ ماندن‌ برايشان‌ دشوار مي‌شود.

از آنجايي‌ كه‌ آنها به‌ اندازه‌ كافي‌ خودآگاه‌ نيستند، به‌ راحتي‌ جنگ‌ و دعوا به‌ راه‌مي‌اندازند و تا جاي‌ ممكن‌ مي‌كوشند تا داراي‌ حس‌ تشخيص‌ يا تميز بوده‌ و بر حق‌جلوه‌ كنند. خصلت‌هاي‌ خوب‌ آنها آن‌ چنان‌ جذاب‌ و گيرا هستند كه‌ به‌ آساني‌ افراد رابه‌ سمت‌ خودشان‌ جلب‌ مي‌كنند. آنها نسبت‌ به‌ فقرا و دردمندان‌ با محبت‌، دلسوز،ملايم‌، باگذشت‌، سخاوتمند و با نزاكت‌ هستند ولي‌ متأسفانه‌ هيچ‌ گاه‌ به‌ نتايج‌ دلخواه‌و مطلوب‌ دست‌ نمي‌يابند، چون‌ سر زندگي‌ و نشاط بيش‌ از حدشان‌ با اين‌ حالت‌تداخل‌ مي‌كند و در تضاد است‌. آنها خيلي‌ سريع‌ ياد مي‌گيرند كه‌ از جذابيت‌ و گيرايي‌ظاهري‌ خود براي‌ دستيابي‌ به‌ اهدافشان‌ بهره‌ گيرند و هنگامي‌ كه‌ براي‌ پيشرفت‌ تلاش‌مي‌كنند از هر گونه‌ روشي‌ استفاده‌ مي‌كنند مثل‌: دروغگويي‌، طفره‌ رفتن‌ و فرار از موردسرزنش‌ قرار گرفتن‌، انداختن‌ گناهشان‌ به‌ گردن‌ ديگران‌ و بهره‌جويي‌ از تمام‌ فريبايي‌و جذابيت‌ ظاهريشان‌. آنها زماني‌ كه‌ سرحال‌ و با حوصله‌ هستند، ممكن‌ است‌ براي‌صادق‌ بودن‌ تلاش‌ نمايند ولي‌ خودخواهي‌ و در نظر گرفتن‌ منافع‌ شخصي‌شان‌ هميشه‌بر آن‌ غلبه‌ مي‌كند و در حقيقت‌ فاتح‌ است‌. اگر اوضاع‌ و شرايط باب‌ ميل‌ شان‌ نباشد،درست‌ مثل‌ بچه‌ها اخم‌ مي‌كنند، عنق‌ مي‌شوند و خواهان‌ جلب‌ توجه‌، تعريف‌ وتمجيد، صرف‌ پول‌ و انرژي‌ ديگران‌ هستند. آنها مثل‌ يك‌ آفتاب‌ پرست‌ هرگونه‌تغييري‌ را در محيط اطراف‌ خود منعكس‌ مي‌كنند و اگر عصباني‌ و بداخلاق‌ شوند،افرادي‌ بدبين‌، ترش‌ رو، نجوش‌، بدعنق‌ شده‌ و به‌ صورت‌ مادي‌ گرايانه‌اي‌ خود محورو خودبين‌ مي‌شوند. اگر شرايط زندگي‌ واقعا برايشان‌ دشوار شود، كاملا قدرت‌ اراده‌خويش‌ را از دست‌ مي‌دهند. در اين‌ مواقع‌ آنها كم‌ حرف‌، درون‌ گرا، كم‌ رو، نگران‌،عصبي‌، ترشرو، خشك‌، ناراضي‌، غيرقابل‌ انعطاف‌، حساس‌ و تحريك‌پذير مي‌شوند.از طرفي‌ از آنجايي‌ كه‌ همه‌ فن‌ حريف‌ هستند و مهارت‌هاي‌ زيادي‌ دارند، مي‌توانندخيلي‌ سريع‌ انطباق‌پذير شده‌ و با بهره‌گيري‌ از خلاقيت‌ و هوش‌ و ذكاوت‌موروثي‌شان‌ خودشان‌ را با دنياي‌ اطراف‌ منطبق‌ سازند و كنترل‌ اوضاع‌ را در دست‌بگيرند.

اكثر متولدين‌ خرداد ماه‌ داراي‌ هوش‌ و ذكاوتي‌ بالا و ذاتي‌ و بعضا درخشان‌ هستند وعاشق‌ چالش‌ و مبارزه‌ مغزي‌ و هوشمندانه‌ مي‌باشند. اگرچه‌ تمركز حواس‌ و دقت‌ وتوجهشان‌ براي‌ مدتي‌ زياد است‌ ولي‌ متأسفانه‌ دوامي‌ ندارد. فرزي‌ و چالاكي‌ و انرژي‌سرشار ذهني‌شان‌ به‌ آنها اشتهايي‌ سيري‌ناپذير براي‌ كسب‌ علم‌ و دانش‌ روز و جديدمي‌دهد، اگرچه‌ آنها از تحمل‌ زحمت‌ و مشقت‌ علم‌ اندوزي‌ و يادگيري‌ بيزارند. آنهاتقريبا به‌ راحتي‌ هر چيزي‌ را كه‌ لازمه‌اش‌ دارا بودن‌ هوش‌ و چابكي‌ است‌، به‌ سرعت‌ياد مي‌گيرند. آنها خيلي‌ زود انواع‌ مهارت‌هاي‌ يدي‌ را فرا مي‌گيرند. آنها داراي‌ بينشي‌تحليلي‌ هستند كه‌ همين‌ آن‌ چنان‌ توانايي‌ به‌ آنها مي‌بخشد كه‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند هردو جنبه‌ يك‌ سؤال‌ را دريابند ولي‌ هميشه‌ تصميم‌گيري‌ برايشان‌ دشوار است‌. آنهامي‌توانند از هوششان‌ به‌ بهترين‌ وجهي‌ كمك‌ بگيرند تا دو جنبه‌ شخصيتي‌ خويش‌ رابا هم‌ هماهنگ‌ كرده‌ و موفق‌ شوند. اگر با مشكلي‌ مواجه‌ شوند، تا زماني‌ كه‌ راه‌ حلي‌براي‌ آن‌ پيدا نكنند، نگران‌ مي‌مانند: گاهي‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌شان‌ حتي‌ فكر ديگران‌را مي‌دزدند، خطرها را به‌ جان‌ مي‌خرند، خودشان‌ را در چندين‌ فعاليت‌ و كار غرق‌مي‌كنند تا مشكلات‌ شان‌ حل‌ شود.

متولدين‌ خردادماه‌ ممكن‌ است‌ از نظر عاطفي‌ عميقا درگير شوند ولي‌ جنبه‌ ديگرشخصيت‌شان‌ بر ضد احساساتي‌ بودن‌ آنهاست‌ و در يك‌ موقعيت‌ رمانتيك‌ به‌ ناگاه‌ظاهر شده‌، به‌ آن‌ مي‌خندند و بيشتر اوقات‌ پيروز مي‌شوند.

آنها هنگامي‌ كه‌ عاشق‌ مي‌شوند، سعي‌ دارند حتي‌ الامكان‌ آن‌ را از نظر عقلايي‌ تجزيه‌و تحليل‌ نمايند ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ هيچ‌ چيز را جدي‌ نمي‌گيرند، عليرغم‌ آن‌ كه‌ ابتداشديدا از نظر احساسي‌ درگير مي‌شوند، ولي‌ تا هنگامي‌ كه‌ برايشان‌ تازگي‌ دارد وجديد است‌، به‌ آن‌ پايدار مي‌مانند، سپس‌ چون‌ سرخوش‌ هستند، اگر احساس‌ كنند كه‌عشق‌ برايشان‌ يكنواخت‌ و خسته‌ كننده‌ شده‌ براي‌ آن‌ كه‌ مبادا درد و رنجي‌ را متحمل‌شوند، كم‌ كم‌ خودشان‌ را كنار مي‌كشند.

آنها در موقعيت‌هاي‌ كمتر جدي‌، دوستاني‌ سرگرم‌ كننده‌ هستند، البته‌ نسبتا آشنايان‌خوبي‌ محسوب‌ مي‌شوند تا دوستاني‌ خوب‌€ حتي‌ جدي‌ترين‌ افراد متولد خرداد ماه‌هرگز كسل‌ كننده‌ و خسته‌ كننده‌ نيستند. آنها باطنا بشاش‌ و بازيگوش‌ هستند و درجمع‌ و مهماني‌ خوش‌ صحبت‌، مجلس‌ آرا و سر و زبان‌ دار مي‌شوند و مثل‌ نگيني‌مي‌درخشند.

متولدين‌ خرداد ماه‌ مي‌توانند در بسياري‌ از زمينه‌ها موفق‌ باشند. آنها مي‌توانندسخنران‌ يا نويسنده‌ شوند. به‌ عنوان‌ مناظره‌ كننده‌، ديپلمات‌ با سياست‌ ]اگرچه‌ در امرسياست‌ آنها بيشتر به‌ تئوري‌ها علاقمند هستند تا عمل‌[، دبير، شاعر، روزنامه‌نگار ياوكيل‌ دعاوي‌ مي‌توانند به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برسند. در امر تجارت‌ هر كاري‌ كه‌مستلزم‌ حاضر جوابي‌ و چابكي‌ باشد، مناسب‌ حال‌ آنهاست‌: مثل‌ نماينده‌ و بازارياب‌مسافرتي‌، حق‌ العمل‌ كاري‌ و خلاصه‌ تمام‌ مشاغلي‌ كه‌ در ارتباط با عموم‌ و صحبت‌كردن‌ است‌. از آنجايي‌ كه‌ آنها منصف‌، بي‌طرف‌، منطقي‌، اهل‌ استدلال‌ و تحليل‌ گرهستند، مي‌توانند دانشمنداني‌ موفق‌ شوند، به‌ خصوص‌ در زمينه‌هاي‌ پزشكي‌ وستاره‌شناسي‌ (نجوم‌). همچنين‌ مي‌توانند در نيروهاي‌ مسلح‌ به‌ مقامات‌ بالا برسندچون‌ خطر را جدي‌ نمي‌گيرند و مي‌توانند به‌ راحتي‌ يك‌ سابقه‌ در زمينه‌ ايثار و ازخودگذشتگي‌ نسبت‌ به‌ وظايف‌ و اعمال‌ حماسي‌ و قهرمانانه‌ كسب‌ كنند. در زمينه‌ هنرنيز در رشته‌هاي‌ موسيقي‌، نقاشي‌ و مجسمه‌سازي‌ مي‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت‌ببندند. آنها مي‌توانند محققان‌ و پژوهشگراني‌ قوي‌ باشند. متأسفانه‌ گهگاهي‌ نيز ازجنبه‌ منفي‌ ممكن‌ است‌ دست‌ به‌ كلاهبرداري‌، سرقت‌ و حتي‌ جادو و جنبل‌ بزنند و به‌انحطاط كشيده‌ شوند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ خردادماه‌:
صورت‌ فلكي‌ جوزا بر بازوها، شانه‌، دست‌ها، ريه‌ و سيستم‌ عصبي‌ حكمراني‌ مي‌كندو متولدين‌ خرداد ماه‌ بايد از اتفاقاتي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ قسمت‌ بالاي‌ بدنشان‌ رخ‌دهد و همچنين‌ بيماري‌هاي‌ عصبي‌ و ريوي‌ مثل‌ زكام‌ و برونشيت‌ (التهاب‌ نايژه‌ها)هوشيار و آگاه‌ باشند. اگر تحت‌ فشارهاي‌ شديد عصبي‌ قرار بگيرند از درون‌ خردمي‌شوند و تمام‌ بنيه‌ خود را از دست‌ مي‌دهند.

شما بدون‌ دليل‌ و به‌ راحتي‌ خودتان‌ و ديگران‌ را آزار داده‌ و به‌ خطر مي‌اندازيد. گاهي‌اوقات‌ پرداختن‌ بيش‌ از حد و با شدت‌ و حدت‌ زياد نيز مي‌تواند برايتان‌ خطرآفرين‌باشد.

علاقمندي‌ها: حرف‌ زدن‌، مسايل‌ نوظهور و غيرمعمول‌، تنوع‌ در زندگي‌، پروژه‌هاي‌متعدد كه‌ همه‌ در يك‌ زمان‌ در جريان‌ هستند و مطالعه‌.

بيزاريها: محدوديت‌ و در قيد و بند قرار گرفتن‌، تحت‌ آموزش‌ قرار گرفتن‌ دايمي‌،زندگي‌ يكنواخت‌ و بي‌هيجان‌، بي‌تحركي‌ و مسامحه‌ فكري‌ و ذهني‌ و تنها ماندن‌.


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بياييد و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
درست‌ مثل‌ تمام‌ برج‌هاي‌ خورشيدي‌ ما همگي‌ خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دررابطه‌ با شخصيت‌ خود داريم‌. هنگامي‌ كه‌ اين‌ ويژگي‌ها سركوب‌ شده‌ يا درك‌ نشوند،مشكلاتي‌ به‌ وجود مي‌آيند. اما شخص‌ قادر است‌ به‌ كمك‌ ديگران‌ اين‌ مشكلات‌ رابررسي‌ كرده‌ و براساس‌ خصوصيات‌ فردي‌ خود به‌ راه‌ حلي‌ برسد. احتمال‌ اين‌ كه‌متولدين‌ خرداد ماه‌ با پاره‌اي‌ از مشكلات‌ زير مواجه‌ شوند، زياد است‌، بنابراين‌ اين‌راه‌ حل‌ها را امتحان‌ كنيد تا از نتايج‌ حاصله‌ شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: ظاهربين‌ بودن‌ شما مي‌تواند در تمام‌ ارتباطتان‌ با ديگران‌ و هم‌ چنين‌ درزمينه‌ ترقي‌ و پيشرفت‌ در بسياري‌ از مشاغلي‌ كه‌ لازمه‌اشان‌ جد و جهد عميق‌ است‌،برايتان‌ مشكل‌ بزرگي‌ ايجاد كند. اين‌ خصيصه‌ اغلب‌ در متولدين‌ خرداد ماه‌ به‌ چشم‌مي‌خورد.
راه‌ حل‌: براي‌ مهار كردن‌ اين‌ خصلت‌ بهتر است‌ تلاش‌ كنيد تا با آگاهي‌ و هوشياري‌كامل‌ دست‌ به‌ هر كاري‌ بزنيد. اگر متعهد شديد يا مسؤوليتي‌ را پذيرفتيد، بايد خودتان‌را وادار نماييد تا عهدشكني‌ نكنيد. البته‌ اين‌ كار دشوار ولي‌ عملي‌ است‌ و بررسي‌هاثابت‌ كرده‌اند كه‌ هر كسي‌ اين‌ راه‌ را امتحان‌ كرده‌ به‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌.
مشكل‌: شما به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ در سكوت‌ و آرامش‌ به‌ حل‌ مشكلات‌تان‌ بينديشيد، آنها رابا عزيزانتان‌ در ميان‌ گذاشته‌ و به‌ بحث‌ و جدل‌ مي‌پردازيد و يا حرف‌ها را از كسي‌ به‌شخص‌ ديگر مي‌بريد و مي‌آوريد، سپس‌ عقب‌ نشيني‌ كرده‌ و از اين‌ نمايش‌ جنجالي‌لذت‌ مي‌بريد: غافل‌ از اين‌ كه‌ عاقبت‌ اين‌ مشكل‌ گريبانگر خودتان‌ مي‌شود.
راه‌ حل‌: ممكن‌ است‌ با اين‌ عمل‌ از بي‌حوصلگي‌ و دلتنگي‌ خارج‌ شويد ولي‌ نبايداجازه‌ دهيد چنين‌ اتفاقي‌ رخ‌ دهد، چون‌ خيلي‌ زود كنترل‌ اوضاع‌ از عهده‌ شما خارج‌شده‌ و برايتان‌ گران‌ تمام‌ مي‌شود و عشق‌ و محبتي‌ را كه‌ سزاوارش‌ هستيد، از دست‌مي‌دهيد. هنگامي‌ كه‌ احساس‌ مي‌كنيد در شرف‌ انجام‌ چنين‌ عملي‌ هستيد، بهتر است‌هر چه‌ سريع‌تر از خانه‌ يا آن‌ محيط خارج‌ شده‌ و براي‌ مدتي‌ طولاني‌ در هواي‌ آزادقدم‌ بزنيد تا اين‌ افكار از سرتان‌ بيرون‌ روند.
مشكل‌: بي‌حوصلگي‌ و دلتنگي‌ يكي‌ از بزرگترين‌ مشكلات‌ شما هستند و اگر به‌سرعت‌ راهي‌ براي‌ تسكين‌ آنها نيابيد، تبديل‌ به منبع‌ شر مي‌شوند.
راه‌ حل‌: شما آنقدر هوش‌ و استعداد خلاق‌ و سازنده‌ داريد كه‌ اگر آنها را صرف‌كارهاي‌ مثبت‌ و سرگرم‌ كننده‌ كنيد، ديگر فرصتي‌ برايتان‌ باقي‌ نمي‌ماند تا بي‌حوصله‌و كسل‌ شويد. همچنين‌ مي‌توانيد به‌ فعاليت‌هاي‌ جسماني‌ بپردازيد تا بيكار نمانيد،مثل‌: تمرينات‌ بدني‌ ژيمناستيك‌ (بدنسازي‌)، تنيس‌، پياده‌ روي‌ و غيره‌.
مشكل‌: اگر در خوردن‌ افراط كنيد يا دست‌ به‌ شب‌ زنده‌ داري‌ بزنيد، سلامتي‌جسماني‌تان‌ به‌ خطر مي‌افتد و با افزايش‌ سن‌تان‌ اين‌ حالت‌ تشديد مي‌شود.
راه‌ حل‌: گرايشات‌ و اشتياق‌ وافر خود را نسبت‌ به‌ اينها كاهش‌ دهيد و مهماني‌رفتن‌ها را فقط به‌ روزهاي‌ تعطيل‌ اختصاص‌ دهيد. اگر هر چيزي‌ را در حالت‌ تعادل‌حفظ كنيد ديگر مجبور نمي‌شويد كه‌ با انواع‌ و اقسام‌ بيماري‌ها مثل‌ بيماري‌ كبدي‌ ياچاقي‌ بيش‌ از حد دست‌ و پنجه‌ نرم‌ كنيد.

سياره‌ حاكم‌ بر شما عطارد (تير) است‌.
فاصله‌ متوسط عطارد از خورشيد0/387
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (برحسب‌ سال‌)0/24
شعاع‌ استوايي‌ (برحسب‌ كيلومتر)2/439
شعاع‌ قطبي‌ (برحسب‌ كيلومتر)2/439
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (برحسب‌ ساعت‌)1/408
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (برحسب‌ درجه‌)0
تعداد ماهواره‌ها0
از آنجايي‌ كه‌ هيچ‌ حيواني‌ به‌ جز گرگ‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شما ظاهر نشده‌، دوقلوهانشان‌ دهنده‌ ماه‌ تولد شما هستند.

رنگ‌ انتخابي‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ خرداد ماه‌ «سبز» است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ خرداد ماه‌ «عقيق‌» است‌. اين‌ سنگ‌ براي‌ كمك‌ به‌رفع‌ مشكلات‌ مربوط به‌ گردش‌ يا جريان‌ خون‌ و تنظيم‌ شدت‌ احساسات‌ دروني‌ شمابسيار مؤثر است‌. همچنين‌ براي‌ رهايي‌ از افسردگي‌ نيز خيلي‌ مفيد محسوب‌ مي‌شود.سنگ‌ قيمتي‌ ديگري‌ نيز براي‌ كمك‌ به‌ متولدين‌ خرداد ماه‌ وجود دارد، «زمرد» ولي‌ ازآنجايي‌ كه‌ عقيق‌ در رابطه‌ با عطارد بهتر مرتعش‌ مي‌شود، خيلي‌ خيلي‌ سودمند به‌شمار مي‌آيد.

نام‌ چند تن‌ از افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ خرداد‌ متولد شده‌اند:
باب‌ هوپ‌
جان‌ اف‌ كندي‌
والت‌ ويتمن‌
آل‌ جولسون‌
باب‌ ديلان‌
توماس‌ هاردي‌

 

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:47 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین آبان، نماد : عقرب

 

 

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:
مصمم‌، قاطع‌، با اراده‌، پر قدرت‌، محكم‌ و نيرومند
عاطفي‌، احساساتي‌، پراحساس‌ و شهودي‌
مقتدر، با نفوذ، قوي‌، جذاب‌، گيرا، پرشور و پرحرارت‌
پر شور و شوق‌ و مهيج‌

نبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:
حسود، غيرتي‌، خشمگين‌ و غضب‌ آلود
وسواسي‌ و بي‌اختيار
تودار، پنهان‌ كار، مرموز، لجوج‌، يك‌ دنده‌، سرسخت‌ و خودرأي‌

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در تمام‌ منطقه‌ البروج‌ پر شورترين‌، مقتدرترين‌، پر حرارت‌ترين‌ وپيچيده‌ترين‌ افراد به‌ شمار مي‌آيند. حتي‌ زماني‌ كه‌ به‌ ظاهر خونسرد، آرام‌ و خويشتن‌دار مي‌رسند، درونشان‌ پر از جوش‌ و خروش‌ و انرژي‌، عاطفه‌ و احساس‌ است‌. درواقع‌ درست‌ مثل‌ آتشفشاني‌ هستند كه‌ زير آبهاي‌ آرام‌ قرار دارند و هر لحظه‌ ممكن‌است‌ كه‌ فوران‌ كنند، ولي‌ افرادي‌ كه‌ تيزهوش‌ و زيرك‌ محسوب‌ مي‌شوند، از آن‌خشونت‌ مهار شده‌، قدرت‌ بي‌حد و حصر و شخصيت‌ هيپنوتيزم‌ كننده‌ شان‌ و درعين‌ حال‌ آرامش‌ و خودداري‌ ظاهرشان‌ آگاه‌ هستند. همراهي‌ با آنها در اجتماعات‌ وگردهمايي‌هاي‌ اجتماعي‌ مرسوم‌ خوشايند است‌، چون‌ آنها در حين‌ بحث‌ و گفتگو بافكر، با ملاحظه‌، موقر، محترم‌، متين‌، خوددار و در عين‌ حال‌ با محبت‌، خوش‌ رو،خوش‌ برخورد، با نزاكت‌ و مهربان‌ هستند، گاهي‌ اوقات‌ نگاهشان‌ آن‌ چنان‌ نافذ وعميق‌ مي‌شود كه‌ اطرافيان‌ خجالتي‌ و كمرو تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند و احساس‌مي‌كنند كه‌ در مقابل‌ آنها بي‌دفاع‌ هستند.

آنها در ظاهر كناره‌گيري‌ از كانون‌ فعاليت‌ها و توجهات‌ را ترجيح‌ مي‌دهند ولي‌ درعين‌ حال‌ افرادي‌ كه‌ آنها را خوب‌ مي‌شناسند، متوجه‌ هوشياري‌ زيركانه‌ آنها مي‌شوندكه‌ جزيي‌ از شخصيت‌ وجوديشان‌ به‌ شمار مي‌آيد. آنها نيازمند انضباط فردي‌ هستند،چون‌ قادرند ويژگي‌ها و خصوصيت‌هاي‌ منحصر به‌ فرد خودشان‌ را شناسايي‌ كرده‌ وبه‌ همين‌ دليل‌ از افراد ديگر متمايز شوند. در حقيقت‌، آنها به‌ راحتي‌ قادرند از قدرت‌خويش‌ در جهت‌ خير و يا شر استفاده‌ كنند. آنها شديدا پيگير، مصر، سمج‌ و با اراده‌هستند، از عقيده‌ راسخي‌ برخوردارند و در عين‌ حال‌ عميقا حساس‌ هستند و به‌ آساني‌تحت‌ تأثير عواطف‌ و احساسات‌ دروني‌ خودشان‌ قرار مي‌گيرند. به‌ همين‌ دليل‌ نيز به‌راحتي‌ صدمه‌ مي‌خورند و اگر مورد توهين‌ يا بي‌حرمتي‌ قرار بگيرند، به‌ سرعت‌برانگيخته‌ شده‌ و خشم‌ و عصبانيت‌ بي‌امان‌ و خطرناك‌ خود را بروز مي‌دهند.گهگاهي‌ آن‌ چنان‌ رك‌ گو مي‌شوند كه‌ تا آخر عمر دشمناني‌ خطرناك‌ براي‌ خودشان‌مي‌تراشند، چون‌ بيش‌ از حد دقيق‌، موشكاف‌ و عيب‌ جو هستند و اگر از كسي‌خوششان‌ نيايد، تظاهر به‌ دوست‌ داشتن‌ را امري‌ شديدا دشوار تلقي‌ مي‌كنند.

آنها قادرند انرژي‌ فراوان‌ خودشان‌ را به‌ طور سازنده‌اي‌ مهار كنند و اعتماد به‌ نفس‌خودشان‌ را با زيركي‌ و بلند پروازي‌شان‌ را با بلند همتي‌ و علو طبع‌ تعديل‌ نمايند، به‌شرط آن‌ كه‌ طرف‌ مقابل‌ را دوست‌ داشته‌ باشند. در محل‌ كار با همكارانشان‌ تنها به‌عنوان‌ رهبر رابطه‌ برقرار مي‌كنند و نسبت‌ به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ آنها بي‌علاقه‌ هستند، شديدابي‌رحم‌، سنگدل‌ و بي‌پرده‌ مي‌شوند. آنها به‌ شدت‌ متوقع‌، بي‌گذشت‌ و پرتوقع‌ هستند ونمي‌توانند به‌ راحتي‌ از اشتباهات‌ و نقطه‌ ضعف‌هاي‌ ديگران‌ چشم‌ پوشي‌ نمايند،شايد به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ از وجود نقطه‌ ضعف‌ها و بدي‌هاي‌ خودشان‌ غافل‌ هستند ونفرت‌ و بيزاري‌ خويش‌ را به‌ طرز نامعقولي‌ در قالب‌ خشم‌ و عصبانيت‌ نشان‌ مي‌دهند.اگرچه‌ آنها مي‌توانند دوستاني‌ خارق‌ العاده‌ باشند به‌ شرط آن‌ كه‌ دوستانشان‌ احترام‌،آبرو، شرف‌ و حرمت‌ آنها را كه‌ نسبت‌ به‌ آنها بيش‌ از حد حساس‌ هستند، مورد ترديدقرار نداده‌ و زير سؤال‌ نبرند. آنها زماني‌ كه‌ احساس‌ كنند دوستانشان‌ به‌ حالشان‌ مفيدنيستند، به‌ راحتي‌ آنها را كنار مي‌گذارند، ولي‌ خودشان‌ به‌ اين‌ خصيصه‌ منفي‌ خوب‌آگاهند و بيشتر اوقات‌ با اين‌ تمايل‌ مي‌جنگند.

آنها به‌ كمك‌ قدرت‌هاي‌ معقولشان‌ كه‌ با تخيل‌ و الهام‌ و شهود همراه‌ هستند و بابهره‌گيري‌ از استعداد، ذوق‌، قريحه‌، بينش‌ دقيق‌ و تحليل‌ گرانه‌شان‌، به‌ علاوه‌ شانس‌خوبشان‌ از علم‌ و آگاهي‌ برخوردارند. در واقع‌ آنها به‌ نسبت‌ متولدين‌ ماههاي‌ ديگر ازشانس‌ بيشتري‌ براي‌ نابغه‌ شدن‌ برخوردارند، ولي‌ متأسفانه‌ گهگاهي‌ به‌ افراط و تفريطپرداخته‌، بر عليه‌ تمام‌ رسوم‌ به‌ شورش‌ برخاسته‌، به‌ سمت‌ اغراق‌ و گزافه‌گويي‌ سوق‌يافته‌ و از بدي‌ها و عيوب‌ خود غافل‌ مي‌شوند. عصبانيت‌ ترس‌ آور، بي‌رحمي‌ وخشونت‌ آزار گرانه‌ و ستيزه‌ جويانه‌، خودپسندي‌ و نخوت‌ شديد، حسادت‌ بيمارگون‌و ناپايداري‌ و بي‌ثباتي‌ شديد خلق‌ و خو همگي‌ برخي‌ از عادات‌ بد آنها به‌ شمارمي‌آيند. آن‌ دسته‌ از متولدين‌ آبان‌ ماه‌ كه‌ به‌ مسامحه‌ گري‌ و تعلل‌ دست‌ مي‌زنند، تبديل‌به‌ افرادي‌ تنبل‌، خودخواه‌، لذت‌ جو و لوس‌ مي‌شوند كه‌ مدام‌ خواهان‌ شنيدن‌ تملق‌ وتمجيد از جانب‌ دوستانشان‌ هستند.

از آنجايي‌ كه‌ آنها كاملا با استعداد و خوش‌ ذوق‌ هستند، مي‌توانند در بسياري‌ ازحرفه‌ها و مشاغل‌ موفقيت‌ كسب‌ نمايند.

از آنجايي‌ كه‌ در كار بسيار جدي‌، مستقل‌ و خويشتن‌ دار هستند مي‌توانند جراح‌،دانشمند، قهرمان‌ و سربازاني‌ متهور و دلاور باشند. در كل‌ هر حرفه‌اي‌ كه‌ لازمه‌اش‌تحقيق‌، بررسي‌، پژوهش‌ و سر و كله‌ زدن‌ با واقعيات‌ است‌ و در آن‌ سري‌ نهفته‌ باشد،برايشان‌ جالب‌ و خوشايند است‌، همچنين‌ مي‌توانند سخنوران‌، ناطقان‌ و استاداني‌مجاب‌ گر و متقاعد كننده‌ باشند و به‌ عنوان‌ ديپلمات‌ يا مبلغ‌ مذهبي‌ و عرفاني‌ موفقيت‌كسب‌ نمايند و خودي‌ نشان‌ دهند.

متولدين‌ آبان‌ ماه‌ در عشق‌ و عاشقي‌ بسيار احساساتي‌، عاطفي‌ و فعال‌ هستند. ارتباطعاشقانه‌ به‌ نظر آنها امري‌ مقدس‌ است‌ و از بعد معنوي‌ به‌ آن‌ مي‌نگرند. زماني‌ كه‌ عاشق‌مي‌شوند، در خلسه‌ فرو رفته‌ و از خود بي‌خود مي‌شوند و فرديت‌ خويش‌ را از يادمي‌برند و ازدواج‌ به‌ نظر آنها يك‌ پيوند روحي‌ و رواني‌ به‌ شمار مي‌آيد. به‌ همين‌ دليل‌نيز گهگاهي‌ در امر عشق‌ و عاشقي‌ آن‌ چنان‌ به‌ افراط مي‌روند كه‌ لقب‌ «عشاق‌ بخت‌برگشته‌ و بد فرجام‌» را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌:
صورت‌ فلكي‌ عقرب‌ بر لگن‌ خاصره‌ و اندام‌هاي‌ ادراري‌ حكمراني‌ مي‌كند ودر نتيجه‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌ مستعد ابتلا به‌ بيماري‌هاي‌ كبد و كليه‌، سنگ‌ مثانه‌ و ديگربيماريهاي‌ مقاربتي‌ هستند. همچنين‌ ممكن‌ است‌ دچار دمل‌، آبسه‌، كورك‌، جوش‌،بيماري‌ كفگيرك‌، فيستول‌، بواسير، فتق‌ و زخم‌هاي‌ پوستي‌ شوند.

علاقمنديها: صداقت‌ و حقيقت‌، عوامل‌ پنهان‌ و اسرارآميز، درگير بودن‌ در كار،كارهاي‌ معنادار و عميق‌، مجاب‌ گري‌ و برخورداري‌ از قدرت‌ قانع‌ كنندگي‌.

بيزاريها: بسنده‌ كردن‌ به‌ اطلاعات‌ سطحي‌ و كم‌ مايه‌، سودجويي‌ و منفعت‌طلبي‌،مشاغل‌ و كارهاي‌ موهن‌ و سبك‌، ارتباطات‌ و روابط سطحي‌ و كم‌ مايه‌، تملق‌، چرب‌زباني‌، چاخان‌ گويي‌، گزافه‌گويي‌، اغراق‌ و چاپلوسي‌.


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايد و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌هاسركوب‌ و يا فرو خورده‌ شوند، يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌شوند.توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ توصيه‌ها و راهكارهاي‌ ما را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌عالي‌ آن‌ شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: گهگاهي‌ از عقده‌ حقارت‌ و خود كم‌ بيني‌ رنج‌ مي‌بريد و از خودتان‌ بدتان‌مي‌آيد، در عين‌ حال‌ اصلا مايل‌ نيستيد كه‌ از ديگران‌ كمك‌ بگيريد.
راه‌ حل‌: بايد به‌ خودتان‌ بقبولانيد كه‌ نه‌ تنها ديگران‌ بلكه‌ خودتان‌ نيز داراي‌عيوب‌ و نقطه‌ ضعف‌ هايي‌ هستيد، سپس‌ سعي‌ كنيد تا حتي‌ الامكان‌ نسبت‌ به‌ آنهابي‌اعتنا باشيد، بعد متوجه‌ خواهيد شد كه‌ آنها به‌ تدريج‌ كمتر و كمتر مي‌شوند.خودماني‌ رفتار كنيد و منعطف‌ باشيد تا به‌ راحتي‌ بتوانيد در حين‌ مواجهه‌ با مشكلات‌از ديگران‌ كمك‌ بگيريد.
مشكل‌: با اين‌ كه‌ راه‌ درست‌ را در زندگي‌تان‌ يافته‌ايد و نظر موافق‌ همه‌ را جلب‌كرده‌ايد، با اين‌ حال‌ هنوز هم‌ از نتايج‌ حاصله‌ راضي‌ نيستيد و احساس‌ رضايت‌نمي‌كنيد.
راه‌ حل‌: بايد حتي‌ الامكان‌ ظاهربيني‌ را كنار گذاشته‌ و به‌ عمق‌ هر چيز بنگريد،بعد به‌ نقطه‌اي‌ مي‌رسيد كه‌ متوجه‌ مي‌شويد دقيقا خواسته‌ تان‌ چه‌ بوده‌ است‌. پس‌ابتدا جوانب‌ امر را بررسي‌ كرده‌ و به‌ درون‌ برويد.
مشكل‌: در ارتباطگيري‌ با مشكل‌ مواجه‌ مي‌شويد، با همسرتان‌ مشكل‌ پيدامي‌كنيد و در نهايت‌ با دوستتان‌ قطع‌ رابطه‌ مي‌نماييد.
راه‌ حل‌: نبايد به‌ دنبال‌ يافتن‌ نقطه‌ ضعف‌ و عيب‌ و ايراد در دوستان‌ و اطرافيانتان‌باشيد، با آنها رفتاري‌ تحقيرآميز نداشته‌ باشيد و از در پيش‌ گرفتن‌ رفتار خشك‌،انعطاف‌ناپذير، مقرراتي‌ و جدي‌ جدا خودداري‌ نماييد و از مقاومت‌ خود بكاهيد.
مشكل‌: هم‌ سن‌ و سالها و هم‌ ترازانتان‌ در جمع‌ از شما دوري‌ مي‌گزينند و يا زماني‌كه‌ به‌ آنها نزديك‌ مي‌شود، متفرق‌ و پراكنده‌ مي‌شوند.
راه‌ حل‌: هر زمان‌ كه‌ احساس‌ كنيد شخصيت‌تان‌ لگد مال‌ شده‌ و يا مورد اذيت‌قرار گرفته‌ايد، آن‌ را در صحبت‌ هايتان‌ ابراز مي‌كنيد و اين‌ صراحت‌ لهجه‌ شما باعث‌مي‌شود كه‌ اطرافيان‌ از شما رويگردان‌ شوند، پس‌ بهتر است‌ سعي‌ كنيد كه‌ تغييري‌ دررفتارتان‌ بدهيد و مراقب‌ حرف‌ زدنتان‌ باشيد.

سياره‌ حاكم‌ بر شما «پلوتون‌» است‌.
فاصله‌ متوسط پلوتون‌ از خورشيد39/4
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (بر حسب‌ سال‌)247/68
شعاع‌ استوايي‌ (برحسب‌ كيلومتر)1/140
مدت‌ دوران‌ (گردش‌) جرم‌ (بر حسب‌ روز)6/4
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (بر حسب‌ درجه‌)96
تعداد ماهواره‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌1

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (آبان‌):
عقرب‌ موجودي‌ گزنده‌، كينه‌ توز و زهردار است‌ و شب‌ها در مناطق‌ و نواحي‌ مرطوب‌به‌ دور از نور در جاهايي‌ يافت‌ مي‌شود كه‌ منابع‌ غذايي‌ مثل‌ سوسك‌، جيرجيرك‌، بيد،شب‌ پره‌ و حشراتي‌ از اين‌ دست‌ زيادند.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌ «قرمز تيره‌ و آلبالويي‌» است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ آبان‌ ماه‌ اپال‌ (عقيق‌ سليماني‌) اسرارآميز است‌ كه‌حاوي‌ عجايبي‌ مثل‌ آسمانها، رنگين‌ كمان‌هاي‌ درخشان‌، محشر كبرا، آتش‌ بازي‌،صاعقه‌، آذرخش‌ و ناپايداري‌ و حركت‌ در مركز و عمق‌ محسوب‌ مي‌شود در طول‌تاريخ‌ در سر تا سر دنيا براي‌ اين‌ سنگ‌ ارزش‌ خاصي‌ قائل‌ شده‌اند. «لوئيس‌ كيلي‌»،باستان‌ شناس‌ معروف‌، شش‌ هزار سال‌ قبل‌ مصنوعات‌ و اشياء دست‌ ساز اپال‌ را دريك‌ غار در «كنيا» پيدا كرد. افسانه‌اي‌ قديمي‌ مي‌گويد كه‌ هر كسي‌ كه‌ اپال‌ را به‌ عنوان‌سنگ‌ خوش‌ يمن‌ به‌ همراه‌ نداشته‌ باشد، بدشانسي‌ مي‌آورد و استفاده‌ و همراه‌ داشتن‌آن‌ يك‌ ضرورت‌ و الزام‌ محسوب‌ مي‌شود.

نام‌ افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ آبان‌ متولد شده‌اند:
ماري‌ آنتوانت‌
ماري‌ كوري‌
مارتين‌ لوتر
تئودور روزولت‌
چارلز، پرنس‌ ولز
بيل‌ گيتز

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:43 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین تیر، نماد : سرطان

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ تير ماه‌
عاطفي‌، احساساتي‌، با محبت‌ و مهربان‌
درون‌ بين‌ و خلاق‌
هوشيار و محتاط
محافظه‌كار و دلسوز

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ تيرماه‌:
دمدمي‌، بي‌ثبات‌، بدخلق‌ و عبوس‌
زود رنج‌، حساس‌ و نازك‌ نارنجي‌
وابسته‌ و حالت‌ چسبندگي‌ داشتن‌

شخصيت‌ متولدين‌ تير ماه‌ در منطقه‌ البروج‌ بي‌ ثبات‌ترين‌ محسوب‌ مي‌شود. آنهامي‌توانند به‌ سرعت‌ از حالت‌ در خود فرو رفتگي‌، كم‌ حرفي‌ و كمرويي‌ درآمده‌ وتبديل‌ به‌ اشخاصي‌ پر شر و شور و اجتماعي‌ شوند. تمام‌ مشاهيري‌ كه‌ در اين‌ ماه‌متولد شده‌اند به‌ واسطه‌ همين‌ تغييرات‌ و نوسانات‌ شخصيتي‌ مشهور شده‌اند و به‌مقامي‌ رسيده‌اند. آنها اساسا محتاط و عاشق‌ خانه‌ هستند و در حقيقت‌ آنجا راآشيانه‌اي‌ مي‌دانند كه‌ امنيت‌ لازم‌ را در آن‌ كسب‌ مي‌كنند. مردان‌ متولد تير ماه‌ زماني‌كه‌ احساس‌ مي‌كنند نيازمند آرامش‌ و تمدد اعصاب‌ و رهايي‌ از تنش‌هاي‌ عصبي‌هستند، به‌ خانه‌ پناه‌ مي‌برند و زنهاي‌ متولد تيرماه‌ درون‌ خانه‌ غرايز و اميال‌ قوي‌مادرانه‌ خود را نشان‌ مي‌دهند. متولدين‌ تير عاشق‌ خانه‌ و خانواده‌ بزرگ‌ هستند. آنها ازتمام‌ اهالي‌ خانه‌ حمايت‌ مي‌كنند و به‌ آنها عشق‌ مي‌ورزند. آنها خواستار خانه‌اي‌اسرارآميز و راحت‌ هستند تا در آن‌ خلوت‌ كنند و بينندگان‌ را تحت‌ تأثير قرار دهند.

اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ متولدين‌ تير ماه‌ اشخاصي‌ غير اجتماعي‌ و نجوش‌ هستند،بلكه‌ آنها در خانه‌ فرصتي‌ مناسب‌ مي‌يابند تا تنها باشند و فكر كنند. تا حدودي‌دوگانگي‌ شخصيت‌ در آنها به‌ چشم‌ مي‌خورد. آنها به‌ ظاهر سر سخت‌، قوي‌، پرابهت‌،سرد، مصمم‌، لجوج‌، پيگير، چسبنده‌، جدي‌، فعال‌، پر انرژي‌، زرنگ‌، درون‌ گرا وعاقل‌ به‌ نظر مي‌رسند و گاهي‌ اوقات‌ داراي‌ دانش‌ و بينشي‌ فيلسوفانه‌ و شهودي‌هستند. اگرچه‌، دوستان‌ صميمي‌ ممكن‌ است‌ يك‌ شخصيت‌ كاملا متفاوت‌ از آنهاببينند: افرادي‌ نوع‌ دوست‌، همدرد و دلسوز نسبت‌ به‌ ديگران‌ به‌ خصوص‌ باعزيزانشان‌ و اشخاصي‌ كه‌ دوستشان‌ دارند. آنها از آنجايي‌ كه‌ افرادي‌ تيز و خلاق‌هستند در شرايط مختلف‌ مي‌توانند با ديگران‌ احساس‌ همدردي‌ كنند.

آنها اكثر اوقات‌ بيش‌ از حد خيالباف‌ و خيال‌ پرداز هستند و سعي‌ دارند كه‌ زندگينامه‌خود را به‌ نحو مطلوب‌ و ايده‌آل‌ با شرايط موجود سازگار و منطبق‌ سازند. آنهاقدردان‌، فهميده‌ و با احساس‌ هستند و در رشته‌هاي‌ هنر و ادبيات‌ به‌ خصوص‌ هنرتئاتر و نمايش‌ نامه‌ نويسي‌ تبحر خاصي‌ دارند. صحنه‌هاي‌ احساسي‌ و مهيج‌ آنها را به‌وجد مي‌آورند. خودشان‌ از استعداد خطيبانه‌، هنرمندانه‌ و اديبانه‌ چشمگير و قابل‌ملاحظه‌اي‌ برخوردارند. گوشهاي‌ تيز و هوش‌ و استعدادشان‌ براي‌ تقليد باعث‌مي‌شود كه‌ سر صحنه‌ خوب‌ كارشان‌ را ايفاء نمايند، گرچه‌ تمايلات‌ و گرايشات‌عاطفي‌ و احساسي‌ آنها گاهي‌ اوقات‌ منجر به‌ اين‌ مي‌شود كه‌ در اجراي‌ نقش‌شان‌اغراق‌ و افراط كنند. جالب‌ است‌ كه‌ در مورد پديده‌هاي‌ فرا رواني‌ و علوم‌ مكنونه‌شديدا كنجكاوند و تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند. آنها اگر بتوانند تضاد شخصيتي‌ دروني‌خود را در مورد كناره‌گيري‌ و خويشتن‌ داري‌ رفع‌ و رجوع‌ كنند، به‌ بهترين‌ وجهي‌ قادرمي‌شوند كه‌ حتي‌ الهام‌ بخش‌ يك‌ نسل‌ باشند، چون‌ آرمان‌ گرا و كمال‌ طلب‌ هستند.آنها در مشاغلي‌ موفق‌ هستند كه‌ بتوانند به‌ اين‌ هدف‌ برسند، شخصيت‌ آنها مخلوطي‌از استقامت‌، پايداري‌، سرسختي‌ و در عين‌ حال‌ ملايمت‌ و نرمي‌ است‌ و در رابطه‌ بااحساساتي‌ بودنشان‌ در خيالبافي‌هايشان‌ بسيار عاطفي‌ و رمانتيك‌ هستند. در امرازدواج‌ خيلي‌ با محبت‌ و مهربان‌ هستند ولي‌ احساساتي‌ بودن‌ را كنار مي‌گذارند وصادقانه‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ ادامه‌ مي‌دهند. آنها هيچ‌ گاه‌ اولين‌ عشق‌شان‌ را از يادنمي‌برند و نسبت‌ به‌ خانواده‌ و همسرشان‌ وفادار و صادق‌ هستند و حامي‌ و پشتيبان‌آنها محسوب‌ مي‌شوند. مردان‌ و زنان‌ متولد تير ماه‌ بيشتر دهنده‌ هستند و كمترخواهان‌ گرفتن‌ مي‌باشند. در حقيقت‌، يكي‌ از درس‌ هايي‌ كه‌ بايد به‌ دقت‌ ياد بگيرنداين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مؤدبانه‌ و باوقار حق‌ خود را بگيرند. آنها بيش‌ از حد تحت‌ تأثيراشخاصي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ برايشان‌ احترام‌ قائلند و مسايل‌ عاطفي‌ و احساسي‌ گذرانيز روي‌ آنها تأثير زيادي‌ دارند. آنها دوستاني‌ وفادار و صادق‌ هستند كه‌ جنبه‌ منفي‌اين‌ وفاداري‌ تعصب‌ بيش‌ از حد به‌ خرج‌ دادن‌ است‌. آنها وطن‌ پرست‌ هستند ونسبت‌ به‌ بيگانگان‌ سرد و دير آشنا و نسبت‌ به‌ ديار و كشورشان‌ شديدا متعصب‌ ووفادار مي‌باشند.

متولدين‌ تيرماه‌ داراي‌ حافظه‌اي‌ قوي‌ هستند و پيشامدها و اتفاقات‌ عميق‌ و عاطفي‌ راهرگز از ياد نمي‌برند و تا سالهاي‌ سال‌ جزييات‌ آنها را به‌ ياد مي‌آورند. خاطرات‌كودكي‌شان‌ هميشه‌ در مقابل‌ چشمان‌ آنهاست‌. آنها در حقيقت‌ در خاطرات‌ گذشته‌هازندگي‌ مي‌كنند و هميشه‌ آينده‌ را در تصورات‌ و خيالات‌ خود مي‌بينند.

متولدين‌ تير ماه‌ نقطه‌ ضعف‌هاي‌ نهفته‌ زيادي‌ دارند. ممكن‌ است‌ گاهي‌ اوقات‌ نامنظم‌،عبوس‌، نجوش‌، ترش‌ رو، مرموز، دمدمي‌، مستعد ترحم‌ جويي‌ و آه‌ و ناله‌ به‌ حال‌خود، خودخوري‌ و دچار احساس‌ خود كوچك‌ بيني‌ (كه‌ البته‌ اكثر اوقات‌ زاييده‌ ذهن‌خودشان‌ است‌) شوند، با اين‌ حال‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند خودشان‌ را گول‌ بزنند وخرسند و خوش‌ خيال‌ شوند. از آنجايي‌ كه‌ ذاتا جاه‌ طلب‌ و بلند پرواز هستند، گاهي‌اوقات‌ بي‌ملاحظه‌ و خالي‌ از ظرافت‌ مي‌شوند. آنها خواهان‌ نظر لطف‌ و توجه‌ ديگران‌هستند. به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ بي‌ثبات‌ مي‌شوند، نقطه‌ نظرات‌ خود را به‌ سرعت‌عوض‌ مي‌كنند و در نتيجه‌ مدت‌ طولاني‌ سر يك‌ كار نمي‌مانند. آنها مي‌توانند به‌راحتي‌ از راه‌ به‌ در شوند بنابراين‌ بايد با اعتماد به‌ نفس‌ خوبي‌ كه‌ دارند مانع‌ اين‌موضوع‌ شوند.

آرمان‌ گرا و احساساتي‌ بودن‌ آنها باعث‌ مي‌شود كه‌ حاميان‌ پر و پا قرص‌ و دو آتشه‌رفاه‌ باشند. مثلا اگر طرفدار پر و پا قرص‌ يكي‌ از تيم‌هاي‌ فوتبال‌ باشند، در دنياي‌خيالات‌ و تصورات‌ خودشان‌ با آنها احساس‌ همدردي‌ مي‌كند و خودشان‌ را با آنهايكي‌ مي‌دانند.

متولدين‌ تير ماه‌ از توانايي‌ هايي‌ برخوردارند كه‌ در مشاغل‌ گوناگون‌ و متعددي‌مي‌توانند مشغول‌ به‌ كار شوند. از آنجايي‌ كه‌ از خواندن‌ و آگاهي‌ يافتن‌ نسبت‌ به‌ افكارديگران‌ شديدا به‌ وجد مي‌آيند و قادرند به‌ راحتي‌ و با اطمينان‌ حرف‌ بزنند، درمشاغل‌ روزنامه‌نگاري‌، نويسندگي‌ يا سياستمدار شدن‌ موفقند. اگر در امر سياست‌بهتر است‌ در حاشيه‌ قرار داشته‌ باشند تا اين‌ كه‌ خواهان‌ مقام‌، قدرت‌ و صاحب‌ نامي‌باشند، چون‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند تحت‌ تأثير قرار گيرند. آنها در انواع‌ امورات‌اجتماعي‌ موفقند و مي‌توانند به‌ استخدام‌ رسمي‌ انواع‌ وزارتخانه‌ها درآيند. مشاغلي‌ كه‌مستلزم‌ مراقبت‌ از ديگران‌ است‌ مثل‌، كار در سازمانهاي‌ خدماتي‌ و سلامتي‌،پرستاري‌ و تداركات‌ مهماني‌ها، عروسي‌ها و غيره‌... برايشان‌ مناسب‌ هستند. عشق‌ذاتي‌ آنها نسبت‌ به‌ رفاه‌، آسايش‌ و خوب‌ زندگي كردن‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ سر آشپز ياخانه‌ دارهاي‌ خوبي‌ باشند. گاهي‌ اوقات‌ ميل‌ وافري‌ نسبت‌ به‌ كارهاي‌ تجاري‌ وبازرگاني‌ پيدا مي‌كنند و به‌ عنوان‌ صاحبان‌ صنايع‌ موفق‌ هستند. آنجا سازمان‌دهنده‌هايي‌ خوب‌ محسوب‌ مي‌شوند. در امر اقتصاد شامه‌ قوي‌ دارند و از آنجايي‌ كه‌خلاق‌ و مبتكر هستند و در ضمن‌ طبعي‌ رمانتيك‌ و احساساتي‌ دارند، در امر اكتشاف‌و كند و كاو در مكان‌هاي‌ قديمي‌ و باستاني‌ موفقند. همچنين‌ مي‌توانند كلكسيونرهاي‌معروفي‌ شوند و در كار خريد و فروش‌ عتيقه‌ از تبحر خاصي‌ برخوردارند. آنها به‌عنوان‌ واسطه‌، بنگاه‌ دار، باغبان‌ و دريانورد افرادي‌ موفق‌ به‌ شمار مي‌آيند.

از نظر جسماني‌ و در ظاهر متوسط محسوب‌ مي‌شوند و در مقايسه‌ با بقيه‌ اعضاي‌بدنشان‌ از پاهايي‌ كوتاه‌ برخوردارند.

موهايشان‌ معمولا قهوه‌اي‌ رنگ‌، صورت‌ هايشان‌ گرد، رنگ‌ و رويي‌ پريده‌، پيشاني‌هايي‌ برجسته‌، چشماني‌ كوچك‌ و به‌ رنگ‌هاي‌ آبي‌ يا طوسي‌، بيني‌ هايي‌ كوتاه‌ شايدهم‌ سربالا و دهانشان‌ گوشتالود هستند. گاهي‌ اوقات‌ مشاهده‌ شده‌ كه‌ ناشيانه‌ و بدقواره‌ راه‌ مي‌روند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ تيرماه‌:
صورت‌ فلكي‌ سرطان‌ بر قفسه‌ سينه‌، سينه‌ها، آرنج‌ها، زانوها، معده‌ و دستگاه‌ گوارش‌‌ حكمراني‌ مي‌كند. بيماري‌ هولناك‌ سرطان‌ كه‌ مي‌تواند هر عضوي‌از بدن‌ را تحت‌ تأثير قرار دهد، گفته‌ مي‌شود كه‌ نامش‌ را از اين‌ برج‌ برگرفته‌ است‌.اگرچه‌، اين‌ نظريه‌ از بسياري‌ جهات‌ نادرست‌ است‌، چون‌ ريشه‌ و مأخذ كلمه‌ سرطان‌از لاتين‌ به‌ معناي‌ قانقاريا و همچنين‌ خرچنگ‌ مشتق‌ شده‌ است‌. با اين‌ وجود گفته‌مي‌شود كه‌ متولدين‌ تيرماه‌ مستعد ابتلا به‌ ناراحتي‌هاي‌ سينه‌ پهلو، آب‌ آوردگي‌،بواسير و واريس‌ هستند. تحريك‌ پذيري‌ كه‌ در بالا ذكر شد، مي‌تواند منجر به‌ سوءهاضمه‌، ورم‌ معده‌ و ديگر بيماري‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ شود و همچنين‌ احتمال‌ مبتلاشدن‌ به‌ سينه‌ درد و ضعف‌ بينايي‌ در آنها زياد است‌.
علاقمنديها: كارهاي‌ ذوقي‌ و تفنني‌ ـ ماجراهاي‌ خيال‌ انگيز ـ بچه‌ها ـ خانه‌ و وطن‌ ـمهماني‌.
بيزاريها: موقعيت‌هاي‌ اعصاب‌ خرد كن‌ و ناراحت‌ كننده‌ ـ شكست‌ ـ هرگونه‌ مخالفت‌و تضاد ـ تحت‌ الامر قرار گرفتن‌ و دستورگيري‌ ـ پند و اندرز (خواه‌ خوب‌، خواه‌ بد)


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
ما همگي‌ خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ داريم‌. هنگامي‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌شده‌ يا درست‌ درك‌ نشوند، مشكلاتي‌ نمايان‌ مي‌شوند كه‌ قادريم‌ اين‌ مشكلات‌ رابررسي‌ كرده‌ و راه‌ حل‌هاي‌ صحيحي‌ مبتني‌ بر خصوصيات‌ ويژه‌ هر برج‌ خورشيدي‌ارايه‌ كنيم‌. ممكن‌ است‌ شما متولدين‌ تير ماه‌ با اين‌ مشكلات‌ روبرو شويد كه‌ واقعا به‌نظرتان‌ بغرنج‌ و پيچيده‌ مي‌آيند. اين‌ راه‌ حل‌هاي‌ پيشنهادي‌ را امتحان‌ كنيد تا از نتايج‌حاصله‌ شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: شما زود رنج‌ و آسيب‌پذير هستيد و گاهي‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ احساس‌ وابستگي‌عاطفي‌ پيدا مي‌كنيد كه‌ نتيجتا متحمل‌ آسيب‌هاي‌ سخت‌ و تحقير شدن‌هاي‌ موهوم‌ وغير واقعي‌ مي‌شويد. اين‌ حالت‌ مي‌تواند شرايط شديدا نگران‌ كننده‌ تشويش‌برانگيزي‌ را برايتان‌ ايجاد كند كه‌ حتي‌ با همسرتان‌ نيز دچار مشكل‌ شويد.
راه‌ حل‌: مطمئن‌ باشيد كه‌ آن‌ عشق‌ و علاقه‌اي‌ را كه‌ ابراز مي‌داريد، آن‌ چيزي‌ نيست‌كه‌ نياز داريد تا از شما حمايت‌ شود. به‌ همين‌ دليل‌ نبايد به‌ ديگران‌ وابسته‌ شده‌ و درحقيقت‌ به‌ آنها بچسبيد. بهتر است‌ به‌ دنبال‌ كاري‌ باشيد تا سرتان‌ گرم‌ شده‌ و بر اين‌حالت‌ منفي‌ غلبه‌ كنيد. لازم‌ است‌ كه‌ تنها به‌ خودتان‌ متكي‌ باشيد و به‌ جنبه‌هاي‌مثبت‌ شخصيت‌تان‌ بچسبيد.
مشكل‌: يكي‌ از بزرگترين‌ عيوب‌ و نقطه‌ ضعف‌هاي‌ شما بيش‌ از حد خودبيني‌ است‌كه‌ گاهي‌ اوقات‌ باعث‌ مي‌شود از درك‌ آنچه‌ ديگران‌ در حال‌ انجامش‌ هستند، عاجزبمانيد. گاهي‌ اوقات‌ اگر يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ موفق‌تر از شما باشد، احساس‌درماندگي‌ مي‌كنيد.
راه‌ حل‌: بايد حداكثر سعي‌ و تلاش‌ خود را به‌ كار ببنديد تا اين‌ احساس‌ را درخودتان‌ سركوب‌ كرده‌ و از موفقيت‌ ديگران‌ خوشحال‌ شويد، هنگامي‌ كه‌ موفق‌ به‌انجام‌ اين‌ كار شويد، رفته‌ رفته‌ عادت‌ مي‌كنيد از شادي‌ و موفقيت‌ آنها به‌ وجد آمده‌ وحتي‌ خوشحال‌تر از آنها شويد.
مشكل‌: هنگامي‌ كه‌ به‌ شما دستور دهند، به‌ شدت‌ عصباني‌ و ناراحت‌ مي‌شويد و اين‌ناتواني‌ در شما منجر به‌ يك‌ مشكل‌ بزرگ‌ مي‌شود. اين‌ حالت‌ خيلي‌ خطرناك‌ است‌،چون‌ به‌ همين‌ دليل‌ فرصت‌هاي‌ خوب‌ زندگي‌تان‌ را از دست‌ مي‌دهيد، خانواده‌تان‌تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند چون‌ در انجام‌ بسياري‌ از مشاغل‌ ناتوان‌ مي‌مانيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ يك‌ گوش‌تان‌ در باشد و ديگري‌ دروازه‌. لازم‌ است‌ كه‌ به‌ اطرافتان‌بيشتر دقت‌ كنيد تا متوجه‌ شويد كه‌ همكارانتان‌ چگونه‌ با رئيس‌ كنار مي‌آيند و دستورمي‌گيرند. اگر سكوت‌ اختيار كنيد و از دستورات‌ پيروي‌ نماييد، خيلي‌ زود در مي‌يابيدكه‌ مي‌توانيد ارتباطاتتان‌ را گسترده‌ كرده‌ و با همه‌ دوست‌ باشيد.
مشكل‌: شما از كوچكترين‌ مسايل‌ بهانه‌ مي‌گيريد، كه‌ همين‌ باعث‌ مي‌شود دوستانتان‌از شما آزرده‌ خاطر شوند. گاهي‌ اوقات‌ از كاه‌، كوهي‌ مي‌سازيد و سر هيچ‌ دعوا راه‌مي‌اندازيد. به‌ طور قطع‌ تعلل‌ و امروز و فردا كردن‌ خانواده‌ و دوستان‌ را رنجيده‌ خاطرمي‌سازد.
راه‌ حل‌: سعي‌ كنيد در زندگي‌ هدف‌ مشخصي‌ را دنبال‌ كنيد و نگراني‌هاي‌ بيهوده‌ رافراموش‌ نماييد. در اين‌ صورت‌ اطرافيان‌ از حضور شما بيشتر لذت‌ مي‌برند وخودتان‌ نيز پي‌ مي‌بريد كه‌ جريان‌ در زندگي‌ با ملايمت‌ و آرامي‌ طي‌ مي‌شود.

سياره‌ حاكم‌ بر شما «ماه‌» است‌.
شعاع‌ متوسط (بر حسب‌ كيلومتر)1/738
فاصله‌ از زمين‌ (برحسب‌ كيلومتر) 384/400مدت‌ زمان‌ چرخش‌ و دوران‌ (بر حسب‌ روز)27/3217

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (تيرماه‌):
خرچنگ‌ يك‌ موجود شب‌ گرد آبي‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ چنگ‌هاي‌ بزرگش‌ به‌ خوبي‌مي‌تواند از خودش‌ دفاع‌ كند. او به‌ راحتي‌ در دنياي‌ زير آب‌ به‌ حيات‌ خويش‌ ادامه‌مي‌دهد و رشد مي‌كند. قرن‌ هاست‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ماده‌ غذايي‌ لذيذ و ارزشمند موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌. تنوع‌ خرچنگ‌ها زياد است‌ و در اكثر اقيانوس‌هاي‌ جهان‌ ودر بسياري‌ از جزاير يافت‌ مي‌شوند. آنها مردار خوار دريايي‌ محسوب‌ مي‌شوند و به‌همين‌ دليل‌ با پاكسازي‌ و تميز نگه‌ داشتن‌ آبها به‌ ما انسانها كمك‌ شايان‌ توجهي‌مي‌نمايند.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ تيرماه‌ «نقره‌اي‌» است‌، يعني‌ رنگ‌ تشعشعات‌ماه‌.

سنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ تيرماه‌ مرواريد زيبا و شفاف‌ است‌. مرواريد هم‌تشعشعات‌ نقره‌اي‌ رنگي‌ را از خود ساطع‌ مي‌كند. اين‌ تشعشعات‌ نقره‌اي‌ رنگ‌ وپرتلالؤ را از رنگ‌ جداره‌هاي‌ صدفي‌ مي‌گيرند كه‌ در آن‌ رشد مي‌كنند. يك‌ مرواريداصل‌، زيبا و سالم‌ حتي‌ به‌ قيمت‌ 250/000/000 دلار خريد و فروش‌ مي‌شود.بنابراين‌ صحبت‌ كردن‌ از يك‌ «مرواريد گران‌ قيمت‌» حقيقتا دشوار است‌. اين‌ سنگ‌قيمتي‌ اگر در معرض‌ اسپري‌ مو، اسيدها، تعريقات‌ و بعضي‌ از محصولات‌ آرايشي‌قرار بگيرد، صدمه‌ مي‌بيند.

نام‌ چند تن‌ از افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ تير متولد شده‌اند:
هنري‌ هشتم‌ (8 تير 1491)
پرنس‌ ديانا (11 تير 1961)
مايك‌ تايسون‌
جوليوس‌ سزار
نلسون‌ ماندلا (28 تير)


 

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:34 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین آذر، نماد : قوس

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ آذر ماه‌:
خوش‌ بين‌ ،خوش‌ خلق‌، مهربان‌، خونگرم‌ و شاد،
درستكار، صادق‌، شريف‌، رو راست‌،
راستگو، بي‌غل‌ و غش‌ و بي‌شيله‌ پيله‌
انديشمند، روشنفكر و فيلسوف‌ منش‌

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ آذر ماه‌:
خوش‌ بيني‌ كوركورانه‌، بي‌خيالي‌، بي‌دقتي‌، بي‌احتياطي‌ و بي‌توجهي‌
ظاهر بيني‌ و بي‌ملاحظه‌گي‌
فاقد حس‌ مسؤوليت‌، بي‌قراري‌ و نا آرامي‌

متولدين‌ آذر ماه‌ در مجموع‌ ديد مثبتي‌ نسبت‌ به‌ زندگي‌ دارند، آنها سرشار از جسارت‌،جرأت‌، انرژي‌، تنوع‌ مهارت‌ و ماجراجويي‌ هستند و مايلند كه‌ تجربياتي‌ ماوراي‌معمول‌ كسب‌ كنند. از آنجايي‌ كه‌ ذهن‌ و فكري‌ باز دارند، از سفر، جهانگردي‌ واكتشاف‌ لذت‌ مي‌برند. آنها اساسا جاه‌ طلب‌، بلند پرواز و خوش‌ بين‌ هستند و تا جايي‌پيش‌ مي‌روند كه‌ حتي‌ تمام‌ اميدها و آرزوهاي‌ خود را بر باد مي‌دهند. آنها آرمان‌ گرا وكمال‌ جو هستند و مي‌توانند بسياري‌ از ناملايمات‌ را تحمل‌ كنند، بدون‌ آن‌ كه‌ لطمه‌اي‌بخورند. آنها افرا‌ محترم‌، شريف‌، صادق‌، رو راست‌، درستكار، قابل‌ اعتماد،وفادار، راستگو، سخاوتمند، دست‌ و دلباز، با گذشت‌، بلند نظر و بي‌ريا هستند وشديدا خواهان‌ برقراري‌ عدل‌ و داد مي‌باشند، خواهان‌ كمك‌ به‌ افراد ستمديده‌ جامعه‌هستند و گاهي‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌هايشان سركش‌ و نافرمان‌ مي‌شوند. آنها به‌راحتي‌ بين‌ وفاداري‌ و استقلال‌ مرزي‌ مي‌كشند و آن‌ را به‌ حالت‌ تعادل‌ در مي‌آورند.

متولدين‌ آذر ماه‌ معمولا متواضع‌، فروتن‌، كم‌ توقع‌، محجوب‌، با حيا، با وجدان‌ ومؤمن‌ هستند و شديدا به‌ اصول‌ اخلاقي‌ پاي‌بندند. اگرچه‌ گهگاهي‌ بي‌جهت‌ روي‌برخي‌ از اصول‌ اخلاقي‌ پافشاري‌ مي‌كنند و اعتقادات‌ و باورهاي‌ خود را بيش‌ از هرچيز ديگر قبول‌ دارند و آنها را مي‌ستايند. درنتيجه‌ گاهي‌ به‌ طرز نامطلوبي‌ سخت‌ گير،خشك‌، انعطاف‌ناپذير، مقرراتي‌، جدي‌، نامهربان‌، نابردبار و مستبد مي‌شوند و خطمشي‌ خاص‌ خودشان‌ را در پيش‌ مي‌گيرند. از آنجايي‌ كه‌ ظاهر بين‌ هستند و ظواهرتوجه‌ آنها را به‌ خود جلب‌ مي‌كنند، گاهي‌ اوقات‌ آنها در ظاهر دم‌ از حمايت‌ مي‌زنند،با اين‌ حال‌ اگر منافع‌ شخصي‌ خودشان‌ به‌ خطر بيفتد، نهايت‌ سعي‌ و تلاش‌ خود را به‌كار مي‌بندند و در ايجاد بسياري‌ از تغيير و تحولات‌ ترديد به‌ خود راه‌ نمي‌دهند ولي‌حاضر نيستند باورهاي‌ خود را عوض‌ كنند.

افكارشان‌ پرمحتوا و مرتب‌ است‌، آينده‌ نگر، دور انديش‌ و عادل‌ هستند و اگربخواهند در جمع‌ شوخ‌، بذله‌گو، خوش‌ صحبت‌ و مجلس‌ آرا مي‌شوند. آنها عاشق‌ كاربر روي‌ پروژه‌هاي‌ جديد هستند، از سرعت‌ انتقال‌ خيلي‌ خوبي‌ برخوردارند، با روي‌باز از هر نظريه‌ جديدي‌ استقبال‌ مي‌كنند و در مجموع‌ مبتكر و خلاق‌ به‌ شمار مي‌آيند.اگرچه‌ در كار اقتباس‌ و سازگاري‌ بهتر از ابداع‌ عمل‌ مي‌كنند. در محل‌ كارشان‌ اگرهمكاران‌ از شخصيت‌ آنها تعريف‌ و تمجيد كنند، بي‌نهايت‌ خوشحال‌ شده‌ وكارآيي‌شان‌ بالاتر مي‌رود. آنها مصمم‌ و با اراده‌ هستند و از قدرت‌ سازمان‌ دهي‌ خوبي‌برخوردارند، به‌ همين‌ دليل‌ هر وقت‌ مسؤوليتي‌ را عهده‌ دار مي‌شوند، براي‌ رسيدن‌ به‌نتيجه‌اي‌ موفقيت‌آميز و درخشان‌ حاضرند حتي‌ از جانشان‌ هم‌ مايه‌ بگذارند.سخاوت‌ و گشاده‌ دستي‌ آنها به‌ واسطه‌ ملاحظه‌ كاري‌ شديدشان‌ به‌ حالت‌ تعادل‌ درمي‌آيد.

آنها در عشق‌ بي‌غل‌ و غش‌، اصيل‌، پر حرارت‌، وفادار و پر شور هستند. با اين‌ حال‌اگر بر سر راهشان‌ مانعي‌ ايجاد شود و يا شخصي‌ چوب‌ لاي‌ چرخشان‌ بگذارد، به‌سرعت‌ ناخرسند و عصباني‌ شده‌ و زندگي‌ را به‌ كام‌ همه‌ تلخ‌ مي‌كنند، حتي‌ گاهي‌ آن‌چنان‌ آشفته‌ و بدبين‌ مي‌شوند كه‌ از خودشان‌ انتقام‌ مي‌گيرند و به‌ كارهايي‌ كه‌ درشأنشان‌ نيست‌ دست‌ مي‌زنند. در واقع‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند به‌ يك‌ رابطه‌ دوستانه‌ پايان‌دهند ولي‌ اگر ازدواجشان‌ موفقيت‌آميز باشد، همسراني‌ وفادار و والديني‌ آسان‌ گير وبيش‌ از حد نرم‌ خواهند بود، ولي‌ آن‌ زمان‌ نيز بي‌قراري‌ و بي‌صبري‌ ذاتي‌شان‌ باعث‌مي‌شود كه‌ سفر و سياحت‌ را يكي‌ از اركان‌ اصلي‌ زندگي‌شان‌ قرار دهند. آنها در هرحالتي‌ بايد احساس‌ آزادي‌ كنند و اگر همسرانشان‌ اين‌ را رعايت‌ نمايند، آنها عاشقانه‌حتي‌ زندگي‌شان‌ را فداي‌ آنها مي‌كنند. زنهاي‌ متولد آذر ماه‌ مكمل‌ شوهرهايشان‌هستند و عاشقانه‌ وظايفشان‌ را به‌ بهترين‌ وجهي‌ انجام‌ مي‌دهند، اگرچه‌ عشق‌ و علاقه‌را كاري‌ دشوار تلقي‌ مي‌كنند و به‌ همين‌ دليل‌ عده‌اي‌ به‌ آنها قلب‌ سرد و خشك‌ رامي‌دهند.

متولدين‌ آذر ماه‌ در همه‌ ارتباطات‌ شخصي‌ قابل‌ اعتماد هستند و به‌ ندرت‌ به‌ اعتمادي‌كه‌ به‌ آنها مي‌شود، خيانت‌ مي‌كنند. اگرچه‌ گاهي‌ بي‌اختيار از كوره‌ در رفته‌ و به‌ شدت‌عصباني‌ مي‌شوند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد اين‌ ماه‌ دقيقا مي‌دانند كه‌ چه‌ عباراتي‌دشمنانشان‌ را آزار مي‌دهد و بي‌نهايت‌ رك‌ گو و بي‌پرده‌ هستند. از سوي‌ ديگر دربخشيدن‌ گناه‌ و خطاهاي‌ ديگران‌ بسيار منعطف‌ هستند و به‌ شدت‌ به‌ افراد مسن‌خانواده‌اشان‌ احترام‌ مي‌گذارند و در قبالشان‌ احساس‌ مسؤوليت‌ مي‌كنند.

متولدين‌ آذر ماه‌ در زمينه‌هاي‌ زيادي‌ استعداد دارند، در نتيجه‌ در مشاغل‌ زيادي‌ موفق‌هستند. آنها ذاتا معلم‌ و فيلسوف‌ زاده‌ شده‌اند و قواعد و اصول‌ اخلاقي‌ را آن‌ چنان‌زيبا تشريح‌ مي‌كنند كه‌ گويي‌ در حال‌ شرح‌ آن‌ براي‌ همه‌ جهان‌ هستند. آنها از استعدادشان‌ در جهت‌ مثبت‌ استفاده‌ مي‌كنند و مي‌توانند دانشمنداني‌ موفق‌ از آب‌ در آيند. هم‌چنين‌ در كارهايي‌ كه‌ مربوط به‌ خدمات‌ عمومي‌، كارهاي‌ اجتماعي‌، ارتباطات‌ عمومي‌و تبليغاتي‌ هستند، عالي‌ عمل‌ كنند. طبيعتا مسافرت‌ و اكتشاف‌ نيز براي‌ روح‌بي‌قرارشان‌ خوشايند و جالب‌ است‌. اگر هم‌ محدود باشند و نتوانند به‌ سفر بروند، به‌ارتش‌ ملحق‌ شده‌ يا به‌ صورت‌ سيار نماينده‌ فروش‌ و بازرگان‌ مي‌شوند. عده‌اي‌ از آنهامي‌توانند موسيقي‌ داناني‌ موفق‌ باشند و گفته‌ مي‌شود كه‌ قبل‌ از اختراع‌ ماشين‌، اكثرمتولدين‌ آذر ماه‌ در كار تجارت‌ اسب‌ بودند و در سواركاري‌ و تيمار اسب‌ موفق‌ به‌شمار مي‌آمدند. امروزه‌ نيز آنها در اكثر مسابقات‌ ماشين‌ راني‌ و رالي‌ شركت‌ مي‌كنند.هم‌ چنين‌ آنها مي‌توانند مربيان‌ ورزشي‌ موفقي‌ نيز باشند ولي‌ گاهي‌ بي‌گدار به‌ آب‌مي‌زنند و در نتيجه‌ احتمال‌ دارد تمام‌ دارايي‌ خود را در اين‌ راه‌ از دست‌ بدهند.

يكي‌ از عيوب‌ متولدين‌ آذر ماه‌ اين‌ است‌ كه‌ سر هيچ‌ و پوچ‌ و مسايل‌ جزيي‌ عصباني‌مي‌شوند و طغيان‌ مي‌كنند، بي‌صبرانه‌ در انتظار كار بر روي‌ پروژه‌هاي‌ جديد هستند واگر در محل‌ كار همكارانشان‌ رعايت‌ حال‌ آنها را نكنند، آنها به‌ تحقير و تمسخرديگران‌ مي‌پردازند. در واقع‌ آنها توقع‌ دارند كه‌ همه‌ از آنها قدرداني‌ كنند وتلاشهايشان‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ و در مجموع‌ از شنيدن‌ عبارات‌ تملق‌آميز وچاپلوسانه‌ به‌ شدت‌ لذت‌ مي‌برند. اگرچه‌ گاهي‌ اوقات‌ واقعا مستحق‌ و سزاوارقدرداني‌ هستند، چون‌ در به‌ پايان‌ رساندن‌ يك‌ پروژه‌ حتي‌ سلامتي‌ خود وخانواده‌اشان‌ را نيز به‌ مخاطره‌ مي‌اندازند و به‌ همين‌ دليل‌ نيز گاهي‌ از نظرخانواده‌اشان‌ مستحق‌ نكوهش‌ هستند.

آنها در محل‌ كار سختگير، پر توقع‌، دقيق‌، پرزحمت‌، سلطه‌ جو و بدون‌ ملاحظه‌هستند و در زندگي‌ خصوصي‌شان‌ نيز از خود راضي‌، مغرور، افاده‌اي‌، اسراف‌ كار وپرخرج‌ هستند. بي‌قراري‌ ذاتي‌ آنها، اگر تحت‌ كنترل‌ قرار نگيرد و به‌ افراط رود،بيشتر از همه‌ خودشان‌ را به‌ خطر مي‌اندازد. عده‌اي‌ از آنها به‌ شدت‌ خوش‌ گذران‌هستند و به‌ همين‌ دليل‌ آن‌ چنان‌ به‌ دنبال‌ مسايل‌ بچگانه‌ و سطحي‌ مي‌روند و وقت‌تلف‌ مي‌كنند كه‌ فرصتي‌ براي‌ بهره‌گيري‌ از استعدادهاي‌ سرشارشان‌ را پيدا نمي‌كنند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ آذر ماه‌:
صورت‌ فلكي‌ قوس‌ بر روي‌ باسن‌ و رانها حكومت‌ مي‌كند و در نتيجه‌ متولدين‌ آذر ماه‌مي‌بايست‌ مراقب‌ باشند تا به‌ بيماري‌ هايي‌ مثل‌ سياتيك‌ و روماتيسم‌ مبتلا نشوند.گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ خاطر كمبود طبيعي‌ سيليسيم‌ در بدن‌، پوست‌، ناخن‌ و مويي‌ضعيف‌ دارند. از آنجايي‌ كه‌ ورزش‌ دوست‌ و داراي‌ روحيه‌ ورزشكاري‌ هستند، بايدمراقب‌ حوادث‌ و اتفاقات‌ ناشي‌ از همانها باشند. در قديم‌ بسياري‌ از آنها در هنگام‌سوار كاري‌ از اسب‌ يا چهار پايان‌ ديگر به‌ زمين‌ سقوط مي‌كردند و صدمات‌ زيادي‌مي‌ديدند. هم‌ چنين‌ بايد در هنگام‌ كار با آتش‌ و گرما نيز به‌ شدت‌ محتاط باشند.

علاقمنديها: مسافرت‌، يك‌ سره‌ به‌ سراغ‌ اصل‌ مطلب‌ رفتن‌، تمايل‌ به‌ آزادي‌،قوانين‌ و معاني‌، درك‌ احساسي‌ از مسايل‌

بيزاريها: مواجهه‌ با نظريات‌ دست‌ و پاگير، گرفتاري‌هاي‌ داخل‌ خانه‌، مقيد بودن‌،مداخله‌ ديگران‌ در مسايل‌ خصوصي‌ زندگي‌شان‌، سر و كله‌ زدن‌ با جزييات‌.


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
ما همگي‌ خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ داريم‌. هنگامي‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌شده‌ يا درست‌ درك‌ نشوند، مشكلاتي‌ نمايان‌ مي‌شوند كه‌ ما در اينجا آنها را بررسي‌كرده‌ و راه‌ حل‌ هايي‌ مبتني‌ بر خصوصيات‌ ويژه‌ هر برج‌ خورشيدي‌ ارائه‌ كرده‌ايم‌.ممكن‌ است‌ اين‌ مشكلات‌ حقيقتا به‌ نظرتان‌ بغرنج‌ و پيچيده‌ بيايند، پس‌ بهتر است‌اين‌ راه‌ حل‌ها را امتحان‌ كرده‌ تا از نتايج‌ احتمالي‌ حاصله‌ از آن‌ مطلع‌ شويد.
مشكل‌: در حالي‌ كه‌ شما وقت‌ زيادي‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ ديگران‌ مي‌گذاريد، ولي‌در موقع‌ نياز، هيچ‌ كس‌ به‌ داد شما نمي‌رسد.
راه‌ حل‌: كمي‌ به‌ خودتان‌ بياييد، آيا زندگي‌ يك‌ حقيقت‌ است‌ يا يك‌ قصه‌ وداستان‌؟ بهتر است‌ بيشتر به‌ فكر زندگي‌ خودتان‌ باشيد.
مشكل‌: احساس‌ مي‌كنيد كه‌ اطرافيانتان‌ ديگر حرف‌هاي‌ شما را زياد جدي‌نمي‌گيرند و گاهي‌ حتي‌ به‌ شما اعتماد نمي‌كنند.
راه‌ حل‌: از مبالغه‌، گزافه‌ گويي‌، افراط و اغراق‌ دست‌ برداريد و با ديگران‌ جر وبحث‌ نكنيد، حقيقتا ستيزه‌ جويي‌ و جنجالي‌ بودن‌ در نهايت‌ اعتماد همه‌ را از شماسلب‌ كرده‌ و به‌ ضرر شما تمام‌ مي‌شود.
مشكل‌: بسياري‌ از اوقات‌ به‌ شدت‌ احساس‌ سرگشتگي‌، سرخوردگي‌، يأس‌ ونااميدي‌ مي‌كنيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ فكرتان‌ را روي‌ مسايلي‌ متمركز كنيد كه‌ شما را راضي‌ مي‌كنندو در جهت‌ آن‌ پيشروي‌ نماييد.
مشكل‌: اگر چه‌ شخصي‌ باثبات‌ و مستحكم‌ هستيد، ولي‌ گاهي‌ از پيشروي‌عاجزيد.
راه‌ حل‌: بايد با سعي‌ و تلاش‌ زياد، افكار و انديشه‌هاي‌ مثبت‌ را به‌ ذهنتان‌ راه‌دهيد و روي‌ اهدافي‌ پافشاري‌ كنيد كه‌ كوتاه‌ مدت‌ و آسان‌تر هستند. بدين‌ ترتيب‌ باجد و جهد ذاتي‌ به‌ مقاصدتان‌ خواهيد رسيد.

سياره‌ حاكم‌ بر شما مشتري‌ (برجيس‌) است‌.
فاصله‌ متوسط از خورشيد5/202
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (بر حسب‌ سال‌)11/86
شعاع‌ استوايي‌ (برحسب‌ كيلومتر)71/492
شعاع‌ قطبي‌ (برحسب‌ كيلومتر)66/854
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (بر حسب‌ ساعت‌)9/92
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (بر حسب‌ درجه‌)3/08
تعداد ماهواره‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌16

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (آذر ماه‌):
حيواني‌ كه‌ در ارتباط با برج‌ تولد شماست‌، قنطورس‌ مي‌باشد. يوناني‌هاي‌ باستان‌ آن‌چنان‌ به‌ اسب‌ عشق‌ مي‌ورزيدند كه‌ در افسانه‌ و اسطوره‌ به‌ قنطورس‌ منزلت‌ و لقب‌دادند. قنطورس‌ به‌ واسطه‌ خرد و توانايي‌هاي‌ شفا بخشش‌ مشهور شده‌ بود. قنطورس‌سمبل‌ طبيعت‌هاي‌ دو گانه‌ انسانها به‌ عنوان‌ يك‌ مخلوق‌ روشنفكر است‌. (به‌ نفع‌ بشر)

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ آذر ماه‌ «ارغواني‌ سير» است‌.

سنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ آذر ماه‌ «زبرجد» است‌. زبرجد، اين‌ سنگ‌قيمتي‌ در رنگ‌هاي‌ متعددي‌ يافت‌ شده‌ و جزء خانواده‌ كوارتز است‌. همراه‌ داشتن‌اين‌ سنگ‌ به‌ شما كمك‌ مي‌كند تا در تمام‌ مشكلات‌ موفق‌ شده‌ و ويژگي‌هاي‌ رهبرگونه‌تان‌ را پيش‌ ببريد. اين‌ سنگ‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ بيشتر احساس‌ كنيد كه‌ تحت‌كنترل‌ خودتان‌ هستيد و در موقعيت‌هاي‌ پر درد سر و ناراحت‌ كننده‌ به‌ شكل‌ قابل‌قبول‌ و خوبي‌ عمل‌ نماييد. هم‌ چنين‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ زبرجد در افزايش‌ انرژي‌ وايجاد سازگاري‌ كمك‌ شايان‌ توجهي‌ به‌ متولدين‌ آذر ماه‌ مي‌نمايد.
رنگ‌ و سنگ‌ محبوب‌

نام‌ افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ آذر متولد شده‌اند:
وينستون‌ چرچيل‌
لودويگ‌ وان‌ بتهوون‌
مارك‌ تواين‌


[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:32 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین اسفند، نماد : حوت

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ اسفند ماه‌: خلاق‌، با قدرت‌ تخيل‌ قوي‌، حساس‌، زود رنج‌، دلسوز و با احساس‌
دل‌ رحم‌، رئوف‌، رحيم‌ و مهربان‌
از خود گذشته‌، فداكار، نوع‌ دوست‌، بي‌تجربه‌، غير مادي‌ و معنوي‌
شهودي‌، همدل‌ و هم‌ فكر

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ اسفندماه‌: واقع‌ گريز، گريز گرا و ايده‌آليستي‌
مرموز، تو دار، پنهان‌ كار، دو پهلو و مبهم‌
سست‌ اراده‌ و به‌ راحتي‌ تحت‌ سلطه‌ قرار گيرنده‌

متولدين‌ اسفند ماه‌ به‌ نسبت‌ متولدين‌ ماههاي‌ ديگر زياد اهل‌ تظاهر نيستند و عادي‌تراز متولدين‌ ماههاي‌ مرداد، آبان‌ و بهمن‌ هستند. آنها صاحب‌ سرشتي‌ ملايم‌، معتدل‌ وخوشايند هستند. آنها داراي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ سخاوتمندانه‌ بي‌شماري‌ بوده‌ ونسبت‌ به‌ احساسات‌ و عواطف‌ اطرافيانشان‌ دلسوز، همدرد، حساس‌، مهربان‌، بامحبت‌، صميمي‌ و خوش‌ قلب‌ هستند و زماني‌ كه‌ عزيزانشان‌ با مشكلي‌ مواجه‌مي‌شوند، حداكثر ملاحظه‌ و همدردي‌ را از خود نشان‌ مي‌دهند. آنها به‌ حق‌ مورد پسندهمه‌ قرار مي‌گيرند، و دليل‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها طبيعتا سلطه‌پذير، مطيع‌، فرمانبردار،سر به‌ راه‌، رام‌، با محبت‌، با عاطفه‌، آسان‌ گير، بردبار و پر تحمل‌ هستند و در مقابل‌شخصيت‌هاي‌ قوي‌تر از خويش‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ حالت‌ تهديدآميز يا مبارزه‌ طلب‌ به‌خود نمي‌گيرند. در واقع‌ آنها هر كسي‌ را همانطور كه‌ هست‌، مي‌پذيرند و با هر شرايطي‌سازگار مي‌شوند و صبورانه‌ در برابر مشكلات‌ به‌ انتظار مي‌نشينند تا به‌ طور شهودي‌بهترين‌ راه‌ حل‌ را بيابند. مي‌توان‌ گفت‌ آنها از مشكلات‌ ديگران‌ بيشتر ناراحت‌مي‌شوند تا از مشكلات‌ خودشان‌.

آنها طبيعتا گرايشي‌ به‌ سمت‌ اخروي‌ بودن‌ دارند و واقعيات‌ زندگي‌ اين‌ جهان‌ را به‌همان‌ شكل‌ كه‌ هستند، مي‌پذيرند. آنها بيشتر از نظر احساسي‌ و عاطفي‌ و از روي‌غريزه‌ زندگي‌ مي‌كنند تا عاقلانه‌ و منطقي‌. تا حدي‌ بلند پرواز هستند و از نيروي‌ اراده‌ضعيفي‌ برخوردارند و از دليل‌ و برهان‌ آوردن‌ در استدلالات‌ به‌ شدت‌ عاجزند، تمركزحواسشان‌ ضعيف‌ است‌، فاقد قدرت‌ تصميم‌گيري‌ هستند و اگرچه‌ مايلند به‌ عهد وپيمانشان‌ وفادار باشند ولي‌ به‌ راحتي‌ از مسير رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌منحرف‌ مي‌شوند. آنها همواره‌ در جستجوي‌ كار خاصي‌ هستند كه‌ بتوانند واقعاخودشان‌ را در آن‌ پيدا كنند ولي‌ از آنجايي‌ كه‌ شيوه‌اي‌ ناشيانه‌ را در پيش‌ مي‌گيرند به‌سرعت‌ نوميد و سرخورده‌ شده‌ و روحيه‌شان‌ تضعيف‌ مي‌شود. آنها به‌ محض‌ آن‌ كه‌احساس‌ مي‌كنند اطرافيانشان‌ قدرشان‌ را نمي‌دانند يا به‌ اندازه‌ كافي‌ ارج‌ ننهاده‌اند، به‌سمت‌ شخص‌ يا كار ديگري‌ مي‌روند. هم‌ چنين‌ از نظم‌ و ترتيب‌ بيزارند و از زندگي‌يكنواخت‌ و اصول‌ و قواعد رويگردان‌ هستند. اگرچه‌ مايلند كه‌ بر عليه‌ آداب‌ و رسوم‌طغيان‌ كنند، ولي‌ انرژي‌ مبارزه‌ در مقابل‌ افراد قوي‌تر از خود را ندارند.

متولدين‌ اسفند ماه‌ مايلند كه‌ در عالم‌ رؤيا فرو روند و از همه‌ كناره‌گيري‌ كنند، چون‌ درآنجا مي‌توانند از نظر فكري‌ و ذهني‌ خشنود شوند ولي‌ به‌ طور اجتناب‌ ناپذيري‌ نيز به‌دنبال‌ كسب‌ شهرت‌، آوازه‌ و ثروت‌ هستند. آنها افرادي‌ همه‌ فن‌ حريف‌ و شهودي‌هستند، از سرعت‌ انتقال‌ خوبي‌ برخوردارند، چشماني‌ تيزبين‌ دارند و شنونده‌هاي‌خوبي‌ محسوب‌ مي‌شوند و پذيراي‌ حال‌ و هوا و نقطه‌ نظرات‌ جديد هستند. تمام‌ اين‌عوامل‌ مي‌تواند درهم‌ ادغام‌ شده‌ و دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند تا قدرت‌ ابتكار وخلاقيت‌ قابل‌ ملاحظه‌ و چشمگيري‌ را در زمينه‌ ادبيات‌، هنر و موسيقي‌ ايجاد نمايند.در مجموع‌ از ويژگي‌هاي‌ متوسط و معتدلي‌ برخوردارند و حتي‌ زماني‌ كه‌ قادر نيستندخلاقانه‌ ابراز وجود نمايند، غريزه‌اي‌ بالاتر از حد متوسط را به‌ همراه‌ علاقه‌مندي‌ به‌زيبايي‌ در هنر و طبيعت‌ با هم‌ ادغام‌ مي‌كنند و خواهان‌ برخورداري‌ از تجمل‌ و تفريح‌هستند و در رؤياي‌ سفر به‌ مكان‌هاي‌ دور افتاده‌، پرت‌، خالي‌ از سكنه‌ و عجيب‌ وغريب‌ به‌ سر مي‌برند و از رويدادهاي‌ مهيج‌ لذت‌ مي‌برند.

آنها هيچ‌ گاه‌ در ارتباطات‌ شخصي‌ خودشان‌ خودپسندانه‌ رفتار نمي‌كنند و دردوستي‌ها بيشتر دهنده‌ هستند تا گيرنده‌. از نظر جسماني‌ آسيب‌ پذير و ظريف‌ هستندو در هر رابطه‌اي‌ خواهان‌ تبادل‌ فكر و روح‌ مي‌باشند. متأسفانه‌ گاهي‌ به‌ راحتي‌ گول‌مي‌خورند و دست‌ به‌ ازدواج‌هاي‌ نسنجيده‌ و عجولانه‌ مي‌زنند. با اين‌ حال‌ به‌ شدت‌وفادار و عاشق‌ خانه‌ و كاشانه‌ هستند و به‌ همسرانشان‌ تا آخر عمر وفادار مي‌مانند،اگرچه‌ از آنجايي‌ كه‌ شديدا رؤيايي‌ هستند نمي‌توانند خانه‌اي‌ آراسته‌ و منظم‌ داشته‌باشند. چون‌ قدرت‌ مديريت‌ در آنها ضعيف‌ است‌.

به‌ نفع‌ آنهاست‌ كه‌ يا به‌ تنهايي‌ كار كنند و يا نقش‌ مرئوس‌ را به‌ عهده‌ بگيرند. از آنجايي‌كه‌ هميشه‌ نگران‌ اداره‌ يك‌ بخش‌ هستند، نمي‌توانند زير بار تعهدات‌ و مسؤوليت‌هاي‌سنگين‌ بروند و از اين‌ واهمه‌ دارند كه‌ مبادا در بحرانها شكست‌ بخورند. آنها مي‌توانندمنشي‌ يا دفتر دارهاي‌ خوبي‌ از كار در آيند. به‌ خاطر حس‌ دلسوزي‌ و همدردي‌شان‌مي‌توانند در كارهاي‌ خيريه‌، تدارك‌ غذا براي‌ جشن‌ها، پرستاري‌ كه‌ مراقبت‌ ازبيماران‌ را به‌ عهده‌ دارد، يا دام‌ پزشك‌ موفق‌ باشند. هم‌ چنين‌ به‌ عنوان‌ كتابدار يافضانورد مي‌توانند روح‌ بي‌قرارشان‌ را آرام‌ كنند و از آنجايي‌ كه‌ سفر به‌ مكان‌هاي‌ دوردست‌، قديمي‌، خالي‌ از سكنه‌ و عجيب‌ و غريب‌ و نامتعارف‌ را دوست‌ دارند، ممكن‌است‌ ملوان‌ يا جهانگرد شوند. بسياري‌ از مهندسان‌ معمار و وكلاي‌ دعاوي‌ از ميان‌متولدين‌ اسفند ماه‌ هستند و هنگامي‌ كه‌ توانايي‌ خلاقانه‌ و استعداد تقليدشان‌ را با هم‌تركيب‌ مي‌كنند و وارد احساسات‌ دروني‌ ديگران‌ مي‌شوند، مي‌توانند رضايت‌ خاطر وخشنودي‌ خويش‌ را روي‌ صحنه‌ نمايش‌ بيابند. ويژگي‌ها و خصوصيات‌ معنوي‌ ورواني‌ آنها مي‌تواند آنان‌ را به‌ سمت‌ كارهاي‌ مذهبي‌ يا احضار روح‌ و حالت‌هاي‌صوفيانه‌ و عارفانه‌ سوق‌ دهند. هم‌ چنين‌ مي‌توانند رستوران‌ داران‌ خوبي‌ از كار درآيند و گفته‌ مي‌شود كه‌ كارآگاهان‌ موفقي‌ هستند چون‌ به‌ راحتي‌ خودشان‌ را به‌ جاي‌جنايتكار قرار داده‌ و فكر و ذهن‌ او را مي‌خوانند. نيز، در كار با مواد پلاستيكي‌،داروهاي‌ بيهوش‌ كننده‌ و بي‌حسي‌، مايعات‌ و گازها خوب‌ عمل‌ مي‌كنند. ولي‌ درمجموع‌ به‌ علت‌ تنوع‌ مهارت‌ هايشان‌، سر زندگي‌ بيش‌ از حدشان‌ و ناتواني‌ شان‌ درتمركز حواس‌ روي‌ هيچ‌ پروژه‌اي‌، آنها اغلب‌ به‌ طور خود جوش‌ بيش‌ از يك‌ حرفه‌ رادنبال‌ مي‌كنند.

عيوب‌ و نقطه‌ ضعف‌ هايشان‌ بيشتر از آن‌ كه‌ شرورانه‌ باشند، آزارنده‌ و زجر آورند. آنهامي‌توانند بيش‌ از حد مو شكاف‌، نكته‌ سنج‌، نازك‌ نارنجي‌، آسيب‌پذير، احساساتي‌ وزود رنج‌ باشند. گاهي‌ در تجارت‌ غيرقابل‌ اعتماد، بي‌فايده‌، بي‌احتياط، بي‌خيال‌، بي‌دقت‌، غير عملي‌ و ناتوان‌ هستند. دوستانشان‌ ممكن‌ است‌ از حالت‌ تزلزل‌ و عدم‌اعتماد به‌ نفس‌ آنها به‌ تنگ‌ آمده‌ و دوستي‌ شان‌ را با آنها به‌ هم‌ بزنند، چون‌ گاهي‌ به‌شدت‌ بد عنق‌ و به‌ طرزي‌ افراطي‌ آتشين‌ مزاج‌، تند خو مي‌شوند. هم‌ چنين‌ گهگاهي‌متهم‌ به‌ بي‌ثباتي‌، ناپايداري‌، غيبت‌، شايعه‌ پراكني‌، ساده‌ لوحي‌ و زود باوري‌ وبي‌ملاحظگي‌ مي‌شوند. گاهي‌ نيز خود بيمار انگاري‌ نگران‌ كننده‌ آنها زجرآور مي‌شودو تحمل‌ كردنشان‌ صبر ايوب‌ مي‌خواهد. به‌ لحاظ فكري‌ و عملي‌، گاهي‌ اوقات‌ دور رومي‌شوند و در تصميم‌گيري‌ راجع‌ به‌ مسايل‌ مهم‌ دو دل‌ و غير قاطع‌ هستند.


بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ اسفندماه‌:
صورت‌ فلكي‌ حوت‌ بر پاها، كبد و غدد لنفاوي‌ حكومت‌ مي‌كند، در نتيجه‌ متولدين‌اسفند ماه‌ در معرض‌ ابتلاء به‌ كم‌ خوني‌، كورك‌، بيماري‌هاي‌ پوستي‌، انواع‌ زخم‌ها،التهاب‌ پلك‌ چشم‌ها، نقرس‌، ورم‌، عادت‌ ماهانه‌ دردناك‌ و ناراحتي‌هاي‌ پا و لنگي‌هستند.

علاقمنديها: تنهايي‌ و مكان‌هاي‌ دور افتاده‌ و خالي‌ از سكنه‌ براي‌ فرو رفتن‌ دررؤيا، كشف‌ و شهود و معما، مسخره‌ بازي‌، در خلسه‌ فرو رفتن‌.

بيزاريها: بديهيات‌، مورد انتقاد قرار گرفتن‌، احساس‌ سر در گمي‌، افراد پر مدعا وهمه‌ چيز دان‌، فضل‌ فروشي‌.

مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ قد علم‌ كنند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها: هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌هاسركوب‌ و يا فرو خورده‌ شوند، يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌گردند.توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن‌شگفت‌ زده‌ شويد.
مشكل‌: خودتان‌ را در حالي‌ مي‌يابيد كه‌ همه‌ طردتان‌ كرده‌اند و در كاري‌ به‌ بن‌بست‌ رسيده‌ايد.
راه‌ حل‌: سعي‌ كنيد تا در همه‌ كارهايتان‌ تجديد نظري‌ داشته‌ باشيد و آرام‌تر وخوددارتر با مسايل‌ برخورد نماييد. اين‌ شيوه‌ خيلي‌ تأثير گذار و تحسين‌ برانگيزتر ازهارت‌ و پورت‌، داد و بيداد، لاف‌ زني‌ و رجز خواني‌ است‌.
مشكل‌: آخر هر هفته‌، زماني‌ كه‌ قصد داريد به‌ گردش‌ و تفريح‌ برويد، با جيب‌هاي‌خالي‌ تان‌ مواجه‌ مي‌شويد، در حالي‌ كه‌ حقوق‌ تان‌ به‌ اندازه‌ سايرين‌ است‌.
راه‌ حل‌: هميشه‌ بيش‌ از آنچه‌ داريد، خرج‌ مي‌كنيد. لازم‌ است‌ كه‌ به‌ خود آمده‌،دست‌ از اين‌ كار برداريد و مقداري‌ پول‌ براي‌ هر كار خاصي‌ كنار بگذاريد. از رفتن‌ به‌برخي‌ مهماني‌ها صرفنظر كنيد و بودجه‌ اندكي‌ را به‌ گردش‌ و تفريح‌ اختصاص‌ دهيد.
مشكل‌: دوستان‌ و اعضاي‌ خانواده‌ شما را در كارهايشان‌ شريك‌ نمي‌كنند،درنتيجه‌ به‌ شدت‌ احساس‌ تنهايي‌، استيصال‌ و درماندگي‌ مي‌كنيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ از لاك‌ خودتان‌ بيرون‌ آييد و دريچه‌ قلب‌ تان‌ را به‌ روي‌اطرافيان‌ باز نماييد، مطمئن‌ باشيد كه‌ شما قدرت‌ الهام‌ بخشيدن‌ به‌ ديگران‌ را داريد.
مشكل‌: خودتان‌ باعث‌ مي‌شويد كه‌ ديگران‌ دست‌ به‌ يكي‌ كرده‌ و با شما سر جنگ‌و دعوا داشته‌ باشند.
راه‌ حل‌: آن‌ ماهي‌ كه‌ خلاف‌ جهت‌ جريان‌ آب‌ شنا مي‌كند، بايد تحت‌ كنترل‌ شماباشد تا ديگران‌ از شما آزرده‌ خاطر نشوند. همواره‌ سعي‌ در شاد كردن‌ مردم‌ داشته‌باشيد.

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (اسفند): حيواني‌ كه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، ماهي‌ است‌ (دو ماهي‌ كه‌ در دو جهت‌متفاوت‌ در حال‌ شنا هستند) ساليان‌ سال‌ است‌ كه‌ ماهي‌ يك‌ منبع‌ اصلي‌ غذايي‌ براي‌انسانها محسوب‌ شده‌ است‌ و در مسيحيت‌ اين‌ دو ماهي‌ نشانگر تنش‌هاي‌ دروني‌متولدين‌ اسفندماه‌ است‌.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ اسفند ماه‌ «سبز آبي‌ ملايم‌» است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ شما «سنگ‌ قمر» گرانبهاست‌. اين‌ سنگ‌ها براق‌ و درخشان‌نيستند و از رنگ‌ هلويي‌ و خاكستري‌ گرفته‌ تا آبي‌ و رنگين‌ كماني‌ روشن‌ و مات‌ در آنهابه‌ چشم‌ مي‌خورد. ظاهر فيزيكي‌ يك‌ سنگ‌ اغلب‌ نشانگر ويژگي‌هاي‌ معنوي‌ آن‌است‌. مهمترين‌ خصوصيت‌ سنگ‌ قمر توانايي‌ آن‌ در كمك‌ به‌ شما و آرامش‌ بخشيدن‌و تسكين‌ و فرو نشاندن‌ احساسات‌ و عواطف‌ است‌. هنگامي‌ كه‌ شخصي‌ بعد ازاستفاده‌ از اين‌ سنگ‌ آرامشي‌ نسبي‌ يافت‌، بعد مي‌تواند از آن‌ براي‌ باز كردن‌ مسيرصحيح‌ و درك‌ و فهم‌ شهودي‌ از معنويت‌ استفاده‌ كند.

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:31 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین شهریور، نماد : سنبله

خصوصيات‌ و ويژگي‌هاي‌ كلي‌ متولدين‌ «شهريور ماه‌»:
متواضع‌، فروتن‌، محجوب‌، كم‌ توقع‌، باحيا، متعادل‌، افتاده‌، ملاحظه‌ كار، محتاط وكمرو
بسيار دقيق‌، موشكاف‌، وسواسي‌ و قابل‌ اعتماد
واقع‌ بين‌، معقول‌، اهل‌ عمل‌، كاري‌، سخت‌ كوش‌، با پشتكار، ساعي‌ و كوشا
باهوش‌، زيرك‌، عاقل‌ و داراي‌ بينش‌ تحليلي‌

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ شهريور ماه‌:
ايرادي‌، وسواسي‌، حساس‌، عصبي‌، جنجالي‌، غصه‌خور، دلشوره‌اي‌ و نگران‌
نق‌ نقو، بي‌رحم‌ و سختگير
وسواسي‌، كهنه‌ گرا و محافظه‌ كار

اين‌ تنها برجي‌ در منطقه‌ البروج‌ است‌ كه‌ توسط يك‌ مؤنث‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. كه‌گاهي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دختر خلاق‌، مبتكر، دوست‌ داشتني‌، ظريف‌ و حساس‌ و گاهي‌ به‌عنوان‌ يك‌ زن‌ مسن‌، باهوش‌، نسبتا مقرراتي‌، خشك‌ و مجرد در نظر گرفته‌ مي‌شود.اين‌ صفات‌ آخر گاهي‌ اوقات‌ به‌ واسطه‌ وسواس‌، دقت‌، ظرافت‌، عشق‌ و علاقه‌وسواس‌ گونه‌ به‌ پاكيزگي‌، نظافت‌، تميزي‌، بهداشت‌، نظم‌ و انضباط و برخورد محافظه‌كارانه‌ و سنتي‌ تأييد و تحكيم‌ مي‌شوند.

متولدين‌ شهريور ماه‌ معمولا هوشيار، تيزبين‌، مراعات‌ كننده‌، زرنگ‌، ناقلا، زيرك‌ وشديدا موشكاف‌، داراي‌ قوه‌ تميز و اعمال‌ حساب‌ شده‌ و معقول‌، صبور، بردبار، واقع‌بين‌ و در همه‌ بخش‌هاي‌ زندگي‌ محافظه‌كار هستند.

آنها در ظاهر از نظر احساسي‌ و عاطفي‌ سرد و خشك‌ به‌ نظر مي‌رسند و گاهي‌ اوقات‌اين‌ حالت‌ شديدتر مي‌شود، چون‌ عادت‌ دارند كه‌ مهرباني‌ و محبت‌ ذاتي‌ و فطري‌خود را سركوب‌ نمايند كه‌ همين‌ امر در نهايت‌ منجر به‌ اين‌ مي‌شود كه‌ از دوست‌ پيداكردن‌ اكراه‌ داشته‌ باشند و ارتباطات‌ و روابط شان‌ با ديگران‌ رو به‌ كاستي‌ مي‌گذارد.البته‌ در ظاهر نسبت‌ به‌ حفظ اين‌ دوستي‌ها محتاط و دقيق‌ هستند. فقدان‌ ظاهري‌احساسات‌، روي‌ عاطفه‌ شديدشان‌ را مي‌پوشاند. آنها از ارتباطگيري‌ با ديگران‌ واهمه‌دارند، چون‌ به‌ آنها اعتماد و اطمينان‌ ندارند، مي‌توان‌ به‌ جرأت‌ گفت‌ كه‌ آنها حتي‌ به‌خودشان‌ و قضاوت‌ هايشان‌ نيز گهگاهي‌ شك‌ مي‌كنند. دليل‌ آن‌، اين‌ است‌ كه‌ آنها ازنقطه‌ ضعف‌هاي‌ دروني‌ خويش‌ آگاهند. آنها افرادي‌ پخته‌، كار كشته‌، دنيا ديده‌،كاردان‌، ماهر، برون‌ گرا، خونگرم‌ و اجتماعي‌ هستند و خودشان‌ كاملا به‌ اين‌ صفات‌ وويژگي‌ها واقفند. گاهي‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ هنر خود پنهان‌ كاري‌ را به‌ حدا اعلاءمي‌رسانند كه‌ نگران‌ كننده‌ مي‌شود. آنها تيزهوشي‌، دلواپسي‌، بيمناكي‌ و همدردي‌ قابل‌ملاحظه‌شان‌ را با ديگران‌ زير پوششي‌ از خشكي‌، بي‌احساسي‌، سردي‌ و خودداري‌مخفي‌ مي‌كنند. با اين‌ حال‌ خوشحالي‌ خود را متواضعانه‌ و بي‌تكلف‌ بروز مي‌دهند ومشكلات‌ ديگران‌ را درك‌ مي‌كنند. آنها با شعور، فهميده‌، آگاه‌، محتاط، تودار،ملاحظه‌كار، رازدار، خوش‌ صحبت‌، عاقل‌، شوخ‌ و بذله‌گو هستند و اين‌ خصوصيات‌در روابط شان‌ با ديگران‌ كاملا عيان‌ است‌.

زنان‌ و مردان‌ متولد شهريورماه‌ هر دو متين‌، باوقار، با شرف‌، گيرا و جذاب‌ هستند.آنها صادقانه‌ و از صميم‌ قلب‌ در امر ازدواج‌ پيش‌ مي‌روند و آن‌ چنان‌ با محبت‌،مهربان‌ و با عاطفه‌ هستند كه‌ همسران‌ و والديني‌ خوب‌ محسوب‌ مي‌شوند.

آنها از لحاظ فكري‌ و عقلاني‌ كنجكاو، جستجوگر، پرسش‌ گر، روشمند، منظم‌،باقاعده‌، منطقي‌، سنجيده‌، دقيق‌ و آموزش‌پذير هستند. آنها ابتكار و خلاقيت‌ را باتوانايي‌ براي‌ تجزيه‌ و تحليلي‌ واضح‌ در مورد پيچيده‌ترين‌ مسايل‌ و مشكلات‌ درهم‌مي‌آميزند. آنها در مورد جزييات‌ آن‌ چنان‌ دقيق‌ و موشكاف‌ هستند كه‌ گاهي‌ اوقات‌براي‌ مسايل‌ بزرگتر اهميتي‌ قايل‌ نمي‌شوند. همچنين‌، اگر چه‌ افرادي‌ معقول‌ و واقع‌بين‌ هستند، ولي‌ به‌ واسطه‌ دقت‌، موشكافي‌ و تيزبيني‌ بيش‌ از حدشان‌ سرعت‌ امور راتقليل‌ مي‌دهند. آنها از دست‌ هايشان‌ حداكثر استفاده‌ را مي‌برند و به‌ همين‌ دليل‌ كاردانان‌ فني‌ و متخصصان‌ خوبي‌ از آب‌ در مي‌آيند و استعدادهاي‌ مبتكرانه‌، سخت‌كوشي‌، دقت‌، نظم‌ و ترتيب‌، هوشياري‌ و آگاهي‌ نشان‌ها و علايم‌ بارز آنها هستند. آنهاآن‌ چنان‌ كمال‌ گرا و وسواسي‌ هستند كه‌ اگر اوضاع‌ بر وفق‌ مرادشان‌ پيش‌ نرود، به‌آساني‌ و به‌ سرعت‌ دلسرد و مأيوس‌ مي‌شوند و روحيه‌ خويش‌ را مي‌بازند. به‌ دليل‌توانايي‌ شان‌ در مشاهده‌ تمام‌ زواياي‌ يك‌ سؤال‌ چند بعدي‌ از نظريه‌پردازي‌ انتزاعي‌ ومنطقي‌ خوششان‌ نمي‌آيد. در حالي‌ كه‌ نقطه‌ نظرات‌ متفاوت‌ و متعددي‌ را تحسين‌مي‌كنند، مفاهيم‌ فلسفي‌ را دشوار تلقي‌ مي‌نمايند. در نتيجه‌ اكثر اوقات‌ مردد هستند واز آن‌ جايي‌ كه‌ نمي‌توانند به‌ راحتي‌ اطمينان‌ كنند در تصميم‌گيري‌ با مشكل‌ مواجه‌مي‌شوند.

به‌ اين‌ ترتيب‌ و با اين‌ ويژگي‌هاي‌ ذكر شده‌، بهتر است‌ كه‌ آنها به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ رهبرشدن‌ را انتخاب‌ كنند، مرئوس‌ و فرمانبردار باشند. در حقيقت‌ مسؤوليت‌ آنها را به‌زحمت‌ مي‌اندازد و اغلب‌ فاقد وسعت‌ و گشادگي‌ راهبردي‌ و تاكتيكي‌ هستند كه‌مستلزم‌ رهبر شدن‌ همين‌ است‌. متولدين‌ شهريور ماه‌ اساسا افرادي‌ با تدبير و باسياست‌ هستند و در جهت‌ نيل‌ و دستيابي‌ به‌ اهداف‌ مورد نظرشان‌ با مسؤوليت‌محدود واقع‌بين‌ محسوب‌ مي‌شوند. آنها خصيصه‌ بي‌اعتمادي‌ خودشان‌ را به‌ ديگران‌نسبت‌ مي‌دهند و بيشتر مايلند كه‌ ديگران‌ كارهاي‌ پر زحمت‌ و طاقت‌ فرسا را انجام‌دهند و براي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌هايشان‌ هر چيزي‌ را به‌ زير دستانشان‌ تحميل‌مي‌كنند، گرچه‌ اين‌ طرز برخورد را با عدالت‌ و انصاف‌ تعديل‌ مي‌نمايند. آنها ازتوانايي‌هاي‌ بالقوه‌اي‌ در امر هنر، علوم‌ و زبان‌ برخوردارند. مخصوصا از زبان‌ به‌طرزي‌ صحيح‌، واضح‌ و رسمي‌ استفاده‌ مي‌كنند و درست‌ مثل‌ دستور نويس‌ها و ريشه‌شناسان‌ به‌ معاني‌ الفاظ توجه‌ مي‌نمايند. آنها از حافظه‌اي‌ خوب‌ براي‌ نقل‌ قول‌ها درموارد مناسب‌ و لازم‌ برخوردارند. اگرچه‌ در كار زمين‌ پيمايي‌ و نقشه‌ برداري‌ ازمهارت‌ خاصي‌ بهره‌مند هستند، به‌ جاي‌ كار در يك‌ كارگاه‌، بهتر است‌ كه‌ در يك‌كتابخانه‌ يا اداره‌ به‌ كار مشغول‌ شوند.

آنها به‌ محرك‌ و مشوقي‌ نياز دارند تا با بهره‌گيري‌ از فكرشان‌ به‌ حل‌ مشكلات‌ بپردازندو زندگي‌ يكنواخت‌ و كار كردن‌ را كه‌ نياز به‌ فكر كردن‌ زياد ندارند، ترجيح‌ مي‌دهند.در امر پول‌ خرج‌ كردن‌ و ماديات‌ محتاط هستند و علاقه‌شان‌ به‌ آمار باعث‌ مي‌شود كه‌بهترين‌ دفتردار و حسابدار از كار در آيند. همچنين‌ سردبير، ويراستار، تدوين‌ گر،فيزيك‌ دان‌ و شيمي‌ دان‌هاي‌ تحليل‌ گري‌ مي‌توانند باشند. در كارهاي‌ رفاهي‌،اجتماعي‌، بهزيستي‌ موفقيت‌ كسب‌ مي‌كنند و مايلند كه‌ به‌ افراد زير دست‌ و پايين‌تراز خويش‌ كمك‌ و خدمت‌ نمايند. آنها مي‌توانند پزشك‌، پرستار، روان‌ شناس‌، دبير،دبير انجمن‌، منشي‌هاي‌ رازدار، فن‌ شناس‌، بازرس‌، سرگروهبان‌، موسيقي‌ دان‌، منتقد،سخنگوي‌ عموم‌ و نويسنده‌ باشند به‌ خصوص‌ در امر نوشتن‌ واژه‌نامه‌ و دايره‌ المعارف‌از تبحر خاصي‌ برخوردارند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهريور ماه‌ علاقه‌ زيادي‌ به‌تاريخ‌ دارند. گرچه‌ در كارهاي‌ تجاري‌ زيركي‌، زرنگي‌، ابتكار و هنرمندي‌ تحليل‌گرانه‌شان‌ مي‌تواند آنها را به‌ سمت‌ نادرستي‌ و تقلب‌ سوق‌ دهد، ولي‌ معمولا شعور ومنطق‌ شرافتمندانه‌ و وجداني‌شان‌ در برابر اين‌ وسوسه‌ها مقاومت‌ مي‌كند. زنان‌ متولدشهريورماه‌ مي‌توانند در زمينه‌ طراحي‌ لباس‌ و مد موفق‌ باشند، چون‌ در اين‌ زمينه‌ ازشامه‌اي‌ قوي‌ و ابتكار عمل‌ برخوردارند و مي‌توانند در اين‌ امر پيشگام‌ باشند. در هرحرفه‌اي‌، آنها به‌ راحتي‌ نقطه‌ نظرات‌ جديد را درك‌ مي‌كنند ولي‌ هميشه‌ با احتياط وحفظ ارزش‌ حقيقي‌ خويش‌ پيش‌ مي‌روند. آنها عاشق‌ زندگي‌ روستايي‌ هستند ولي‌احتمالش‌ ضعيف‌ است‌ كه‌ كشاورزاني‌ خوب‌ از آب‌ درآيند، مگر اين‌ كه‌ بتوانند بروسواس‌ و علاقه‌ شديدشان‌ بر نظافت‌، بهداشت‌ و پاكيزگي‌ غلبه‌ نمايند.

نقطه‌ ضعف‌ها و اشتباهاتشان‌ نيز مثل‌ ساير برج‌هاي‌ ديگر، ناشي‌ از افراط و تفريط درحسن‌ها و پاكدامني‌ آنهاست‌. تو داري‌، خودداري‌، كم‌ حرفي‌، سختگيري‌، مشكل‌پسندي‌، شكسته‌ نفسي‌، حجب‌ و حيا، ميانه‌ روي‌، فروتني‌ و تواضع‌ شان‌ گاهي‌ تبديل‌به‌ وسواس‌ مي‌شود. انتقاد، ايرادگيري‌ و نق‌ زدنشان‌ تبديل‌ به‌ جنجال‌ و هياهو مي‌شود.

نگراني‌شان‌ نسبت‌ به‌ جزييات‌ تبديل‌ به‌ معضل‌ و گره‌ كوري‌ مي‌شود و در نهايت‌ درتصميم‌گيري‌ دو دل‌ مي‌شوند و همين‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ از كاه‌ كوهي‌ بزرگ‌ بسازند.احتياط، دور انديشي‌، سنجيدگي‌ و آينده‌ نگري‌ آنها تبديل‌ به‌ نيرنگ‌ و تزوير مي‌شود ودر نتيجه‌ به‌ انواع‌ بيماري‌ هراسي‌ها دچار مي‌گردند.


بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ «شهريور ماه‌»:
گفته‌ مي‌شود كه‌ سنبله‌ بر روي‌ دست‌ها، شكم‌، روده‌ها، طحال‌ و سيستم‌ عصبي‌مركزي‌ حكمراني‌ مي‌كند. بنابراين‌ متولدين‌ شهريورماه‌ مستعد ابتلا به‌ زكام‌،سرماخوردگي‌، سينه‌ درد، سرفه‌، سينه‌ پهلو، ذات‌ الجنب‌، ذات‌ الريه‌ و ناراحتي‌هاي‌عصبي‌ هستند. از آن‌ جايي‌ كه‌ طبيعتا نگران‌ و دلشوره‌اي‌ هستند، به‌ ناراحتي‌هاي‌معده‌ و روده‌ مثل‌ قولنج‌ و زخم‌ معده‌ دچار مي‌شوند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولدشهريور ماه‌ به‌ غذا علاقه‌ خاصي‌ دارند و از آنجايي‌ كه‌ معده‌هايشان‌ حساس‌ است‌،بايد در مورد رژيم‌ غذايي‌ خود دقت‌ فراوان‌ داشته‌ باشند و اين‌ علاقه‌ وافر را بابرخورداري‌ از مواد غذايي‌ كم‌ نظير و كمياب‌ مهار نمايند.

علاقمندي‌ها: مواد غذايي‌ سالم‌ و بهداشتي‌ ـ ميدان‌هاي‌ مبارزه‌ ـ بهداشت‌ و نظافت‌ـ نظم‌ و ترتيب‌ ـ سلامت‌.

بيزاري‌ها: هر مشكل‌ و خطر جسماني‌ ـ هر چيز كثيف‌ و ناشايست‌ ـ كارمندان‌بي‌دقت‌، نامرتب‌ و شلخته‌ ـ بدبختي‌ و فلاكت‌ ـ بي‌ثباتي‌ و متغير بودن‌.


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
مشكل‌: به‌ كرات‌ خود را تنها مي‌يابيد و قادر نيستيد دوستان‌ تان‌ را به‌ مدت‌ بيش‌از چندهفته‌ حفظ كنيد.
راه‌ حل‌: سعي‌ كنيد كه‌ بيش‌ از حد جنجالي‌ و اهل‌ جر و بحث‌ نباشيد. به‌ يادداشته‌ باشيد كه‌ انتقاد كردن‌ دائمي‌ از دوستان‌ و اطرافيان‌، براي‌ هيچ‌ كس‌ خوشايندنيست‌. تلاش‌ كنيد تا زندگي‌ خود را بكنيد و اجازه‌ دهيد تا ديگران‌ نيز زندگي‌ كنند، به‌اين‌ ترتيب‌ در مي‌يابيد كه‌ اطرافيان‌ و دوستانتان‌ چگونه‌ به‌ شما عشق‌ خواهند ورزيد.
مشكل‌: احساس‌ مي‌كنيد كه‌ مردم‌ از برخورد نزديك‌ با شما حذر مي‌كنند.
راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ كه‌ بيش‌ از حد نگران‌ سلامتي‌ خود نباشيد و آن‌ را به‌ يك‌موضوع‌ مورد بحث‌ تبديل‌ نكنيد. پيشنهادات‌ و راهنمايي‌هاي‌ راجع‌ به‌ سلامت‌جسماني‌ و مواد غذايي‌ سالم‌ را به‌ زبان‌ نياوريد، مگر اين‌ كه‌ از شما راجع‌ به‌ آنها سؤال‌نمايند.
مشكل‌: از شيوه‌ و روال‌ زندگي‌ خود راضي‌ نيستيد و هيچ‌ تغيير و تحول‌ و هيجاني‌در آن‌ وجود ندارد تا از آنها صحبت‌ كنيد.
راه‌ حل‌: ممكن‌ است‌ تصور كنيد كه‌ زندگي‌ تان‌ محدود به‌ يك‌ سري‌ نظريه‌ خاص‌شده‌ است‌. پس‌ بهتر است‌ از خودتان‌ بپرسيد كه‌ در حال‌ سرويس‌ دهي‌ به‌ چه‌ چيز ويا چه‌ كس‌ هستيد، آيا وقف‌ چيزي‌ شده‌ايد و به‌ اسارت‌ در آمده‌ايد. سپس‌ بعد از پاسخ‌دادن‌ به‌ اين‌ سؤالات‌، شروعي‌ تازه‌ را تجربه‌ نماييد كه‌ ارزش‌ حقيقي‌ شما را در برگيرد.
مشكل‌: ممكن‌ است‌ احساس‌ كنيد كه‌ زندگي‌ و دستيابي‌ به‌ موفقيت‌ يك‌ تپه‌ شيب‌دار و بلند بالاست‌ كه‌ هرگز قادر به‌ بالا رفتن‌ از آن‌ نيستيد.
راه‌ حل‌: سعي‌ كنيد كه‌ ويژگي‌هاي‌ مثبت‌ خود را همواره‌ در نظر داشته‌ باشيد ونگراني‌ هايتان‌ را براي‌ كاركنان‌ زير دست‌ و همكارانتان‌ بيان‌ نكنيد، آن‌ گاه‌ در مي‌يابيدكه‌ آن‌ كوههاي‌ بلند بالا و سر به‌ فلك‌ كشيده‌ تبديل‌ به‌ تپه‌هايي‌ كوچك‌ مي‌شوند كه‌مي‌توانيد به‌ سرعت‌ و دوان‌ دوان‌ به‌ قله‌ آنها برسيد.

سياره‌ حاكم‌ بر شما عطارد (سياره‌ تير) است‌.
فاصله‌ متوسط عطارد از خورشيد0/387
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (برحسب‌ سال‌)0/24
شعاع‌ استوايي‌ (بر حسب‌ كيلومتر)2/439
شعاع‌ قطبي‌ (بر حسب‌ كيلومتر)2/439
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (بر حسب‌ ساعت‌)1/408
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (برحسب‌ درجه‌)0
تعداد ماهواره‌ه‌اي‌ رؤيت‌ شده‌0

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (شهريور):
دختر باكره‌ موجوديتي‌ است‌ كه‌ با ماه‌ تولد شما در ارتباط است‌. او در غاري‌ درفرانسه‌ در مقابل‌ بچه‌ها ظاهر شده‌ است‌.

رنگ‌ انتخابي‌، خوش‌ يمن‌ و محبوب‌ متولدين‌ شهريور ماه‌ «سبز» و «قهوه‌اي‌ تيره‌»است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ شهريور ماه‌ سنگ‌ سليماني‌ (سنگ‌ باباقوري‌)است‌ كه‌ به‌ جاي‌ لايه‌هاي‌ سفيد، لايه‌هاي‌ زرد يا نارنجي‌ رنگ‌ در آن‌ مشاهده‌ مي‌شود.اين‌ سنگ‌ با رنگ‌هاي‌ متفاوتي‌ يافت‌ شده‌ است‌. ولي‌ آن‌ كه‌ براي‌ متولدين‌ شهريور ماه‌مناسب‌ است‌، رنگ‌ قهوه‌اي‌ مايل‌ به‌ قرمز آن‌ محسوب‌ مي‌شود. اين‌ سنگ‌ از خانواده‌كوارتز است‌ كه‌ از سر تا سر دنيا استخراج‌ مي‌شود.

نام‌ چندتن‌ از افراد مشهور و سرشناس‌ كه‌ در ماه‌ شهريور متولد شده‌اند:
دي‌. اچ‌. لارنس‌ (21 شهريور 1885)
ملكه‌ اليزابت‌ I (17 شهريور 1533)


[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:29 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین اردیبهشت، نماد : ثور

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌:
صبور، با پشتكار و قابل‌ اعتماد
مهربان‌، دلسوز و با محبت‌
با استقامت‌، مصمم‌ و قاطع‌
آرام‌، خونسرد و اطمينان‌ بخش‌

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌:
حسود و انحصار طلب‌
غضب‌ آلود، انعطاف‌ناپذير و يك‌ دنده‌
لذت‌ جو، خودخواه‌ و آزمند

متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ با صلابت‌، اهل‌ عمل‌، با اراده‌ و قاطع‌ هستند، در حقيقت‌ ازچنان‌ قدرت‌ اراده‌ بالايي‌ برخوردارند كه‌ نمي‌شود آنها را بر خلاف‌ ميلشان‌ وادار به‌انجام‌ كاري‌ كرد، آنها با طيب‌ خاطر و مشتاقانه‌، صادقانه‌ و وفادارانه‌ از شخصي‌ كه‌ به‌او اطمينان‌ و اعتماد دارند، پيروي‌ مي‌نمايند. آنها افرادي‌ ثابت‌ قدم‌، متعادل‌،شهرونداني‌ مقرراتي‌ و طرفدار آرامش‌ هستند. آنها براي‌ ماديات‌ اهميت‌ خاصي‌ قائلندو هرگز در رابطه‌ با استفاده‌ از قدرتشان‌ براي‌ كسب‌ آرامش‌ به‌ شك‌ و ترديد نمي‌افتند.

آنها از نظر روحي‌ و رواني‌ خيلي‌ تيزهوش‌، واقع‌ بين‌ و معقول‌ هستند، ولي‌ در عين‌حال‌ باعقيده‌اي‌ راسخ‌ بر نقطه‌ نظرات‌ و عقايد خود اصرار مي‌ورزند و هميشه‌ تابع‌الگوها و قالب‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ و معتبر تجربي‌ هستند. شخصيت‌ آنها قابل‌ اعتماد،تغييرناپذير، دورانديش‌، مقتصد، حساب‌ شده‌، دقيق‌، جدي‌ است‌ و در مواجهه‌ بامشكلات‌ افرادي‌ تزلزل‌ناپذير و نستوه‌ هستند. عادات‌ بد و عيوب‌ آنها در حقيقت‌ ازپاكدامني‌ و خوبي‌هايشان‌ سرچشمه‌ مي‌گيرند و تحت‌ شرايطي‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسند،تحت‌ چنين‌ شرايط نادر و استثنايي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ مي‌توانند با يكدندگي‌عجيبي‌ و به‌ طرز زجرآور و آزار دهنده‌اي‌ حق‌ به‌ جانب‌ شوند و بدون‌ استفاده‌ ازقدرت‌ خلاقيتشان‌ تبديل‌ به‌ اشخاصي‌ خشك‌، سخت‌ گير، جدي‌، مقرراتي‌، اهل‌ جرو بحث‌، خسته‌ كننده‌ و بهانه‌گير شده‌ و به‌ يك‌ زندگي‌ يكنواخت‌ و خودبينانه‌ ادامه‌دهند. اگر به‌ آنها كوچكترين‌ توهين‌ و يا بي‌احترامي‌ شود، آن‌ را مدت‌ها در فكرشان‌سبك‌ و سنگين‌ مي‌كنند و مرتب‌ به‌ آن‌ شاخ‌ و برگ‌ داده‌ و در نهايت‌ به‌ شدت‌ آزرده‌خاطر و خشمگين‌ مي‌شوند. متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ خواه‌ شخصيتي‌ مثبت‌ داشته‌باشند و خواه‌ منفي‌، همواره‌ به‌ شخصي‌ نيازمندند كه‌ به‌ آنها آفرين‌ و مرحبا بگويد وعزت‌ نفس‌ و غرورشان‌ را تقويت‌ كند. اگرچه‌ اكثر متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ تا به‌ اين‌اندازه‌ افراطي‌ نيستند.

آنها دوستاني‌ وفادار، صادق‌، دست‌ و دلباز، بزرگوار، بلند نظر و شديدا عاطفي‌هستند، آنها عمدتا با اشخاصي‌ كه‌ در حد شأن‌ اجتماعي‌ آنها هستند، دوست‌مي‌شوند. در حقيقت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ براي‌ دوستي‌ ارزشي‌ خاص‌ قائلند و به‌دوستانشان‌ بي‌نهايت‌ وفادار مي‌مانند. در مجموع‌ آنها رئوف‌، دلرحم‌، آرامش‌ بخش‌،دلنشين‌، با ملاحظه‌، خونسرد، خوش‌ قلب‌، متواضع‌، محجوب‌، كم‌ توقع‌، با حيا وفروتن‌ هستند و خيلي‌ دير عصباني‌ مي‌شوند و از دعوا و ناراحت‌ كردن‌ ديگران‌ به‌شدت‌ اجتناب‌ ورزيده‌ و از آن‌ بيزارند. اگرچه‌ اگر تحريك‌ شده‌ و كاسه‌ صبرشان‌ لبريزشود، بي‌نهايت‌ خشن‌ و تندخو مي‌شوند، گويي‌ در آن‌ حالت‌ تمام‌ خويشتن‌ داري‌خويش‌ را از دست‌ مي‌دهند. هم‌ چنين‌ زمان‌ شوخ‌ طبعي‌ و بذله‌گويي‌ آنها غيرقابل‌پيش‌ بيني‌ است‌ و اصلا نمي‌توان‌ حدس‌ زد كه‌ آنها چه‌ زماني‌ به‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ نيازدارند.

اگرچه‌ امكان‌ دارد كه‌ ظاهر فيزيكي‌شان‌ اين‌ را نشان‌ ندهد، ولي‌ در حقيقت‌ آنها هنردوست‌، با سليقه‌ و هنرشناس‌ هستند و حقيقتا از هنر و هنرمند لذت‌ مي‌برند، چون‌خودشان‌ در اين‌ زمينه‌ از استعداد سرشاري‌ برخوردارند و از هر چيز ناشايست‌ وزشت‌ دوري‌ مي‌گزينند. گاهي‌ اوقات‌ به‌ چيزهاي‌ بديع‌ علاقه‌مند مي‌شوند و عاشق‌آرامش‌، راحتي‌، تجمل‌، غذاها و نوشيدني‌هاي‌ دلچسب‌ و لذيذ هستند و سعي‌ دارندكه‌ با ذوق‌ و سليقه‌ خاصي‌ همه‌ چيز را گلچين‌ كنند ولي‌ متأسفانه‌ گاهي‌ اوقات‌ وسوسه‌شده‌ و به‌ افراط كاري‌ كشيده‌ مي‌شوند كه‌ منجر به‌ آزمندي‌ شديدي‌ مي‌شود.

متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در محل‌ كارشان‌ اشخاصي‌ كوشا، جدي‌، سخت‌ كوش‌ و خبره‌هستند و از اين‌ كه‌ احتمالا دستهايشان‌ در حين‌ كار كثيف‌ شود، اصلا وحشتي‌ ندارند.آنها در حين‌ كار افرادي‌ قابل‌ اعتماد، واقع‌ بين‌، هوشمند، منظم‌ و بلند پرواز هستند وبه‌ راحتي‌ از مافوقان‌ و رؤساي‌ خود اطاعت‌ مي‌كنند. آنها در زندگي‌ روزمره‌شان‌افرادي‌ مسؤوليت‌پذير و مطمئن‌ هستند و به‌ همين‌ دليل‌ نيز احتمال‌ تغيير و تحول‌ واخراجشان‌ از محل‌ كار خيلي‌ كم‌ است‌. آنها در امر تجارت‌ و كسب‌ و كار خلاق‌هستند و حقيقتا مزد پركاري‌ و خلاقيت‌شان‌ را دريافت‌ مي‌كنند. آنها مي‌توانند دربسياري‌ از حرفه‌هاي‌ متعدد و گوناگون‌ به‌ اوج‌ شكوفايي‌ خود برسند:

بانك‌ داري‌، رشته‌ معماري‌، ساختمان‌ سازي‌، تقريبا هر نوعي‌ از كارهاي‌ اداري‌ ودفتري‌، كشاورزي‌، دامداري‌، پزشكي‌، شيمي‌، صنعت‌، بيمه‌، آموزش‌ و پرورش‌،مديريت‌، نقشه‌ برداري‌، سركارگر و سخنگو و گاهي‌ نيز به‌ طرز شگفت‌ آوري‌ در زمينه‌موسيقي‌ و مجسمه‌ سازي‌ مهارت‌ خاصي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند. هم‌ چنين‌ يك‌ امانت‌دار، قيم‌ و نگهبان‌ مطلوبي‌ مي‌توانند باشند و به‌ عنوان‌ يك‌ سر آشپز به‌ راحتي‌ ممكن‌است‌ شهرت‌ كسب‌ كنند. تعدادي‌ از متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در رشته‌ آواز خواني‌ آن‌چنان‌ ذوق‌ و قريحه‌اي‌ دارند كه‌ مي‌توانند مشهور شوند و كاملا در هر رشته‌اي‌ ازموسيقي‌ مي‌توانند دست‌ همه‌ را از پشت‌ بسته‌ و گوي‌ سبقت‌ را بربايند.

آنها اشخاصي‌ احساساتي‌ و كمي‌ هم‌ خجالتي‌ و كمرو هستند و هيچ‌ غل‌ و غشي‌ در اين‌زمينه‌ ندارند. آنها همسراني‌ خانه‌ دوست‌، صادق‌، باوفا، ثابت‌ قدم‌، با ملاحظه‌، دقيق‌ ووالدين‌ مهربان‌ و دلسوزي‌ به‌ شمار مي‌روند و از همسر و فرزندانشان‌ توقع‌ زيادي‌ندارند. البته‌ گهگاهي‌ بيش‌ از حد حسود و انحصارگر مي‌شوند ولي‌ هميشه‌ به‌ موقع‌ به‌دعوا خاتمه‌ داده‌ و با يك‌ شوخي‌ بجا كينه‌ و كدورت‌ را از دل‌ همسر و فرزندانشان‌ درمي‌آورند. اگر همسرشان‌ به‌ احساسات‌ پرشور آنها بها ندهد و آنها را برنجاند، آنها كينه‌سختي‌ به‌ دل‌ مي‌گيرند، اگرچه‌ اگر حريف‌ در اين‌ طور مواقع‌ و در نيمه‌هاي‌ راه‌ حتي‌كوچك‌ترين‌ تلاشي‌ بكند تا رنجش‌ و دلخوري‌ را از دلشان‌ بيرون‌ آورد، آنها بخشنده‌و بلند همت‌ مي‌شوند.

هيچ‌ برج‌ ديگري‌ در منطقه‌ البروج‌ نزديك‌تر از ثور به‌ زمين‌ نيست‌. هدف‌ و غايت‌اصلي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ در زندگي‌ در درجه‌ اول‌ حفظ و دفاع‌ از ثبات‌ و سلامتي ‌جسمانيست‌. حس‌ روحي‌ و رواني‌ ذاتي‌ و دروني‌ شما براي‌ هماهنگي‌، سازگاري‌ و مثمرثمر بودن‌ با دوام‌ است‌. هنگامي‌ كه‌ به‌ طور كامل‌ اين‌ را درك‌ كنيد و همواره‌ اين‌ رامد نظر داشته‌ باشيد، ديگر نيازي‌ به‌ دلبستگي‌ كوركورانه‌ به‌ مال‌ دنيا و راحتي‌هاي‌ظاهري‌ نخواهيد داشت‌. اگر دريابيد كه‌ اين‌ آرامش‌ دروني‌ و ذاتي‌ شما تمام‌ مواردمثبت‌ ذكر شده‌ را باعث‌ مي‌شود، به‌ طور حتم‌ غافلگير خواهيد شد و ديگر در زندگي‌هيچ‌ كم‌ و كسري‌ نخواهيد داشت‌. در نهايت‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ نيازمند كشف‌حقيقي‌ترين‌، عميق‌ترين‌، اصيل‌ترين‌ و خالص‌ترين‌ ارزش‌هاي‌ وجودي‌ خودشان‌هستند. زماني‌ كه‌ آنها واقعا چيزهاي‌ ارزشمند را پيدا كند، ديگر مجبور نخواهند بودپاي‌ بند چيزهاي‌ كم‌ ارزش‌ شوند. بزرگترين‌ و مهم‌ترين‌ گواه‌ ارزش‌ براي‌ متولدين‌ارديبهشت‌ ماه‌ زيبايي‌ است‌ كه‌ حقيقتا آن‌ را با تمام‌ وجود حس‌ مي‌كنند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌:
صورت‌ فلكي‌ ثور بر گلو و گردن‌ حكم‌ مي‌راند، در نتيجه‌ تابعان‌ آن‌ بايد نسبت‌ به‌ انواع‌عفونت‌هاي‌ گلو، گواتر و مشكلات‌ تنفسي‌ مثل‌ آسم‌، هوشيار و آگاه‌ باشند. گفته‌مي‌شود كه‌ آنها در خطر ابتلا به‌ انواع‌ بيماري‌هاي‌ كبد، كليه‌، آبسه‌ ورماتيسم‌ هستند. از آنجايي‌ كه‌ مستعد كم‌ تحركي‌ جسماني‌ هستند، خيلي‌ زود افزايش‌وزن‌ پيدا مي‌كنند.

علاقمندي‌ها: ثبات‌، جلب‌ توجه‌، چيزهاي‌ طبيعي‌، زمان‌ كافي‌ براي‌ به‌ فكر فرورفتن‌ و غور و بررسي‌، آرامش‌ خيال‌، تفريح‌ و خوشي‌.

بيزاري‌ها: بي‌نظمي‌، ناآرامي‌، تحت‌ فشار قرار گرفتن‌، وادار به‌ انجام‌ كار دشوارشدن‌، چيزهاي‌ مصنوعي‌ يا «ساخت‌ دست‌ بشر»، عجله‌ كاري‌ و كارهاي‌ هول‌ هولكي‌،در خانه‌ ماندن‌.


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
درست‌ مثل‌ تمام‌ برج‌هاي‌ خورشيدي‌ ما همگي‌ خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دررابطه‌ با شخصيت‌ خود داريم‌. هنگامي‌ اين‌ ويژگي‌ها سركوب‌ شده‌ يا درك‌ نشوند،مشكلاتي‌ به‌ وجود مي‌آيند. اگرچه‌ خوشبختانه‌ ما تا حد زيادي‌ قادريم‌ خود اين‌مشكلات‌ را بررسي‌ كرده‌ و براساس‌ خصوصيات‌ فردي‌ راه‌ حلي‌ صحيح‌ ارايه‌ كنيم‌.احتمال‌ اين‌ كه‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ با پاره‌اي‌ از مشكلات‌ زير مواجه‌ شوند، زياداست‌، بنابراين‌ اين‌ راه‌ حل‌ها را امتحان‌ كنيد تا از نتايج‌ حاصله‌ غافلگير شويد:
مشكل‌: از آنجايي‌ كه‌ بيش‌ از حد احساساتي‌ هستيد، بيشتر اوقات‌ تصور مي‌كنيدكه‌ از احساسات‌ پاك‌ شما سوء استفاده‌ مي‌شود و در حقيقت‌ سرتان‌ را شيره‌ مي‌مالندكه‌ همين‌ باعث‌ شده‌ كه‌ از مرحله‌ پرت‌ شده‌ و يك‌ شخص‌ ساده‌ به‌ نظر بياييد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ جاذبه‌ و گيرايي‌هاي‌ شما (آهن‌ رباي‌وجودتان‌) هم‌ تأثيرات‌ مثبت‌ و هم‌ تأثيرات‌ منفي‌ را به‌ خود جذب‌ مي‌كنند، بنابراين‌بايد خودتان‌ دوستانتان‌ را انتخاب‌ كنيد، نه‌ اين‌ كه‌ اجازه‌ دهيد كه‌ انتخاب‌ شويد.
مشكل‌: احساس‌ مي‌كنيد كه‌ چيزهاي‌ جسماني‌ جاذبه‌ و گيرايي‌ خود را از دست‌داده‌اند و شما هر روز از دنياي‌ اطرافتان‌ بيشتر فاصله‌ مي‌گيريد. در حقيقت‌ در ميان‌ديگر دلبستگي‌هاي‌ جسماني‌ پول‌ و ماديات‌ اهميت‌ خود را از دست‌ داده‌اند.
راه‌ حل‌: شما در حال‌ كشف‌ يك‌ هماهنگي‌ و سازگاري‌ داخلي‌ در وجودتان‌ هستيدكه‌ سعي‌ دارد جاي‌ مسايل‌ جسماني‌ را با مسايل‌ روحي‌ و رواني‌ عوض‌ كند. شما بايدبگذاريد اين‌ هماهنگي‌ بدون‌ آن‌ كه‌ آن‌ قسمت‌ از وجودتان‌ كه‌ تأمين‌ كننده‌ معاش‌خانواده‌تان‌ است‌، از بين‌ برود، به‌ راحتي‌ گسترش‌ يابد.
مشكل‌: ترس‌ و هراس‌ بي‌دليل‌ از مشكلات‌، ضرر و حسادت‌ و بدگماني‌ راجع‌ به‌اين‌ كه‌ ديگران‌ بر عليه‌ شما توطئه‌ و دست‌ به‌ يكي‌ كرده‌اند.
راه‌ حل‌: شما به‌ طور ذاتي‌ نه‌ تنها قدرت‌ جذب‌ وفاداري‌ را داريد، بلكه‌ قدرت‌ عقل‌و خرد شما آنقدر زياد است‌ كه‌ حقيقتا مي‌توانيد به‌ آنچه‌ در اطرافتان‌ در جريانست‌،آگاهي‌ يابيد. فقط بايد مراقب‌ باشيد تا اعتماد به‌ نفس‌ تان‌ را از دست‌ ندهيد و اگراحيانا چنين‌ اتفاقي‌ افتاد، بايد هر چه‌ زودتر آن‌ را بازسازي‌ نماييد.
مشكل‌: نسبت‌ به‌ زندگي‌ احساس‌ افسردگي‌ و دلتنگي‌ مي‌كنيد. به‌ نظرتان‌ اطرافيان‌و نزديكانتان‌ مايه‌ تسلي‌ و دلداري‌ نيستند و از همه‌ چيز بيزار و ناراضي‌ هستيد. گمان‌مي‌كنيد زندگي‌ بي‌معناست‌ و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ خوشي‌ها و تفريحات‌ جسماني‌ روي‌آورده‌ و در حقيقت‌ به‌ آنها اعتياد پيدا كرده‌ايد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ ارزش‌ مسايل‌ روحي‌ و رواني‌ (معنوي‌) زندگي‌ را دوباره‌ بيابيد.بايد كنترل‌ زندگي‌ را در دست‌ بگيريد و بدانيد كه‌ خوشي‌هاي‌ زودگذر زندگي‌ اصلامهم‌ نيستند، بلكه‌ معنويات‌ هستند كه‌ از اهميت‌ بسزايي‌ برخوردارند.

سياره‌ حاكم‌ بر شما ناهيد (زهره‌) است‌.
فاصله‌ متوسط ناهيد از خورشيد 0/723
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (برحسب‌ سال‌) 0/62
شعاع‌ استوايي‌ (بر حسب‌ كيلومتر)6052
شعاع‌ قطبي‌ (برحسب‌ كيلومتر)6052
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (برحسب‌ ساعت‌)58/32
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (برحسب‌ درجه‌)177/3
تعداد ماهواره‌ها0

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما: (ارديبهشت‌)
حيواني‌ كه‌ در ارتباط با برج‌ تولد شماست‌، يك‌ گاو نر خشن‌ چهره‌ است‌.

رنگ‌ انتخابي‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ «صورتي‌» است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ ارديبهشت‌ ماه‌ «زمرد» است‌. از تاريخ‌ حدود سال‌330 قبل‌ از ميلاد زمردها در مصر كشف‌ شد و شواهد نشان‌ دهنده‌ آن‌ هستند كه‌مصري‌ها از اوايل‌ سال‌ 1300 پيش‌ از ميلاد زمرد را از معدن‌ استخراج‌ مي‌كردند. نام‌زمرد از (Smaragdos) يوناني‌ به‌ معناي‌ «سنگ‌ سبز» مي‌آيد و اين‌ كلمه‌ به‌ تمام‌ اجرام‌و توده‌هاي‌ سبز رنگ‌ اشاره‌ دارد. زمرد در فرهنگ‌ عامه‌ يك‌ افتخار محسوب‌ مي‌شود.از زمرد به‌ عنوان‌ يك‌ تحفه‌ و يك‌ سمبل‌ استفاده‌ مي‌كردند و تصور مي‌شود كه‌ يك‌پادزهر، درماني‌ براي‌ انواع‌ تب‌ها و صرع‌، ناراحتي‌هاي‌ چشمي‌، شفايي‌ براي‌ اسهال‌خوني‌ و جذام‌، خونريزي‌ و مشكلات‌ دستگاه‌ گوارش‌ به‌ خصوص‌ معده‌ است‌(هنگامي‌ كه‌ مستقيما روي‌ معده‌ قرار دهند). همچنين‌ يك‌ ملين‌ قوي‌ نيز محسوب‌مي‌شود.

نام‌ چند تن‌ از افراد مشهور كه‌ در ماه‌ ارديبهشت‌ متولد شده‌اند:
سيگموند فرويد (17 ارديبهشت‌ 1856)
ويليام‌ شكسپير (7 ارديبهشت‌ 1564)
مالكوم‌ اكس‌ (30 ارديبهشت‌)

 

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:26 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین تیر، نماد : سرطان

ويژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ تير ماه‌
عاطفي‌، احساساتي‌، با محبت‌ و مهربان‌
درون‌ بين‌ و خلاق‌
هوشيار و محتاط
محافظه‌كار و دلسوز

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ تيرماه‌:
دمدمي‌، بي‌ثبات‌، بدخلق‌ و عبوس‌
زود رنج‌، حساس‌ و نازك‌ نارنجي‌
وابسته‌ و حالت‌ چسبندگي‌ داشتن‌

شخصيت‌ متولدين‌ تير ماه‌ در منطقه‌ البروج‌ بي‌ ثبات‌ترين‌ محسوب‌ مي‌شود. آنهامي‌توانند به‌ سرعت‌ از حالت‌ در خود فرو رفتگي‌، كم‌ حرفي‌ و كمرويي‌ درآمده‌ وتبديل‌ به‌ اشخاصي‌ پر شر و شور و اجتماعي‌ شوند. تمام‌ مشاهيري‌ كه‌ در اين‌ ماه‌متولد شده‌اند به‌ واسطه‌ همين‌ تغييرات‌ و نوسانات‌ شخصيتي‌ مشهور شده‌اند و به‌مقامي‌ رسيده‌اند. آنها اساسا محتاط و عاشق‌ خانه‌ هستند و در حقيقت‌ آنجا راآشيانه‌اي‌ مي‌دانند كه‌ امنيت‌ لازم‌ را در آن‌ كسب‌ مي‌كنند. مردان‌ متولد تير ماه‌ زماني‌كه‌ احساس‌ مي‌كنند نيازمند آرامش‌ و تمدد اعصاب‌ و رهايي‌ از تنش‌هاي‌ عصبي‌هستند، به‌ خانه‌ پناه‌ مي‌برند و زنهاي‌ متولد تيرماه‌ درون‌ خانه‌ غرايز و اميال‌ قوي‌مادرانه‌ خود را نشان‌ مي‌دهند. متولدين‌ تير عاشق‌ خانه‌ و خانواده‌ بزرگ‌ هستند. آنها ازتمام‌ اهالي‌ خانه‌ حمايت‌ مي‌كنند و به‌ آنها عشق‌ مي‌ورزند. آنها خواستار خانه‌اي‌اسرارآميز و راحت‌ هستند تا در آن‌ خلوت‌ كنند و بينندگان‌ را تحت‌ تأثير قرار دهند.

اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ متولدين‌ تير ماه‌ اشخاصي‌ غير اجتماعي‌ و نجوش‌ هستند،بلكه‌ آنها در خانه‌ فرصتي‌ مناسب‌ مي‌يابند تا تنها باشند و فكر كنند. تا حدودي‌دوگانگي‌ شخصيت‌ در آنها به‌ چشم‌ مي‌خورد. آنها به‌ ظاهر سر سخت‌، قوي‌، پرابهت‌،سرد، مصمم‌، لجوج‌، پيگير، چسبنده‌، جدي‌، فعال‌، پر انرژي‌، زرنگ‌، درون‌ گرا وعاقل‌ به‌ نظر مي‌رسند و گاهي‌ اوقات‌ داراي‌ دانش‌ و بينشي‌ فيلسوفانه‌ و شهودي‌هستند. اگرچه‌، دوستان‌ صميمي‌ ممكن‌ است‌ يك‌ شخصيت‌ كاملا متفاوت‌ از آنهاببينند: افرادي‌ نوع‌ دوست‌، همدرد و دلسوز نسبت‌ به‌ ديگران‌ به‌ خصوص‌ باعزيزانشان‌ و اشخاصي‌ كه‌ دوستشان‌ دارند. آنها از آنجايي‌ كه‌ افرادي‌ تيز و خلاق‌هستند در شرايط مختلف‌ مي‌توانند با ديگران‌ احساس‌ همدردي‌ كنند.

آنها اكثر اوقات‌ بيش‌ از حد خيالباف‌ و خيال‌ پرداز هستند و سعي‌ دارند كه‌ زندگينامه‌خود را به‌ نحو مطلوب‌ و ايده‌آل‌ با شرايط موجود سازگار و منطبق‌ سازند. آنهاقدردان‌، فهميده‌ و با احساس‌ هستند و در رشته‌هاي‌ هنر و ادبيات‌ به‌ خصوص‌ هنرتئاتر و نمايش‌ نامه‌ نويسي‌ تبحر خاصي‌ دارند. صحنه‌هاي‌ احساسي‌ و مهيج‌ آنها را به‌وجد مي‌آورند. خودشان‌ از استعداد خطيبانه‌، هنرمندانه‌ و اديبانه‌ چشمگير و قابل‌ملاحظه‌اي‌ برخوردارند. گوشهاي‌ تيز و هوش‌ و استعدادشان‌ براي‌ تقليد باعث‌مي‌شود كه‌ سر صحنه‌ خوب‌ كارشان‌ را ايفاء نمايند، گرچه‌ تمايلات‌ و گرايشات‌عاطفي‌ و احساسي‌ آنها گاهي‌ اوقات‌ منجر به‌ اين‌ مي‌شود كه‌ در اجراي‌ نقش‌شان‌اغراق‌ و افراط كنند. جالب‌ است‌ كه‌ در مورد پديده‌هاي‌ فرا رواني‌ و علوم‌ مكنونه‌شديدا كنجكاوند و تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند. آنها اگر بتوانند تضاد شخصيتي‌ دروني‌خود را در مورد كناره‌گيري‌ و خويشتن‌ داري‌ رفع‌ و رجوع‌ كنند، به‌ بهترين‌ وجهي‌ قادرمي‌شوند كه‌ حتي‌ الهام‌ بخش‌ يك‌ نسل‌ باشند، چون‌ آرمان‌ گرا و كمال‌ طلب‌ هستند.آنها در مشاغلي‌ موفق‌ هستند كه‌ بتوانند به‌ اين‌ هدف‌ برسند، شخصيت‌ آنها مخلوطي‌از استقامت‌، پايداري‌، سرسختي‌ و در عين‌ حال‌ ملايمت‌ و نرمي‌ است‌ و در رابطه‌ بااحساساتي‌ بودنشان‌ در خيالبافي‌هايشان‌ بسيار عاطفي‌ و رمانتيك‌ هستند. در امرازدواج‌ خيلي‌ با محبت‌ و مهربان‌ هستند ولي‌ احساساتي‌ بودن‌ را كنار مي‌گذارند وصادقانه‌ به‌ زندگي‌ مشترك‌ ادامه‌ مي‌دهند. آنها هيچ‌ گاه‌ اولين‌ عشق‌شان‌ را از يادنمي‌برند و نسبت‌ به‌ خانواده‌ و همسرشان‌ وفادار و صادق‌ هستند و حامي‌ و پشتيبان‌آنها محسوب‌ مي‌شوند. مردان‌ و زنان‌ متولد تير ماه‌ بيشتر دهنده‌ هستند و كمترخواهان‌ گرفتن‌ مي‌باشند. در حقيقت‌، يكي‌ از درس‌ هايي‌ كه‌ بايد به‌ دقت‌ ياد بگيرنداين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مؤدبانه‌ و باوقار حق‌ خود را بگيرند. آنها بيش‌ از حد تحت‌ تأثيراشخاصي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ برايشان‌ احترام‌ قائلند و مسايل‌ عاطفي‌ و احساسي‌ گذرانيز روي‌ آنها تأثير زيادي‌ دارند. آنها دوستاني‌ وفادار و صادق‌ هستند كه‌ جنبه‌ منفي‌اين‌ وفاداري‌ تعصب‌ بيش‌ از حد به‌ خرج‌ دادن‌ است‌. آنها وطن‌ پرست‌ هستند ونسبت‌ به‌ بيگانگان‌ سرد و دير آشنا و نسبت‌ به‌ ديار و كشورشان‌ شديدا متعصب‌ ووفادار مي‌باشند.

متولدين‌ تيرماه‌ داراي‌ حافظه‌اي‌ قوي‌ هستند و پيشامدها و اتفاقات‌ عميق‌ و عاطفي‌ راهرگز از ياد نمي‌برند و تا سالهاي‌ سال‌ جزييات‌ آنها را به‌ ياد مي‌آورند. خاطرات‌كودكي‌شان‌ هميشه‌ در مقابل‌ چشمان‌ آنهاست‌. آنها در حقيقت‌ در خاطرات‌ گذشته‌هازندگي‌ مي‌كنند و هميشه‌ آينده‌ را در تصورات‌ و خيالات‌ خود مي‌بينند.

متولدين‌ تير ماه‌ نقطه‌ ضعف‌هاي‌ نهفته‌ زيادي‌ دارند. ممكن‌ است‌ گاهي‌ اوقات‌ نامنظم‌،عبوس‌، نجوش‌، ترش‌ رو، مرموز، دمدمي‌، مستعد ترحم‌ جويي‌ و آه‌ و ناله‌ به‌ حال‌خود، خودخوري‌ و دچار احساس‌ خود كوچك‌ بيني‌ (كه‌ البته‌ اكثر اوقات‌ زاييده‌ ذهن‌خودشان‌ است‌) شوند، با اين‌ حال‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند خودشان‌ را گول‌ بزنند وخرسند و خوش‌ خيال‌ شوند. از آنجايي‌ كه‌ ذاتا جاه‌ طلب‌ و بلند پرواز هستند، گاهي‌اوقات‌ بي‌ملاحظه‌ و خالي‌ از ظرافت‌ مي‌شوند. آنها خواهان‌ نظر لطف‌ و توجه‌ ديگران‌هستند. به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ بي‌ثبات‌ مي‌شوند، نقطه‌ نظرات‌ خود را به‌ سرعت‌عوض‌ مي‌كنند و در نتيجه‌ مدت‌ طولاني‌ سر يك‌ كار نمي‌مانند. آنها مي‌توانند به‌راحتي‌ از راه‌ به‌ در شوند بنابراين‌ بايد با اعتماد به‌ نفس‌ خوبي‌ كه‌ دارند مانع‌ اين‌موضوع‌ شوند.

آرمان‌ گرا و احساساتي‌ بودن‌ آنها باعث‌ مي‌شود كه‌ حاميان‌ پر و پا قرص‌ و دو آتشه‌رفاه‌ باشند. مثلا اگر طرفدار پر و پا قرص‌ يكي‌ از تيم‌هاي‌ فوتبال‌ باشند، در دنياي‌خيالات‌ و تصورات‌ خودشان‌ با آنها احساس‌ همدردي‌ مي‌كند و خودشان‌ را با آنهايكي‌ مي‌دانند.

متولدين‌ تير ماه‌ از توانايي‌ هايي‌ برخوردارند كه‌ در مشاغل‌ گوناگون‌ و متعددي‌مي‌توانند مشغول‌ به‌ كار شوند. از آنجايي‌ كه‌ از خواندن‌ و آگاهي‌ يافتن‌ نسبت‌ به‌ افكارديگران‌ شديدا به‌ وجد مي‌آيند و قادرند به‌ راحتي‌ و با اطمينان‌ حرف‌ بزنند، درمشاغل‌ روزنامه‌نگاري‌، نويسندگي‌ يا سياستمدار شدن‌ موفقند. اگر در امر سياست‌بهتر است‌ در حاشيه‌ قرار داشته‌ باشند تا اين‌ كه‌ خواهان‌ مقام‌، قدرت‌ و صاحب‌ نامي‌باشند، چون‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند تحت‌ تأثير قرار گيرند. آنها در انواع‌ امورات‌اجتماعي‌ موفقند و مي‌توانند به‌ استخدام‌ رسمي‌ انواع‌ وزارتخانه‌ها درآيند. مشاغلي‌ كه‌مستلزم‌ مراقبت‌ از ديگران‌ است‌ مثل‌، كار در سازمانهاي‌ خدماتي‌ و سلامتي‌،پرستاري‌ و تداركات‌ مهماني‌ها، عروسي‌ها و غيره‌... برايشان‌ مناسب‌ هستند. عشق‌ذاتي‌ آنها نسبت‌ به‌ رفاه‌، آسايش‌ و خوب‌ زندگي كردن‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ سر آشپز ياخانه‌ دارهاي‌ خوبي‌ باشند. گاهي‌ اوقات‌ ميل‌ وافري‌ نسبت‌ به‌ كارهاي‌ تجاري‌ وبازرگاني‌ پيدا مي‌كنند و به‌ عنوان‌ صاحبان‌ صنايع‌ موفق‌ هستند. آنجا سازمان‌دهنده‌هايي‌ خوب‌ محسوب‌ مي‌شوند. در امر اقتصاد شامه‌ قوي‌ دارند و از آنجايي‌ كه‌خلاق‌ و مبتكر هستند و در ضمن‌ طبعي‌ رمانتيك‌ و احساساتي‌ دارند، در امر اكتشاف‌و كند و كاو در مكان‌هاي‌ قديمي‌ و باستاني‌ موفقند. همچنين‌ مي‌توانند كلكسيونرهاي‌معروفي‌ شوند و در كار خريد و فروش‌ عتيقه‌ از تبحر خاصي‌ برخوردارند. آنها به‌عنوان‌ واسطه‌، بنگاه‌ دار، باغبان‌ و دريانورد افرادي‌ موفق‌ به‌ شمار مي‌آيند.

از نظر جسماني‌ و در ظاهر متوسط محسوب‌ مي‌شوند و در مقايسه‌ با بقيه‌ اعضاي‌بدنشان‌ از پاهايي‌ كوتاه‌ برخوردارند.

موهايشان‌ معمولا قهوه‌اي‌ رنگ‌، صورت‌ هايشان‌ گرد، رنگ‌ و رويي‌ پريده‌، پيشاني‌هايي‌ برجسته‌، چشماني‌ كوچك‌ و به‌ رنگ‌هاي‌ آبي‌ يا طوسي‌، بيني‌ هايي‌ كوتاه‌ شايدهم‌ سربالا و دهانشان‌ گوشتالود هستند. گاهي‌ اوقات‌ مشاهده‌ شده‌ كه‌ ناشيانه‌ و بدقواره‌ راه‌ مي‌روند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ تيرماه‌:
صورت‌ فلكي‌ سرطان‌ بر قفسه‌ سينه‌، سينه‌ها، آرنج‌ها، زانوها، معده‌ و دستگاه‌ گوارش‌‌ حكمراني‌ مي‌كند. بيماري‌ هولناك‌ سرطان‌ كه‌ مي‌تواند هر عضوي‌از بدن‌ را تحت‌ تأثير قرار دهد، گفته‌ مي‌شود كه‌ نامش‌ را از اين‌ برج‌ برگرفته‌ است‌.اگرچه‌، اين‌ نظريه‌ از بسياري‌ جهات‌ نادرست‌ است‌، چون‌ ريشه‌ و مأخذ كلمه‌ سرطان‌از لاتين‌ به‌ معناي‌ قانقاريا و همچنين‌ خرچنگ‌ مشتق‌ شده‌ است‌. با اين‌ وجود گفته‌مي‌شود كه‌ متولدين‌ تيرماه‌ مستعد ابتلا به‌ ناراحتي‌هاي‌ سينه‌ پهلو، آب‌ آوردگي‌،بواسير و واريس‌ هستند. تحريك‌ پذيري‌ كه‌ در بالا ذكر شد، مي‌تواند منجر به‌ سوءهاضمه‌، ورم‌ معده‌ و ديگر بيماري‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ شود و همچنين‌ احتمال‌ مبتلاشدن‌ به‌ سينه‌ درد و ضعف‌ بينايي‌ در آنها زياد است‌.
علاقمنديها: كارهاي‌ ذوقي‌ و تفنني‌ ـ ماجراهاي‌ خيال‌ انگيز ـ بچه‌ها ـ خانه‌ و وطن‌ ـمهماني‌.
بيزاريها: موقعيت‌هاي‌ اعصاب‌ خرد كن‌ و ناراحت‌ كننده‌ ـ شكست‌ ـ هرگونه‌ مخالفت‌و تضاد ـ تحت‌ الامر قرار گرفتن‌ و دستورگيري‌ ـ پند و اندرز (خواه‌ خوب‌، خواه‌ بد)


مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
ما همگي‌ خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ داريم‌. هنگامي‌ كه‌ اين‌ خصلت‌ها سركوب‌شده‌ يا درست‌ درك‌ نشوند، مشكلاتي‌ نمايان‌ مي‌شوند كه‌ قادريم‌ اين‌ مشكلات‌ رابررسي‌ كرده‌ و راه‌ حل‌هاي‌ صحيحي‌ مبتني‌ بر خصوصيات‌ ويژه‌ هر برج‌ خورشيدي‌ارايه‌ كنيم‌. ممكن‌ است‌ شما متولدين‌ تير ماه‌ با اين‌ مشكلات‌ روبرو شويد كه‌ واقعا به‌نظرتان‌ بغرنج‌ و پيچيده‌ مي‌آيند. اين‌ راه‌ حل‌هاي‌ پيشنهادي‌ را امتحان‌ كنيد تا از نتايج‌حاصله‌ شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: شما زود رنج‌ و آسيب‌پذير هستيد و گاهي‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ احساس‌ وابستگي‌عاطفي‌ پيدا مي‌كنيد كه‌ نتيجتا متحمل‌ آسيب‌هاي‌ سخت‌ و تحقير شدن‌هاي‌ موهوم‌ وغير واقعي‌ مي‌شويد. اين‌ حالت‌ مي‌تواند شرايط شديدا نگران‌ كننده‌ تشويش‌برانگيزي‌ را برايتان‌ ايجاد كند كه‌ حتي‌ با همسرتان‌ نيز دچار مشكل‌ شويد.
راه‌ حل‌: مطمئن‌ باشيد كه‌ آن‌ عشق‌ و علاقه‌اي‌ را كه‌ ابراز مي‌داريد، آن‌ چيزي‌ نيست‌كه‌ نياز داريد تا از شما حمايت‌ شود. به‌ همين‌ دليل‌ نبايد به‌ ديگران‌ وابسته‌ شده‌ و درحقيقت‌ به‌ آنها بچسبيد. بهتر است‌ به‌ دنبال‌ كاري‌ باشيد تا سرتان‌ گرم‌ شده‌ و بر اين‌حالت‌ منفي‌ غلبه‌ كنيد. لازم‌ است‌ كه‌ تنها به‌ خودتان‌ متكي‌ باشيد و به‌ جنبه‌هاي‌مثبت‌ شخصيت‌تان‌ بچسبيد.
مشكل‌: يكي‌ از بزرگترين‌ عيوب‌ و نقطه‌ ضعف‌هاي‌ شما بيش‌ از حد خودبيني‌ است‌كه‌ گاهي‌ اوقات‌ باعث‌ مي‌شود از درك‌ آنچه‌ ديگران‌ در حال‌ انجامش‌ هستند، عاجزبمانيد. گاهي‌ اوقات‌ اگر يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ موفق‌تر از شما باشد، احساس‌درماندگي‌ مي‌كنيد.
راه‌ حل‌: بايد حداكثر سعي‌ و تلاش‌ خود را به‌ كار ببنديد تا اين‌ احساس‌ را درخودتان‌ سركوب‌ كرده‌ و از موفقيت‌ ديگران‌ خوشحال‌ شويد، هنگامي‌ كه‌ موفق‌ به‌انجام‌ اين‌ كار شويد، رفته‌ رفته‌ عادت‌ مي‌كنيد از شادي‌ و موفقيت‌ آنها به‌ وجد آمده‌ وحتي‌ خوشحال‌تر از آنها شويد.
مشكل‌: هنگامي‌ كه‌ به‌ شما دستور دهند، به‌ شدت‌ عصباني‌ و ناراحت‌ مي‌شويد و اين‌ناتواني‌ در شما منجر به‌ يك‌ مشكل‌ بزرگ‌ مي‌شود. اين‌ حالت‌ خيلي‌ خطرناك‌ است‌،چون‌ به‌ همين‌ دليل‌ فرصت‌هاي‌ خوب‌ زندگي‌تان‌ را از دست‌ مي‌دهيد، خانواده‌تان‌تحت‌ تأثير قرار مي‌گيرند چون‌ در انجام‌ بسياري‌ از مشاغل‌ ناتوان‌ مي‌مانيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ يك‌ گوش‌تان‌ در باشد و ديگري‌ دروازه‌. لازم‌ است‌ كه‌ به‌ اطرافتان‌بيشتر دقت‌ كنيد تا متوجه‌ شويد كه‌ همكارانتان‌ چگونه‌ با رئيس‌ كنار مي‌آيند و دستورمي‌گيرند. اگر سكوت‌ اختيار كنيد و از دستورات‌ پيروي‌ نماييد، خيلي‌ زود در مي‌يابيدكه‌ مي‌توانيد ارتباطاتتان‌ را گسترده‌ كرده‌ و با همه‌ دوست‌ باشيد.
مشكل‌: شما از كوچكترين‌ مسايل‌ بهانه‌ مي‌گيريد، كه‌ همين‌ باعث‌ مي‌شود دوستانتان‌از شما آزرده‌ خاطر شوند. گاهي‌ اوقات‌ از كاه‌، كوهي‌ مي‌سازيد و سر هيچ‌ دعوا راه‌مي‌اندازيد. به‌ طور قطع‌ تعلل‌ و امروز و فردا كردن‌ خانواده‌ و دوستان‌ را رنجيده‌ خاطرمي‌سازد.
راه‌ حل‌: سعي‌ كنيد در زندگي‌ هدف‌ مشخصي‌ را دنبال‌ كنيد و نگراني‌هاي‌ بيهوده‌ رافراموش‌ نماييد. در اين‌ صورت‌ اطرافيان‌ از حضور شما بيشتر لذت‌ مي‌برند وخودتان‌ نيز پي‌ مي‌بريد كه‌ جريان‌ در زندگي‌ با ملايمت‌ و آرامي‌ طي‌ مي‌شود.

سياره‌ حاكم‌ بر شما «ماه‌» است‌.
شعاع‌ متوسط (بر حسب‌ كيلومتر)1/738
فاصله‌ از زمين‌ (برحسب‌ كيلومتر) 384/400مدت‌ زمان‌ چرخش‌ و دوران‌ (بر حسب‌ روز)27/3217

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (تيرماه‌):
خرچنگ‌ يك‌ موجود شب‌ گرد آبي‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ چنگ‌هاي‌ بزرگش‌ به‌ خوبي‌مي‌تواند از خودش‌ دفاع‌ كند. او به‌ راحتي‌ در دنياي‌ زير آب‌ به‌ حيات‌ خويش‌ ادامه‌مي‌دهد و رشد مي‌كند. قرن‌ هاست‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ماده‌ غذايي‌ لذيذ و ارزشمند موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌. تنوع‌ خرچنگ‌ها زياد است‌ و در اكثر اقيانوس‌هاي‌ جهان‌ ودر بسياري‌ از جزاير يافت‌ مي‌شوند. آنها مردار خوار دريايي‌ محسوب‌ مي‌شوند و به‌همين‌ دليل‌ با پاكسازي‌ و تميز نگه‌ داشتن‌ آبها به‌ ما انسانها كمك‌ شايان‌ توجهي‌مي‌نمايند.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ تيرماه‌ «نقره‌اي‌» است‌، يعني‌ رنگ‌ تشعشعات‌ماه‌.

سنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ تيرماه‌ مرواريد زيبا و شفاف‌ است‌. مرواريد هم‌تشعشعات‌ نقره‌اي‌ رنگي‌ را از خود ساطع‌ مي‌كند. اين‌ تشعشعات‌ نقره‌اي‌ رنگ‌ وپرتلالؤ را از رنگ‌ جداره‌هاي‌ صدفي‌ مي‌گيرند كه‌ در آن‌ رشد مي‌كنند. يك‌ مرواريداصل‌، زيبا و سالم‌ حتي‌ به‌ قيمت‌ 250/000/000 دلار خريد و فروش‌ مي‌شود.بنابراين‌ صحبت‌ كردن‌ از يك‌ «مرواريد گران‌ قيمت‌» حقيقتا دشوار است‌. اين‌ سنگ‌قيمتي‌ اگر در معرض‌ اسپري‌ مو، اسيدها، تعريقات‌ و بعضي‌ از محصولات‌ آرايشي‌قرار بگيرد، صدمه‌ مي‌بيند.

نام‌ چند تن‌ از افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ تير متولد شده‌اند:
هنري‌ هشتم‌ (8 تير 1491)
پرنس‌ ديانا (11 تير 1961)
مايك‌ تايسون‌
جوليوس‌ سزار
نلسون‌ ماندلا (28 تير)


[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:25 PM ] [ سهیل ]

[ ]

متولدین دی، نماد : جدی

يژگي‌ها و خصوصيات‌ كلي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
كاري‌، واقع‌ بين‌، اهل‌ عمل‌، دور انديش‌، محتاط، حسابگر، معتقد و آينده‌ نگر
جاه‌ طلب‌، بلند پرواز و منضبط
با حوصله‌، شكيبا، بردبار، حسابگر، با احتياط و دقيق‌
شوخ‌ طبع‌، بذله‌گو، تودار، درون‌ گرا، ساكت‌ و خوددار

جنبه‌ منفي‌ شخصيت‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
بدبين‌ و تقديرگرا
ناخن‌ خشك‌، حسود
بيش‌ از حد حراف‌، انعطاف‌ناپذير، مقرراتي‌، خشك‌، جدي‌ و سختگير

شخصيت‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ يكي‌ از با ثبات‌ترين‌ و عمدتا جدي‌ترين‌ها در منطقه‌البروج‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. اين‌ افراد انعطاف‌ناپذير و مستقل‌ داراي‌ ويژگي‌هاي‌ اصيل‌ وارزشمند زيادي‌ هستند. آنها ذاتا افرادي‌ با اعتماد به‌ نفس‌، مطمئن‌، مصمم‌، با اراده‌،يك‌ دنده‌، خونسرد و آرام‌ هستند. آنها سخت‌ كوش‌، جدي‌، پركار، زرنگ‌، هوشيار،زيرك‌، واقع‌ بين‌، اهل‌ عمل‌، متعهد، با استقامت‌، ثابت‌ قدم‌، با پشتكار، پي‌ گير و به‌شدت‌ محتاط هستند و براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ آنقدر پافشاري‌ وسماجت‌ به‌ خرج‌ مي‌دهند كه‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ برسند. از آنجايي‌ كه‌ آنها زحمت‌ كش‌و قابل‌ اعتماد هستند، تقريبا در هر حرفه‌اي‌ كه‌ عهده‌دار مي‌شوند، موفق‌ و سربلند ازآن‌ بيرون‌ مي‌آيند. آنها به‌ راحتي‌ تمام‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ نيمه‌ تمام‌ را با موفقيت‌ به‌پايان‌ مي‌رسانند و آن‌ چنان‌ لياقتي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند كه‌ در هر محلي‌ ستون‌ ومحور اصلي‌ به‌ شمار مي‌آيند.

متولدين‌ دي‌ ماه‌ مديراني‌ مصمم‌، مدبر، مبتكر و چاره‌ جو هستند و نه‌ تنها براي‌خودشان‌ بلكه‌ براي‌ ديگران‌ نيز معيارهاي‌ بالايي‌ را در نظر مي‌گيرند. از آنجايي‌ كه‌افرادي‌ صادق‌، راستگو و درستكار هستند، حتي‌ به‌ انتقاد از خود مي‌پردازند و درجهت‌ رفع‌ عيوب‌ خود تلاش‌ زيادي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند و به‌ شدت‌ انضباط و نظم‌را رعايت‌ مي‌كنند. آنها با شيوه‌اي‌ منظم‌، با قاعده‌، جدي‌ و سرسختانه‌ بر عليه‌مشكلات‌ شخصي‌ خويش‌ مي‌جنگند و براي‌ رسيدن‌ به‌ خواسته‌هاي‌ خود حتي‌ گاهي‌خانواده‌ خويش‌ را فدا مي‌كنند و هنگامي‌ كه‌ همه‌ دست‌ از تلاش‌ كشيده‌اند و نااميدشده‌اند، آنها تمام‌ جد و جهد خويش‌ را به‌ كار مي‌گيرند تا موفق‌ شوند. در واقع‌، زماني‌كه‌ لازمه‌ تحقق‌ يك‌ پروژه‌ توانايي‌ عملي‌ به‌ همراه‌ بلند پروازي‌ و جاه‌طلبي‌ است‌،وجود متولدين‌ دي‌ ماه‌ ضروري‌ مي‌شود و همه‌ خواهان‌ استخدام‌ و به‌ كار گماردن‌ آنهاهستند. آنها مدت‌ها وقت‌ مي‌گذارند تا به‌ دقت‌ و محتاطانه‌ نقشه‌اي‌ بكشند تا به‌خواسته‌هاي‌ بلند پروازانه‌ خويش‌ برسند (كه‌ اغلب‌ نيز به‌ ثروتمند شدن‌ مي‌انجامد).اگرچه‌ آنها خسيس‌ نيستند، ولي‌ مي‌توان‌ به‌ آنها لقب‌ مقتصد و حسابگر داد، چون‌قادرند با حداقل‌ تلاش‌ و پول‌ به‌ نتايج‌ بزرگ‌ و عالي‌ برسند و با وجود توانايي‌ سازمان‌دهي‌ عالي‌ مي‌توانند به‌ راحتي‌ و به‌ طور خود جوش‌ روي‌ چند پروژه‌ همزمان‌ كاركنند.

آنها احترام‌ خاصي‌ براي‌ قدرتمندان‌ قائلند ولي‌ اگر به‌ درجات‌ بالا برسند امكان‌ نداردكه‌ به‌ نقطه‌ نظرات‌ ديگران‌ گوش‌ فرا دهند. از آنجايي‌ كه‌ خودشان‌ به‌ شدت‌ منضبطهستند، توقع‌ دارند كه‌ زير دستانشان‌ نيز به‌ همان‌ اندازه‌ نظم‌ و ترتيب‌ را رعايت‌ كنند وخويشتن‌ دار باشند و مي‌خواهد هر وظيفه‌اي‌ را كه‌ به‌ آنها محول‌ مي‌كنند، به‌ بهترين‌نحو انجامش‌ دهند. با وجود اين‌ خودشان‌ نيز در كار پر زحمت‌ و منصف‌ هستند. ازآنجايي‌ كه‌ به‌ شدت‌ محافظه‌ كار، خوددار، درون‌ گرا و تودار هستند، در ميان‌همكارانشان‌ از محبوبيت‌ زيادي‌ برخوردار نيستند. آنها به‌ سنت‌ بيش‌ از نوآوري‌ بهامي‌دهند، حتي‌ اگر نوآوري‌ ارزشمندتر باشد. آنها تا حدودي‌ خشك‌ هستند و گهگاهي‌نيز به‌ شدت‌ بدبين‌، افسرده‌ و ناراحت‌ به‌ نظر مي‌آيند و اصلا قادر نيستند آن‌خصوصيات‌ را از ديد ديگران‌ پنهان‌ سازند. به‌ ويژه‌ زماني‌ كه‌ در كاري‌ شكست‌بخورند، به‌ شدت‌ افسرده‌ مي‌شوند و سرخوشي‌ ذاتي‌ آنها يكباره‌ تبديل‌ به‌ غم‌ و اندوه‌مي‌شود و اگر اين‌ حالت‌ مدت‌ زيادي‌ ادامه‌ پيدا كند، آنها درمانده‌ شده‌ و محتاج‌ كمك‌مي‌شوند. به‌ همين‌ دليل‌ نيز لازم‌ است‌ كه‌ ساعت‌هاي‌ زيادي‌ را به‌ تعمق‌ و تجديد قوااختصاص‌ دهند تا آن‌ احساسات‌ و عواطف‌ دروني‌ را مهار نمايند.

عده‌ اندكي‌ از متولدين‌ دي‌ ماه‌ دچار تغييرات‌ شديد حالات‌ روحي‌ و خلق‌ و خومي‌شوند كه‌ در نتيجه‌ لقب‌ ناشايست‌ ناپايدار را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند. اگرچه‌ درظاهر به‌ نظر خوددار و آرام‌ مي‌رسند ولي‌ مي‌توانند به‌ طرز حيرت‌ آور و ناگهاني‌ شوخ‌و بذله‌گو شوند.

ديگر ويژگي‌ غير منتظره‌ در برخي‌ از متولدين‌ دي‌ ماه‌ علاقه‌اي‌ شديد علوم‌ مكنونه‌است‌ كه‌ عليرغم‌ ذهن‌ شكاكشان‌ به‌ آن‌ اصرار مي‌ورزند.

آنها داراي‌ نيروي‌ عقلاني‌ خيلي‌ موشكاف‌، باريك‌ انديش‌، هوشمندانه‌ و نكته‌ سنج‌هستند. آنها عميق‌ فكر مي‌كنند و همواره‌ در حال‌ بررسي‌ و سبك‌ و سنگين‌ كردن‌ تمام‌احتمالات‌ قبل‌ از تصميم‌گيري‌ هستند تا انتخابي‌ سالم‌ و ايمن‌ صورت‌ دهند. آنهاداراي‌ حافظه‌اي‌ قوي‌ و عالي‌ هستند و علاقه‌اي‌ سيري‌ناپذير براي‌ كسب‌ دانش‌ دارند.آنها افرادي‌ منطقي‌، معقول‌، تيزهوش‌ و فهميده‌ هستند و از تمركز حواس‌ خوبي‌برخوردارند و در مباحثات‌ و مناظرات‌ هيچ‌ گاه‌ از كسي‌ كم‌ نمي‌آورند.

آنها با منطق‌ قوي‌ و خاص‌ خودشان‌ با زيركي‌ دشمنانشان‌ را مغلوب‌ مي‌كنند و آنها رامات‌ و متحير به‌ جاي‌ مي‌گذارند. آنها در ارتباطات‌ شخصي‌ خويش‌ اكثر اوقات‌معذب‌ و ناراحت‌ هستند، اگرچه‌ در ظاهر آن‌ را بروز نمي‌دهند. اگرچه‌ تا حد زيادي‌خود محور محسوب‌ مي‌شوند ولي‌ به‌ افراط نمي‌روند و با افرادي‌ كه‌ آنها را خوب‌نمي‌شناسند، زياد گرم‌ نمي‌گيرند و محتاط عمل‌ مي‌كنند. از آنجايي‌ كه‌ در كار ديگران‌دخالت‌ نمي‌كنند، دوست‌ ندارند ديگران‌ نيز در كارشان‌ مداخله‌ نمايند. در مواجهه‌ باآشنايي‌هاي‌ اتفاقي‌ با سياست‌ و با ملاحظه‌ عمل‌ مي‌كنند، دوستان‌ اندكي‌ دارند ولي‌نسبت‌ به‌ آنها به‌ شدت‌ وفادارند و به‌ راحتي‌ مي‌توانند به‌ دشمناني‌ سرسخت‌ و مقتدرتبديل‌ شوند. قبل‌ از تصميم‌گيري‌ براي‌ ازدواج‌ و دل‌ بستن‌ جوانب‌ امر را خوب‌بررسي‌ مي‌كنند و در حقيقت‌ آرام‌ آرام‌ و با احتياط راه‌ علاقه‌ و دلبستگي‌ را طي‌مي‌كنند.

اگرچه‌ بعد از ازدواج‌ تا حدودي‌ حسود مي‌شوند ولي‌ نسبت‌ به‌ همسرانشان‌ به‌ شدت‌وفادارند. درواقع‌ آنها به‌ خاطر اين‌ ازدواج‌ مي‌كنند كه‌ همه‌ روزي‌ بايد دست‌ به‌ اين‌عمل‌ بزنند و در نتيجه‌ كمتر با شكست‌ مواجه‌ مي‌شوند.

هر حرفه‌اي‌ كه‌ در آن‌ مجبور به‌ سر و كله‌ زدن‌ با ارقام‌، رياضيات‌ و پول‌ شوند،برايشان‌ جذاب‌ محسوب‌ مي‌شود و به‌ شدت‌ به‌ موسيقي‌ علاقمندند. آنها مي‌تواننداقتصاددان‌، كارشناس‌ امور مالي‌، سرمايه‌ گذار، بانكدار، دلال‌، مدير، مجري‌ وگرداننده‌ آژانس‌ املاك‌ باشند. هم‌ چنين‌ به‌ عنوان‌ ديوان‌ سالار و يا كارمند خشك‌ ومقرراتي‌ دست‌ همه‌ را از پشت‌ مي‌بندند. از آنجايي‌ كه‌ به‌ استدلال‌، مباحثه‌ و برنامه‌ريزيهاي‌ طولاني‌ مدت‌ علاقمندند مي‌توانند سياستمداران‌ خوبي‌ از كار در آيند. نيز،معلماني‌ فوق‌ العاده‌ هستند، به‌ خصوص‌ زماني‌ كه‌ قدرت‌ كنترل‌ و سازمان‌ دهي‌ به‌ آنهاداده‌ شود و مجبور نباشند تا با ديگر كارمندان‌ سرو كله‌ بزنند. آنها دانشمند، مهندس‌،كشاورز و مهندس‌ ساختماني‌ موفقي‌ مي‌توانند باشند و هم‌ چنين‌ به‌ علت‌ دارا بودن‌سرعت‌ انتقال‌ و شوخ‌ طبعي‌ كه‌ خصيصه خاص‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ است‌، در برنامه‌هاي‌تفريحي‌ و سرگرم‌ كننده‌ نيز موفق‌ هستند.

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌:
صورت‌ فلكي‌ جدي‌ بر زانوان‌، استخوانها و پوست‌ حكومت‌ مي‌كند، در نتيجه‌متولدين‌ دي‌ ماه‌ مستعد شكستگي‌ استخوان‌، رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ و پيچ‌ خوردگي‌ زانو وديگر مشكلات‌ پا هستند. انواع‌ بيماري‌هاي‌ پوستي‌ از جوش‌ و بثورات‌ جلدي‌ وكورك‌ گرفته‌ تا جذام‌ (در كشورهاي‌ كه‌ اين‌ بيماري‌ شايع‌ است‌) آنها را تهديد مي‌كنند.هم‌ چنين‌ از آنجايي‌ كه‌ گرايش‌ به‌ سمت‌ نگراني‌، دلشوره‌ و سركوب‌ كردن‌ و فروخوردن‌ عواطف‌ و احساسات‌ دروني‌ شان‌ را دارند، خطر ابتلا به‌ دل‌ شوره‌ وناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ برايشان‌ وجود دارد. گفته‌ مي‌شود كه‌ در خطر معرض‌ ابتلا به‌ كم‌خوني‌، ناراحتي‌ كليه‌، زكام‌، ناشنوايي‌، روماتيسم‌ و راشي‌ تيسم‌ نيز هستند.

علاقمنديها: افراد مطمئن‌ و حرفهاي‌ جدي‌، مهارت‌ و دانش‌ حرفه‌اي‌، دانستن‌اصل‌ مطلب‌ براي‌ مباحثه‌ و مذاكره‌، تأسيسات‌ محكم‌ و استوار، هدف‌ و اراده‌.

بيزاريها: طرح‌ها و پروژه‌هاي‌ حساب‌ نشده‌ و نامرتب‌، خيال‌پردازي‌ و رؤيا بافي‌،مشاغل‌ و كارهاي‌ بيهوده‌ و بي‌سرانجام‌، اعمال‌ شرم‌ آور، استهزاء و تمسخر.

مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ قد علم‌ كنند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با آنها:
هر كسي‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌هاسركوب‌ و يا فرو خورده‌ شوند، يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌شوند.توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ را به‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ آن‌شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: احساس‌ مي‌كنيد كه‌ اطرافيان‌ از شما و ذات‌ خوبتان‌ سوء استفاده‌ مي‌كنند.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ ايجاد كمي‌ تغيير و تحول‌ را در اطرافتان‌ در نظر بگيريد و دربيان‌ خواسته‌هايتان‌ بيشتر محتاط باشيد.
مشكل‌: ناخواسته‌ كاري‌ مي‌كنيد كه‌ مردم‌ از شما رويگردان‌ شوند.
راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ كه‌ حرفها و اعمالي‌ را كه‌ اخيرا بر كرسي‌ نشانده‌ايد، دوباره‌بررسي‌ نماييد و عاقلانه‌تر انتخاب‌ كنيد.
مشكل‌: همكارانتان‌ مايل‌ به‌ تشريك‌ مساعي‌ يا كار در كنار شما نيستند.
راه‌ حل‌: با اين‌ كه‌ از قدرت‌ خوبي‌ در محل‌ كار برخوردار هستيد، بهتر است‌ زماني‌كه‌ در كنار همكاران‌ ديگر پا به‌ پا كار مي‌كنيد، اين‌ چنين‌ عمل‌ ننماييد.
مشكل‌: گاهي‌ اوقات‌ احساس‌ مي‌كنيد بيش‌ از حد خسته‌ شده‌ايد و نمي‌توانيدپروژه‌هايي‌ را كه‌ در دست‌ داريد، به‌ پايان‌ برسانيد.
راه‌ حل‌: بهتر است‌ سعي‌ نكنيد تا چندين‌ پروژه‌ را هم‌ زمان‌ در دست‌ بگيريد وطوري‌ برنامه‌ ريزي‌ كنيد كه‌ فرصت‌ استراحت‌ داشته‌ باشيد تا آرامش‌ خاطر بيابيد.

سياره‌ حاكم‌ بر شما كيوان‌ (زحل‌) است‌.
فاصله‌ متوسط از خورشيد9/555
دور گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ (بر حسب‌ سال‌)29/46
شعاع‌ استوايي‌ (بر حسب‌ كيلومتر)60268
شعاع‌ قطبي‌ (برحسب‌ كيلومتر)54360
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ (بر حسب‌ ساعت‌)10/66
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ (بر حسب‌ درجه‌)26/73
تعداد ماهواره‌هاي‌ مشاهده‌ شده‌18

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما (دي‌):
حيواني‌ كه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، يك‌ بز زيباست‌. اين‌ حيواني‌ است‌ كه‌ ازپاهايي‌ محكم‌ برخوردار است‌ و وزنش‌ به‌ طور متوسط به‌ 75 تا 150 كيلوگرم‌ و قدش‌به‌ 87/5 تا 97/5 سانتيمتر مي‌رسد. از آنجايي‌ كه‌ داراي‌ سم‌ها و ساق‌ هايي‌ محكم‌است‌، ليز نمي‌خورد و در فن‌ گرفتن‌ مهارت‌ خاصي‌ دارد و بسيار چالاك‌ و فرز است‌.اين‌ حيوان‌ داراي‌ كله‌اي‌ كوچك‌ و شاخ‌ هايي‌ باريك‌ و سياه‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ يك‌انحناء و خميدگي‌ به‌ سمت‌ پشت‌ به‌ طول‌ 20/5 تا 22/5 سانتيمتر رسيده‌ است‌. اين‌بز سفيد است‌.

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ «قهوه‌اي‌ و اكثر رنگ‌هاي‌ سير و تيره‌»است‌.

سنگ‌ خوش‌ يمن‌ براي‌ متولدين‌ دي‌ ماه‌ سنگ‌ سليماني‌ (سنگ‌ بابا قوري‌) سياه‌است‌. اين‌ سنگ‌ گونه‌اي‌ از عقيق‌ است‌ كه‌ به‌ واسطه‌ نوارهايي‌ موازي‌ و يك‌ در ميان‌سياه‌ و سفيد شناخته‌ شده‌ است‌. از اين‌ سنگ‌ براي‌ تراشيدن‌ و كنده‌ كاري‌ نگين‌هاي‌نقش‌ برجسته‌ استفاده‌ مي‌شود (يك‌ نقش‌ در لايه‌ سفيد كه‌ نقشي‌ برجسته‌ در مقابل‌لايه‌ سياه‌ قرار مي‌گيرد). اگر جاي‌ لايه‌ سفيد با لايه‌اي‌ رنگي‌ عوض‌ شود، آن‌ وقت‌ اين‌عقيق‌ نام‌هاي‌ متفاوت‌ ديگري‌ مي‌گيرد، مثلا اگر قرمز باشد نام‌ عقيق‌ يماني‌ (عقيق‌) رامي‌گيرد. عقيق‌ها هميشه‌ به‌ رنگ‌ سياه‌ در نمي‌آيند مگر آن‌ كه‌ نام‌ سنگ‌ سليماني‌(باباقوري‌) را داشته‌ باشند. (عقيق‌ به‌ كرات‌ به‌ رنگ‌هاي‌ قرمز، سبز، آبي‌ و غيره‌درآمده‌ است‌).

نام‌ افراد مشهوري‌ كه‌ در ماه‌ دي‌ متولد شده‌اند:
سر اسحاق‌ نيوتن‌
لويي‌ پاستور
ادگار آلن‌ پو

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:23 PM ] [ سهیل ]

[ ]

0901

[ Tue 19 Feb 2008 ] [ 10:21 PM ] [ سهیل ]

[ ]

25 مرگ عجیب در دنیا

امروزه انسان با توجه به پیشرفت  تکنولوژی توانسته پاسخ بسیاری از سوالات خود را به دست آورد. اما یکی از  مواردی  که هنوز در پرده ابهام قرار دارد و سوالات بسیاری را در اذهان پیر و جوان و در واقع همه انسان ها  به وجود می آورد پدیده «مرگ» است. حتما شما هم این ضرب المثل قدیمی و معروف را شنیده اید که «مرگ شتری است که در خانه همه می خوابد.» در این مطلب اصلا قرار نیست مرگ را از منظر فلسفی و یا عرفانی مورد بررسی قرار دهیم بلکه قرار است عجیب ترین و شگفت آورترین مرگ ها را که در طول تاریخ برای افراد مختلف رخ داده بیان کنیم:
آرنولد بنت: داستان نویس انگلیسی(1867،1931) وی برای آنکه ثابت کند آب شهر پاریس از نظر بهداشتی کاملا سالم است، یک لیوان از آن را خورد و در اثر تیفوئید ناشی از آن در گذشت!
آگاتوکلس:(خودکامه سراکیوز 361، 289 ق.م) در اثر قورت دادن خلال دندان خفه شد.
آلن پینکرتون:(موسس آژانس کارآگاهی آمریکا 1819، 1884) هنگام نرمش صبحگاهی به زمین خورد و زبانش لای دندان ماند و زخم شد و در اثر قانقاریای ناشی از این زخم درگذشت.
آیزادورا دانکن:(رقاص آمریکایی 1878، 1927) هنگامی که در اتومبیل بود، شال گردن بلندش به چرخ عقب اتومبیل گیر کرد و گردنش شکست و خفه شد.
اسکندر کبیر:(پادشاه مقدونی 356 ،323 ق.م) به دنبال دو روز میگساری و عیاشی در اثر تب درگذشت.
الکساندر:(پادشاه یونان 893،1 1920) یک میمون خانگی گازش گرفت و در اثر عفونت خون در گذشت.
تامس آت وی:(نمایشنامه نویس انگلیسی 1652، 1685) مرد فقیری بود. به دنبال روزها گرسنگی سرانجام یک گیته به دست آورد و با آن یک دست پیچ گوشت خرید و از شدت ولع همان لقمه دهان پرکن اول گلو گیرش شد و خفه اش کرد!
تامس می:(مورخ انگلیسی 595،1 1650) بر اثر بلعیدن غذای زیادی، خفه شد.
جان وینسون:(ماجرا جوی بریتانیا 1557، 1629) وی در 72 سالگی از اسب به زمین افتاد و میخی وارونه بر زمین افتاده بود، در سرش فرو رفت.
جروم ناپلئون بناپارت:(آخرین بناپارت آمریکایی 1878، 1945) در سنترال پارک نیویورک، پایش به زنجیر سگ زنش گرفت و افتاد و در اثر زخم های حاصله در گذشت.
جورج دوک کلارنس:(انگلیسی 1449،1478) به دستور برادرش ریچارد سوم در خمره شراب خفه شد.
جیمز داگلاس ارل مورتون:(1525،1581) بوسیله دستگاهی شبیه گیوتین که خودش آن را به اسکاتلندیان معرفی کرده بود، سر بریده شد.
رودولفونی یرو:(ژنرال مکزیکی 1880، 1917) اسبش در شن روان گرفتار شد و سنگینی طلاهایی که به همراه داشت باعث فرو رفتن به درون ماسه شد.
زئوکسیس:(نقاش یونان قرن پنجم ق.م) به تصویری که از یک ساحره پیر کشیده بود آنقدر خندید که یکی از رگ هایش پاره شد و مرد!
ژراردونرال:(نویسنده فرانسوی 1808 ،1855) با بند پیشبند، خودرا از تیر چراغ برق خیابان حلق آویز کرد.
فرانسیس بیکن:(1561،1626) براثر گرفتاری در یک سرمای ناگهانی گرفتار شد و درگذشت.
فالک فیتز وارن چهارم:(بارون انگلیسی 1230، 1264) در بازگشت از یک جنگل، اسبش در باتلاق افتاد و فالک که زره پوشیده بود، در درون زره اش خفه شد.
کلادیوس اول:(امپراتور روم 54 ب م. 10 ق.م) با یک پر آغشته به سم خفه شد.
کنت اریک مگنوس آندرئاس هرس ستنبورگ:(1860، 1895) این انگلیسی در اثر خشم ناشی از مستی، با سیخ بخاری به دوستش حمله کرد، اما خودش توی بخاری افتاد و سوخت.
گریگوری یفیموویچ راسپوتین:(1871،1916) وزنه ای به بدنش بستند و در رود نوا غرقش کردند.
لایونل جانسن:(شاعر انگلیسی 1867 ،1902) از روی چهارپایه  پشت بار به زمین افتاد و در اثر زخمهای حاصله در گذشت.
لنگی کالیر:(کلکسیونر آمریکایی 1886،1947) در خانه خود و در تله ای مهلک درگذشت. تله را برای دستگیری دزدان کار گذاشته بود.
مارکوس لیسینیوس کراسوس:(سیاستمدار رومی 115، 53 ق.م) این رهبر بدنام و صراف رمی به دست سربازان پارتی با ریختن طلای مذاب در حلقش درگذشت.
هنری اول:(پادشاه انگلیسی 1068،1135) در اثر افراط در خوردن مارماهی دچار ناراحتی روده شد و مرد.
یوسف اشماعیلو:(کشتی گیر ترک) بر اثر سنگینی طلاهایی که به کمرش بسته بود در دریا غرق شد. چون نتوانست به راحتی شنا کند.

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:26 PM ] [ سهیل ]

[ ]

اگر حسودید ، بخوانید

کارلا بهترین دوست من بود. هر روز با هم ناهار مى خوردیم و هر روز از منزل تا مدرسه پیاده مى رفتیم. شریک غم ها و شادیهاى هم بودیم و خلاصه تمام روز را با هم مى گذراندیم اما حالا او تمام وقتش را با جولیا مى گذراند؛ جولیا دخترى متملق وموذى است و فکر مى کند زیباترین دختر دنیا است . اصلاً نمى توانم او را تحمل کنم. از تصور اینکه دبیرمان باز هم بگوید جولیا بهترین نمره کلاس را گرفته، حالم به هم مى خورد

کارلا بهترین دوست من بود. هر روز با هم ناهار مى خوردیم و هر روز از منزل تا مدرسه پیاده مى رفتیم. شریک غم ها و شادیهاى هم بودیم و خلاصه تمام روز را با هم مى گذراندیم اما حالا او تمام وقتش را با جولیا مى گذراند؛ جولیا دخترى متملق وموذى است و فکر مى کند زیباترین دختر دنیا است . اصلاً نمى توانم او را تحمل کنم. از تصور اینکه دبیرمان باز هم بگوید جولیا بهترین نمره کلاس را گرفته، حالم به هم مى خورد. حوصله دیدن کارلا را هم ندارم، ما قبلاً دوستان خوبى بودیم، اما از وقتى که با جولیا دوست شده ، مانند او موذى و متملق شده است. مى دانم که حسودى ام مى شود، اما چه باید بکنم. حسادت احساسى است که سبب از بین رفتن دوستى مى شود. خیلى از افراد ناخواسته و بدون آگاهى حسودهستند. حس حسادت سبب مى شود تمام افراد حتى خود فرد حسود، دچار عذاب شود، در واقع این حس همه را آزار مى دهد.

زمانى که حس حسادت در ما زنده مى شود، احساس مى کنیم که حق با ماست و توقع داریم که پیروز شویم . گرچه تنها حاصل حسادت ، شکست است و تأثیرات مخربى روى ذهن افرادو روابط دوستانه آنان برجاى مى گذارد. چرا حسادت این قدر کشنده و مهلک است ؟ دقت کرده اید ، زمانى که فردى دچار این حس مى شود و یا اگر خود شما به این حس دچار شوید، درست مثل یک قطعه آهن که جذب آهنربا مى شود تمام توجه مامعطوف فرد یا موضوع مسبب این حس مى شود و دراین میان به دلیل اینکه ذهن ما تنها روى یک موضوع فکر مى کند، افکار مثبت و سازنده از ذهن ما خارج مى شود و ذهن منتفى مى شود. سپس همانطور که ذهن ما روى آن موضوع آزاردهنده متمرکز مى شود ، احساس خشم و نفرت در ما اوج مى گیرد. اگر دراین دور باطل گرفتار شویم ، آرام آرام به فردى غیرمنطقى و غیرقابل تحمل تبدیل مى شویم. به گذشته فکر کنید ، به زمانى که شما نسبت به فرد خاصى ، حسادت مى کردید، آیا احساس خشم و عصبانیت شما با گذشت زمان عمیق تر و ریشه دارتر نشده است؟ این حس که بتدریج در وجود شما ریشه مى دواند، به شمشیر دولبه اى بدل مى شود که یک لبه آن فرد موردنظر و لبه دیگر آن خود شما را مجروح مى کند، زیرا خشم نهفته در وجود شما با آگاهى از آنچه فرد مقابل به دست آورده است یا دارد، اوج مى گیرد. با گذشت زمان این حس آنچنان قدرتمند مى شود که زندگى شما را تحت کنترل خود قرار مى دهد و شما را وادار مى کند براى تلافى کردن و انتقام گرفتن از فرد مقابل سبب آزار خود شوید. اجازه ندهید که چنین حادثه اى براى شما اتفاق افتد.

از دام حسادت فرار کنید

شما مى توانید از دام حسادت آزاد شوید. اما چطور؟

بسیارى از نوجوانان نسبت به دوستان خود وفادارند و در آنان وظیفه شناسى وجود دارد. وفادارى و احترام تا جایى که سبب دروغ گفتن و فریب دادن فرد مقابل نشود ، خوب است . بسیارى از افراد دچار این اشتباه مى شوند که دوست آنها دیگر حق ندارد با دیگرى دوست شود (دوستى کند). حسادت آنان از این باور سرچشمه مى گیرد. به عبارتى این افراد زمانى دچار حسادت مى شوند که دوستشان با دیگران نیز ارتباط دوستانه برقرار کند. افراد حسود نسبت به دوستان خود احساس مالکیت مى کنندو دلشان مى خواهد رفتار اجتماعى دوست خود را تحت کنترل درآورند. هوشیار باشید : اگر احساس کردید دوست شما سعى دارد شما را کنترل کند و براى شما محدودیت هایى به وجود آورد زنگ خطر براى شما به صدا در آمده است. بعضى اوقات قطع این دوستى به نفع شماست. حتى اگر این قطع ارتباط براى شما بسیار دردناک باشدو سبب اندوه فراوان بشود. بسیارى از اختلافاتى که در زندگى خانوادگى رخ مى دهد نتیجه حسادت یکى از طرفین است . در مقام یک همسر، باید بدانید که شریک زندگى شما، قبل از آشنایى با شما، خانواده، فامیل و دوستان متعددى داشته است. شما نیز خانواده اى داشتید و با افراد زیادى آشنا بودید. زمانى که زندگى مشترک خود را آغاز مى کنید باید از انتخاب خودمطمئن باشیدو رفتارتان در برابر همسرتان به وضوح بیانگر اطمینان شما از انتخابتان باشد. باید طورى رفتار کنید که او بداند عشق و علاقه به مادر و محبت به پدر ، خواهر و برادر نمى تواند از شدت علاقه شما نسبت به او بکاهد . هریک از دوستانتان را نیز به دلیل ویژگى خاص رفتارى و نزدیکى فکرى براى دوستى انتخاب کرده اید همسر شما باید این را قبول کند که به عنوان شریک زندگى در فکر و قلب شما جایگاه والایى دارد و هیچ یک از دوستان نمى توانندجاى او را نزد شما بگیرند.

اگر شما حسود هستید:

اگر بهترین دوست شما تغییر کرد و دوستان دیگرى پیدا کرد، چه کار مى توانید بکنید، هیچ کار !دوست شما فرد مستقلى است و شما نمى توانید او راکنترل کنید. اگر شما از بى وفایى او دچار خشم شده اید چه کار مى توانید بکنید، هیچ کار ؟ همه انرژى و نیروى شما صرف جنگیدن با این احساس مى شود. بهتر نیست این انرژى و نیرو را صرف پیداکردن دوستان بیشتر کنید . حس حسادت شما تنها باعث آزار دیگران نمى شود، بلکه خود شما هم از این احساس لطمه هاى فراوانى مى خورید . درواقع سبب مى شوید سایر دوستانتان نیز شما را ترک کرده، یا از شما دور شوند

 

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:25 PM ] [ سهیل ]

[ ]

 

آیا تاکنون فکر کرده‌اید شخصیت‌های نام‌آور دنیا که همه آنها را می‌‌شناسند و اغلب از ثروتمند‌ترین‌های جهان هستند کار خود را با چه شغلی آغاز کردند و در ابتدا چه کاره بودند؟ بسیاری از آنها شغل‌هایی داشتند که هیچ ارتباطی با حرفه کنونی‌شان نداشت و بعضی دیگر به کارهایی آنچنان ابتدایی می‌‌پرداختند که برخی از ما انسان‌های گمنام و معمولی، انجام آن را دون شان خود می‌‌دانیم.

شغل پیشین شخصیت‌های نام‌آور دنیا

آیا تاکنون فکر کرده‌اید شخصیت‌های نام‌آور دنیا که همه آنها را می‌‌شناسند و اغلب از ثروتمند‌ترین‌های جهان هستند کار خود را با چه شغلی آغاز کردند و در ابتدا چه کاره بودند؟ بسیاری از آنها شغل‌هایی داشتند که هیچ ارتباطی با حرفه کنونی‌شان نداشت و بعضی دیگر به کارهایی آنچنان ابتدایی می‌‌پرداختند که برخی از ما انسان‌های گمنام و معمولی، انجام آن را دون شان خود می‌‌دانیم.
 

راد استوارت : Rod Stewart

خواننده سرشناس انگلیسی در های‌گیت در شمال لندن به دنیا آمد و پدر و مادرش روزنامه‌فروشی داشتند. راد استوارت مدتی با باشگاه‌های (سلتیک) و (برنت فورد) کار می‌‌کرد بعد (گورکن) شد. در اوایل دهه شصت با (ویز جونز) خواننده فولکور آشنا شد و به موسیقی روی آورد و یک خواننده خیابانی شد. او دور اروپا سفر می‌‌کرد و آواز می‌‌خواند و پول جمع می‌‌کرد. جالب است بدانید که یک بار به جرم ولگردی از اسپانیا اخراج شد.

مایکل دل : Michael Dell

موسس و رییس شرکت سهامی کامپیوتری DELL در یک رستوران چینی ظرفشور بود و ساعتی 2/5 دلار دستمزد می‌‌گرفت. او از این تجربه‌اش به نیکی یاد می‌‌کند و می‌‌گوید: (بهترین بخش آن دوران، عقل و منطق صاحب رستوران بود و اگر کمی زودتر به رستوران می‌‌رفتم می‌‌توانستم نهایت استفاده را از او بکنم. او به کارش افتخار می‌‌کرد و به هر کسی که از در رستورانش وارد می‌‌شد اهمیت می‌‌داد.

شون (دیدی) کومبز : Sean (Didi) Combs

هنرپیشه و خواننده آمریکایی (روزنامه‌ پخش‌کن) بود. در آن زمان او دوازده سال داشت و شاید هرگز فکر نمی‌‌کرد این شغل آغازی برای رسیدن به وضعیت کنونی اوست. او از همان ابتدا بلند پرواز بود.

پول پوت : Pol Pot


کامبوجی قبل از این‌که یک خیانت‌کار جنگی معروف و جهانی شود، (سالوت سار) نام داشت. او در جوانی در رشته نجاری و مهندسی رادیو تحصیل می‌‌کرد و بالاخره یک (معلم) شد و در یک مدرسه خصوصی در (پنوم پنه) تدریس می‌‌کرد ولی به خاطر گرایش به کمونیسم اخراج شد. پس از آن او نام خود را به (پول‌پوت) تغییر داد و عضو فدایی حزب کمونیسم کامبوج شد. سال‌ها بعد او فرمانده ارتش (خمر سرخ) بود و در چهار سال حکمرانی بیش از یک میلیون کامبوجی را کشت.

اوپرا وینفری : Oprah Winfrey

مجری سرشناس آمریکایی در (می‌‌سی‌سی‌پی) به دنیا آمد. پدر و مادرش بیش از حد جوان بودند و به همین خاطر مادربزرگش به او رسیدگی می‌‌کرد. او از سه سالگی خواندن و نوشتن را به اوپرا آموخت و او را به کلیسای محلی فرستاد. او می‌‌توانست آیات انجیل را به خوبی از حفظ بخواند. در شانزده سالگی یک روز در مسابقه رادیویی شرکت کرد و برنده یک ساعت مچی شد. وقتی برای گرفتن جایزه خود به ایستگاه رادیویی شهر رفت، مطلبی را برای تهیه‌کنندگان خواند و از همان زمان با حقوق صد دلار در هفته به عنوان (خبرنگار) استخدام شد.

تری هچر : Terry Hatcher

هنرپیشه هالیوود در پنج سالگی توسط شوهر خاله‌اش مورد آزار قرار گرفت و به همین‌خاطر مبتلا به مشکلات روحی شد. وقتی کمی بزرگ‌تر شد به تحصیل در رشته بازیگری پرداخت ولی اولین شغل هچر در سال 1984 شغلی عجیب بود. او (تشویق‌کننده) تیم راگبی (سان فرانسیسکو )49 بود و به خاطر آن پول می‌‌گرفت.

آدولف هیتلر : Hitler


در کودکی به مدرسه کلیسا می‌‌رفت و آرزو داشت کشیش بشود ولی در سال 1903 و پس از مرگ پدر از مدرسه بیرون انداخته شد. سپس به رشته هنر پرداخت ولی به دلیل بدقول بودن دو بار از آکادمی هنرهای زیبای وین اخراج شد. آدلف خسته، تنها، جوان و غمگین شب‌ها را در پانسیون می‌‌گذراند و برای پول درآوردن (نقاشی) می‌‌کرد و کارت پستال می‌‌کشید. اگر جنگ جهانی اول شروع نمی‌‌شد شاید او یک نقاش شکست‌خورده می‌‌شد.
ولی پس از شروع جنگ هیتلر قلم را کنار گذاشت و اسلحه به دست گرفت و به ارتش آلمان پیوست. او آنقدر از جنگ لذت می‌‌برد که چند سال بعد تصمیم گرفت یک جنگ دیگر به راه بیندازد.
 

سیلوستر استالونه : S.Stalone

همیشه آدم خشنی بود. او زمانی (جاروکش قفس شیرها) بود. در پانزده سالگی همکلاسی‌هایش می‌‌گفتند او بیش از همه احتمال دارد که زندگیش را روی صندلی الکتریکی به پایان برساند. او بعدها با فیلم (راکی) به شهرت جهانی دست یافت.

جنیفر لوپز : J.Lopez

مدتها قبل از آن‌که به خوانندگی روی آورد و تبدیل به یک ستاره شود هر روز لباس ساده‌ای بر تن می‌‌کرد و به دادگستری می‌‌رفت تا به شغل خود بپردازد چون او یک (مشاور قضایی) بود.

بنیتو موسولینی : Mosilini

دیکتاتور فاشیست ایتالیایی برای یک روزنامه کار می‌‌کرد و داستان دنباله‌دار می‌‌نوشت. یکی از داستان‌های او (معشوقه کاردینال) نام داشت که داستان اندوهبار یک کاردینال قرن هفدهمی و معشوقه‌اش را بیان می‌‌کرد.

فیدل کاسترو : Fidel Castro 

شایع است که (فیدل کاسترو) رهبر کوبا (بیسبالیست) بود و برای یکی از تیم‌های مهم لیگ آمریکا بازی می‌‌کرد ولی این گفته اشتباه‌است. حقیقت این است که کاسترو فقط در دوران دانشگاه و آن هم در حد معمولی بیسبال کار می‌‌کرد. او در سال 1946 در مسابقات بیسبال دانشگاه‌های حقوق هاوانا مسئول پرتاپ توپ بود و آن کار ساده را هم بد انجام میداد. نکته این‌جاست که به گفته خودش به دانشگاه نرفته بود که توپ بازی کند بلکه رفته بود تا علم (حقوق) بیاموزد.

بیل گیتس : Bill Gates

در عمارت کنگره واشنگتن (پادو) بود.

ویلیام واتکینز : William D. Watkins

رییس فعلی تکنولوژی Seagate در شیفت شب یک بیمارستان روانی کار می‌‌کرد. کار او این بود که مراقب بیمارانی که از کنترل خارج می‌‌شدند باشد.

بیل موری : Bill Murray

کمدین آمریکایی بیرون یک بقالی می‌‌ایستاد و شاه بلوط می‌‌فروخت. او مدتی نیز پیتزا‌فروشی کرده است.

راش لیمبو : Rush Limbaugh

مجری معروف رادیویی آمریکا کفش واکس می‌‌زد.

رابین ویلیامز : Robin Williams

هنرپیشه و کمدین معروف و محبوب هالیوود پانتومیم خیابانی اجرا می‌‌کرد.

تامی هیل فایگر : TOMMY HILFIGER

از طراحان بنام و معروف لباس که لباس‌های طرح او امروزه بر تن بسیاری از اهالی سرشناس هالیوود دیده می‌‌شود، زمانی که هیچ فروشنده‌ای حاضر نشد شلوارهای جین طرح او را در مغازه‌اش بگذارد و به فروش برساند در کنار خیابان و پشت یک وانت آنها را می‌‌فروخت.

جری سینفلد : Jerry Seinfeld

کمدین، هنرپیشه و نویسنده آمریکایی تلفنی لامپ می‌‌فروخت.

دمی مور : Demi Moore

که سال‌هاست دوستدارانش برای گرفتن امضا از او هم به او دسترسی ندارند؛ زمانی برای یک مغازه ظروف کرایه کار می‌‌کرد.

جنیفر انیستون : Jennifer Aniston

پیش‌خدمت رستوران بود.

براد پیت : Brad Pitt

شوهر سابق جنیفر انیستون و همسر فعلی آنجلینا جولی یخچال حمل می‌‌‌کرد.

گارت بروکس : Garth Brooks

چند ماه قبل از این‌که رکورد جهانی را در موسیقی بشکند، فروشنده یک مغازه چکمه‌فروشی بود.

جک نیکلسون : Jack Nicholson

بازیگر قدیمی هالیوود در پستخانه کار می‌‌کرد.

استفان کینگ : Stephen King

نویسنده، در یک مدرسه (سرایدار) بود و وقتی داشت کمدهای دانش‌آموزان را تمیز می‌‌کرد داستان اولین رمانش به ذهنش خطور کرد.

هریسون فورد : Harrison Ford


 

نجاری میکرد و به این کار خیلی علاقه داشت. او هنوز هم هر وقت فرصتی داشته باشد به چوب و نجاری روی می‌‌آورد.

دن براون : Dan Brown

نویسنده رمان معروف (رمز داوینچی) که قبل از ساخته شدن، فیلم آن به زبان‌های مختلف ترجمه شده بود، در یک دبیرستان به (تدریس) مشغول بود.

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:24 PM ] [ سهیل ]

[ ]

کاخ بزرگ کرملین

مسکو و کرملین از پیشینه تاریخی غیر قابل تفکیکی برخوردارند، از قرن یازدهم که شهر کوچک مسکو در دهانه رودخانه نگلینایا (Neglinnaya) پدیدار شد تا به امروز دیوار کرملین جزوی از تاریخ مسکو به شمار می رود. عمارتی که از دیرباز مابین دیوارهای کرملین و بر تپه ای به نام برویتسکی (Borovitsky) واقع شده بود، تا پیش از تخریبش درآتش سوزی بزرگ مسکو در سال 1812 محل استقرار تزارها و دوک ها بود.

مسکو و کرملین از پیشینه تاریخی غیر قابل تفکیکی برخوردارند، از قرن یازدهم که شهر کوچک مسکو در دهانه رودخانه نگلینایا (Neglinnaya) پدیدار شد تا به امروز دیوار کرملین جزوی از تاریخ مسکو به شمار می رود. عمارتی که از دیرباز مابین دیوارهای کرملین و بر تپه ای به نام برویتسکی (Borovitsky) واقع شده بود، تا پیش از تخریبش درآتش سوزی بزرگ مسکو در سال 1812 محل استقرار تزارها و دوک ها بود.

در حدود سال 1838 بازسازی ساختمان قدیمی کرملین و احداث یک کاخ مدرن برای اقامت خانواده سلطنت آغاز شد و سرانجام Bolshoi Kremlyovski Dvorets که کاخ بزرگ کرملین ترجمه شده است، طی سالهای 1837 تا 1851 در مسکو بنا شد.

مقر تزارهای روس توسط تیمی از مهندسین معمار به سرپرستی کنستانتین تون (Konstantin Thon) با تاکید بر عظمت حکومت مستقل روسیه طراحی شده است. موزه آرموری (Kremlin Armoury)، یکی از قدیمی ترین موزه های روسیه و کلیسای "مسیح ناجی" (Christ the Savior) مرتفع ترین کلیسای ارتدوکس در جهان نیز به دست او بنا شده است.

در ساخت عمارت جدید بدعت گذاری های بارزی به چشم می خورد، نمای آجری ساختمان، مواد به کاررفته در ساختار بنا و استفاده از سیمان در گچبری ها ازجمله مواردی است که در طراحی ساختمان های مدرن حائز اهمیت می باشند.

کرملین با 125 متر طول و 47 متر ارتفاع، نه عدد از کلیساهای ساخته شده در قرن چهارده، شانزده و هفدهم را بر دارد و در مجموع مساحتی در حدود 25 هزار مترمربع را به خود اختصاص داده است. شکل ظاهری آن مربع مستطیل بوده و یک حیاط درونی دارد، هر چند این عمارت سه طبقه به نظر می رسد اما در واقع دو طبقه بیشتر ندارد. در طبقه بالا دو مجموعه پنجره قرار دارد، قسمت غربی کاخ، حریم خصوصی خانواده سلطنتی به شمار می رفته است.

فضای داخلی این کاخ از 700 اتاق، یک تالار اصلی پلکان دار و پنج تالار پذیرایی تشکیل شده است. سبک های مختلف معماری از رنسانس گرفته تا سبک رومی - روسی در تزئینات آن به کار رفته است. نام تالارهای پذیرایی این عمارت بر گرفته از اسامی امپراتوری های روس George, Vladimir, Alexander, Andrew و Catherine می باشند. امروزه تالار Georgievsky در پذیرایی های دیپلماتیک و رسمی مورد استفاده قرار می گیرد، قراردادهای بین المللی در تالار Vladimirsky به امضا می رسد. دو تالار Aleksandrovsky و Andreyevsky برای استفاده در جلسات و کنفرانس ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق با هم ادغام شدند.

کرملین که به منزله قلب فعالیت های سیاسی روسیه به شمار می رود در اصل مرکز تاریخی و فرهنگی این کشور نیز می باشد. در قرون وسطی کرملین مکانی برای برگزاری جشن ها و مراسم تاج گذاری تزارهای روس بود و پس از آن به عنوان اقامتگاه خانواده سلطنتی در نظر گرفته شد.

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:21 PM ] [ سهیل ]

[ ]

زاغ‌های‌ سیاه‌ شبح‌ مرگ‌ بودند

چشم‌ که‌ باز می‌کند، سردی‌ هوا آزارش‌ می‌دهد.اولین‌ چیزی‌ که‌ می‌بیند خاک‌ سرد کویر است‌.خیلی‌ به‌ خودش‌ فشار می‌آورد تا بتواند برگردد و آسمان‌ پرستاره‌ را ببیند.تمام‌ تنش‌ درد می‌کند.با هر زحمتی‌ که‌ هست‌، بلند می‌شود.می‌نشیند.سرگیجه‌ و تهوع‌ او را به‌ زمین‌ دوخته‌اند.سوزش‌ پهلوی‌ چپ‌ متوجهش‌ می‌کند که‌ زخمی‌ است‌...چشم‌ که‌ باز می‌کند، سردی‌ هوا آزارش‌ می‌دهد.اولین‌ چیزی‌ که‌ می‌بیند خاک‌ سرد کویر است‌.خیلی‌ به‌ خودش‌ فشار می‌آورد تا بتواند برگردد و آسمان‌ پرستاره‌ را ببیند.تمام‌ تنش‌ درد می‌کند.با هر زحمتی‌ که‌ هست‌، بلند می‌شود.می‌نشیند.سرگیجه‌ و تهوع‌ او را به‌ زمین‌ دوخته‌اند.سوزش‌ پهلوی‌ چپ‌ متوجهش‌ می‌کند که‌ زخمی‌ است‌...

     دست‌ و پایش‌ هم‌ بسته‌ بود.خیلی‌ تقلا می‌کند تا خودش‌ را از قید طناب‌ها رها کند.کم‌کم‌ به‌ یاد می‌آورد آن‌ پسره‌ قد بلند زاغ‌ را، با موهای‌ وز کرده‌ فری‌ و صورت‌ باریکش‌.قیافه‌ای‌ که‌ تا عمر دارد فراموش‌ نمی‌کند.سه‌ راه‌ امین‌آباد شهرری‌ ایستاده‌ بود، منتظر مسافر و بار.نه‌، خسته‌ شده‌ بود و می‌خواست‌ یک‌ چای‌ بخورد که‌ جوان‌ نزدیکش‌ شد و گفت‌:

     ـ ده‌ دوازده‌ تا گوسفند می‌خواهیم‌ از «آلووک‌»به‌ تهرون‌ ببریم‌.

     دو نفر بودند.آن‌ یکی‌ بیشتر به‌ قیافه‌اش‌ می‌آمد که‌ معتاد باشد.اولی‌ هم‌ بود اما کمتر، بالاخره‌ پانزده‌ هزارتومان‌ طی‌ کردند.اسد پیش‌ خودش‌ می‌گفت‌:

     ـ خیلی‌ شیرینه‌.بیچاره‌ها خوب‌ دادند.همه‌اش‌ سه‌ چهار ساعت‌ نمی‌شه‌.

     توی‌ راه‌، همه‌اش‌ فکر می‌کرد که‌:

     «اگه‌ زودتر برسم‌، اون‌ کفش‌ قرمزارو واسه‌ دختره‌ می‌خرم‌.»

     یاد دخترش‌ نگذاشت‌ بفهمد که‌ کوره‌ راه‌ چقدر خلوت‌ است‌.به‌ کنار یک‌ دیوار خرابه‌ که‌ رسیدند، جوان‌ زاغ‌ گفت‌:

     ـ نگهدار کار دارم‌...

     وانت‌ را که‌ نگه‌ داشت‌، تیغه‌ چاقو زیر گلویش‌ بود.سه‌، چهار نفر دیگر از پشت‌ دیوار بیرون‌ آمدند.ترس‌ تمام‌ وجودش‌ را گرفت‌.همه‌شان‌ چوپ‌ و چاقو داشتند.زبانش‌ بند آمده‌ بود.التماس‌ کرد:

     ـ تو رو خدا، هر چی‌ می‌خواهید ببرید.من‌ رو نکشید.زن‌ و بچه‌ دارم‌.

     جوابش‌ مشتی‌ بود که‌ جوان‌ زاغ‌ توی‌ دهانش‌ زد.شوری‌ خون‌ را در دهانش‌ مزه‌مزه‌ کرد.یک‌ باره‌ به‌ سرش‌ ریختند و تا می‌توانستند او را زدند.دیگر داشت‌ بیهوش‌ می‌شد که‌ سوزش‌ پهلویش‌، به‌ او فهماند که‌ با چاقو او را زده‌اند و همان‌ وقت‌ بود که‌ یک‌ دفعه‌ درد شدیدی‌ پشت‌ سرش‌ احساس‌ کرد و دیگر چیزی‌ نفهمید.

     تازه‌ متوجه‌ شد در بیابان‌ است‌ و کویر.صدای‌ حیوانات‌ ترسش‌ را چند برابر کرد.بلند شد، نمی‌دانست‌ به‌ کدام‌ طرف‌ برود.تلوتلو خوران‌ چند قدم‌ رفت‌ و افتاد.دوباره‌ بلند شد.شبح‌ یک‌ دیوار را جلوی‌ رویش‌ دید.این‌ همان‌ دیوار بود؟ نمی‌دانست‌.اگر آن‌ دیوار بود، پس‌ جاده‌ای‌ هم‌ باید باشد.این‌ امید کمی‌ به‌ او توانایی‌ داد...

     آفتاب‌ بالا آمده‌ بود که‌ او هنوز افتان‌ و خیزان‌ می‌رفت‌.شبح‌ آبادی‌ کم‌کم‌ جان‌ می‌گرفت‌ و هر چه‌ پیش‌ می‌رفت‌ به‌ آبادی‌ و خانه‌های‌ کنار هم‌ بیشتر شبیه‌ می‌شد.دیگر توانش‌ تمام‌ شده‌ بود که‌ دوباره‌ بیهوش‌ شد...

     چشمش‌ را که‌ باز کرد، صورت‌ یک‌ پلیس‌، در چشمانش‌ نشست‌.روی‌ تخت‌ اورژانس‌ بود.از همان‌ جا، هر چه‌ می‌دانست‌ گفت‌ و شکایت‌ کرد.

     از حدود تیرماه‌ سال‌ 80 افرادی‌ که‌ اتومبیل‌، وانت‌، کامیون‌ و وسیله‌ نقلیه‌شان‌ توسط افرادی‌ که‌ آنان‌ را به‌ صورت‌ دربست‌ برای‌ حمل‌ بار، احشام‌ و یا جابه‌جایی‌ افراد اجاره‌ شده‌ و سپس‌ توسط آنان‌ مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گرفته‌ و در کویر مرکزی‌ رها شده‌ بودند به‌ شهرهای‌ مجاور و کویر مراجعه‌ و شکایت‌ خود را تسلیم‌ دادگستری‌ می‌کردند.بر این‌ اساس‌، پرونده‌هایی‌ در سمنان‌، شهرهای‌ مجاور کویر مرکزی‌ و ورامین‌ تشکیل‌ شد

    اولین سرنخ

    عکس‌های‌ رایانه‌ای‌ با راهنمایی‌ شاکیان‌ پرونده‌ از ربایندگان‌ ترسیم‌ شد.بالاخره‌ یک‌ چهره‌ میان‌ آنان‌ خیلی‌ مشخص‌ و معلوم‌، شخصی‌ را نشان‌ می‌داد به‌ نام‌ اکبر، با چشمانی‌ زاغ‌ و صورتی‌ سیه‌چرده‌ که‌ به‌ علت‌ همین‌ مشخصات‌، به‌ زاغ‌ سیاه‌ معروف‌ است‌.با روشن‌ شدن‌ این‌ موضوع‌ و این‌ که‌ فرد یاد شده‌ ساکن‌ پیشوای‌ ورامین‌ است‌، و با توجه‌ به‌ دو مورد شکایت‌ که‌ در شعبه‌ 8 دادگستری‌ ورامین‌ به‌ ریاست‌ قاضی‌ زواره‌ای‌ مطرح‌ بود، طبق‌ دستور قضایی‌ سرهنگ‌ زنده‌شو پیگیری‌ و دستگیری‌ افراد این‌ باند از تیرماه‌ امسال‌ در دستور کارآگاهی‌ ورامین‌ قرار گرفته‌ و تاکید شدیدی‌ بر جدیت‌ و سرعت‌ عمل‌ ماموران‌ در کشف‌ جرم‌ و دستگیری‌ مجرمان‌ صادر می‌شود.

     بر طبق‌ دستور فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌ ورامین‌ سرگرد هداوند رئیس‌ آگاهی‌ ورامین‌، تیمی‌ از افسران‌ و کارآگاهان‌ زبده‌ را مامور رسیدگی‌ به‌ این‌ پرونده‌ می‌کند.

     شناسایی‌ مخفیگاه‌ متهم‌ در پیشوای‌ ورامین‌ اولین‌ کار عملیاتی‌ گروه‌ ویژه‌ بود.پس‌ از شناسایی‌ با اخذ دستور قضایی‌ اکیپ‌، مخفیگاه‌ اکبر را به‌ محاصره‌ درآورده‌ که‌ متوجه‌ می‌شوند اکبر مدتی‌ قبل‌ آنجا را ترک‌ نموده‌ است‌.تجسس‌های‌ بعدی‌ اکیپ‌ مامور در مورد دوستان‌ و بستگان‌ اکبر بود که‌ با یک‌ سری‌ عملیات‌ اطلاعاتی‌ درمی‌یابند اکبر، با شخصی‌ به‌ نام‌ ایمان‌ معروف‌ به‌ ایمان‌ طوطی‌ مراوده‌ای‌ دایمی‌ دارد و در بعضی‌ از عملیات‌ محرمانه‌، به‌ همراه‌ او بوده‌ است‌.

     تجسس‌ جهت‌ یافتن‌ مخفیگاه‌ ایمان‌ آغاز و بالاخره‌ مشخص‌ می‌شود مخفیگاه‌ ایمان‌ در جلیل‌آباد ورامین‌ است‌.اکیپ‌ با حمله‌ به‌ مخفیگاه‌ در می‌یابند ایمان‌ مدتی‌ است‌ جلیل‌آباد را ترک‌ و از آنجا متواری‌ شده‌ است‌.سرگرد هداوند با یک‌ تمهید کلی‌ و استفاده‌ از کلیه‌ همکارانش‌ در آگاهی‌ ورامین‌ دست‌ به‌ تحقیقاتی‌ گسترده‌ می‌زند.در این‌ تحقیقات‌ با صرف‌ ساعات‌ ارزنده‌ای‌ کار اطلاعاتی‌ و تحقیقاتی‌ مشخص‌ می‌شود که‌ عمده‌ اعضای‌ باند به‌ گرگان‌ گریخته‌ و مخفیگاهشان‌ در آنجاست‌.با کسب‌ نیابت‌ قضایی‌ و عزیمت‌ به‌ گرگان‌، متوجه‌ می‌شوند ساعاتی‌ قبل‌ اعضای‌ باند، مخفیگاه‌ را رها کرده‌ و به‌ مقصدی‌ نامعلوم‌ رفته‌اند.مجددا کارهای‌ اطلاعاتی‌ پیگیری‌ می‌شود تا رد آنان‌ در روستایی‌ به‌ نام‌ حسین‌آباد به‌ دست‌ می‌آید.گروه‌ ویژه‌ به‌ حسین‌آباد عزیمت‌ کرده‌ که‌ با اطلاع‌ روستائیان‌، متهمین‌ با یک‌ خودرو محل‌ را ترک‌ کرده‌ و به‌ منطقه‌ جلیل‌آباد ورامین‌ متواری‌ می‌شوند.

     عملیات‌ مخفی‌، تجسسات‌ محرمانه‌ و ضربتی‌ در دستور کار کارآگاهان‌ قرار می‌گیرد.این‌ بار، با رعایت‌ تمام‌ موارد ایمنی‌ و محرمانه‌ با یک‌ یورش‌ ضربتی‌ با استفاده‌ از امکانات‌ پلیسی‌، رضا و محمد، دو نفر از اعضای‌ باند در جلیل‌آباد شناسایی‌ و دستگیر می‌شوند.اعترافات‌ رضا و محمد بسیار تکان‌ دهنده‌ بود و نشان‌ می‌داد این‌ باند به‌ ریاست‌ اکبر زاغی‌ و 8 نفر اعضای‌ باند، مرتکب‌ 36 فقره‌ سرقت‌ و زورگیری‌ در شهرستان‌های‌ مختلف‌ شده‌ و 4 فقره‌ قتل‌ نیز در پرونده‌ آنان‌ است‌ و غیر از آن‌ موارد بسیاری‌ از سرقت‌ منزل‌، خودرو و موتورسیکلت‌ داشته‌اند.رضا و محمد، همچنین‌ فاش‌ می‌کنند که‌ یکی‌ دیگر از مخفیگاه‌ متهمان‌ در خمینی‌ شهر اصفهان‌ است‌.اعزام‌ اکیپ‌ با کسب‌ نیابت‌ قضایی‌ مشخص‌ می‌کند متهمان‌، ساعتی‌ قبل‌، مخفیگاه‌ را ترک‌ کرده‌ و به‌ نقطه‌ نامعلومی‌ گریخته‌اند.تحقیقات‌ و عملیات‌ اطلاعاتی‌ شبانه‌ روزی‌ بالاخره‌ در شهریور ماه‌ امسال‌ رد دو نفر دیگر را به‌ نام‌های‌ غلامعلی‌ و ایمان‌ مشخص‌ می‌سازد.مامورین‌ به‌ تعقیب‌ و تجسس‌ مخفی‌ دست‌ می‌زنند و آنان‌ را که‌ قصد داشتند با یک‌ اسلحه‌ قلابی‌ یک‌ خودرو سواری‌ را به‌ زور بربایند، پس‌ از یک‌ تعقیب‌ و گریز چند ساعته‌ دستگیر می‌کنند.با دستگیری‌ این‌ دو نفر، مدارک‌ و اسنادی‌ جدید از باند زاغ‌های‌ سیاه‌ به‌ دست‌ می‌آید.این‌ بار ماموران‌ آگاهی‌ با اطلاعات‌ و اعترافات‌ تازه‌تری‌ تحقیقاتی‌ جدید و بسیار سری‌ و مخفی‌ را آغاز می‌کنند که‌ در نهایت‌، مشخص‌ می‌شود اعضای‌ باند، مخفیگاه‌ مشترکی‌ در یکی‌ از روستاهای‌ ورامین‌ دارند.

     با عملیاتی‌ بسیار ضربتی‌ و غافلگیرانه‌ پس‌ از ساعت‌ها تعقیب‌ و مراقبت‌ محل‌، وقتی‌ بقیه‌ اعضای‌ باند در مخفیگاه‌ به‌ استعمال‌ مواد مخدر مشغول‌ بودند، حمله‌ و آنان‌ را دستگیر می‌کنند.

     از مخفیگاه‌ متهمان‌ مدارکی‌ از جمله‌ یک‌ دفترچه‌ رانندگی‌ کامیون‌ و یک‌ بارنامه‌ و مدارک‌ مرد جوانی‌ به‌ نام‌ عباس‌ مقدم‌نژاد به‌ همراه‌ مدارک‌ و اسناد زیادی‌ کشف‌ می‌شود.

     متهمان‌ به‌ اداره‌ آگاهی‌ انتقال‌ و در آنجا مورد بازجویی‌ قرار می‌گیرند.بازجویی‌ها و تحقیقات‌ گسترده‌ و شبانه‌ روزی‌ گروه‌ ویژه‌ کارآگاهان‌ به‌ سر اکیپی‌ شخص‌ سرگرد هداوند رئیس‌ آگاهی‌ ورامین‌ و نظارت‌ مستمر سرهنگ‌ زنده‌شو فرمانده‌ نیروی‌ انتظامی‌ ورامین‌، به‌ اعترافات‌ تکان‌ دهنده‌ای‌ منجر می‌شود

     اعترافات‌ تکان‌ دهنده‌ یک‌ قتل

     وقتی‌ در مورد مدارک‌ به‌ دست‌ آمده‌ عباس‌ مقدم‌نژاد سوال‌ می‌شود چند تن‌ از اعضای‌ باند اعتراف‌ می‌کنند که‌:

     در یک‌ میدان‌ خارج‌ از شهر ورامین‌، کامیون‌ خاور عباس‌ را اجاره‌ کردیم‌.قرار شد برای‌ آوردن‌ گوسفند و گاو برویم‌.در بین‌ راه‌ با عباس‌ طرح‌ دوستی‌ ریختیم‌ و او را به‌ یک‌ جاده‌ فرعی‌ کویری‌ کشاندیم‌.وقتی‌ متوجه‌ منظور ما شد، با هم‌ درگیر شدیم‌.خیلی‌ قوی‌ هیکل‌ و پرزور بود.غلامعلی‌ چند ضربه‌ چاقو از پشت‌ و جلو به‌ او زد تا بالاخره‌ افتاد.بعد همه‌ با هم‌ کمک‌ کردیم‌ و جسدش‌ را به‌ اعماق‌ کویر برده‌ و دفن‌ کردیم‌.

     وقتی‌ از غلامعلی‌ سوال‌ می‌شود چگونه‌ او را زدی‌ می‌گوید:

     با چاقو زدم‌، خیلی‌ قوی‌ و پرزور بود.مجبور شدم‌ چند ضربه‌ چاقو بزنم‌ بعد با کمک‌ برادرم‌ عباس‌، اون‌ رو کشتیم‌

     قتل‌های‌ دیگر

     اولین‌ قتل‌ به‌ گفته‌ سرهنگ‌ زنده‌شو، قتل‌ علی‌ پیرمرادیان‌ راننده‌ نیسان‌ 25 ساله‌ بوده‌ که‌ مثل‌ بقیه‌ وانت‌ او را به‌ جهت‌ حمل‌ احشام‌ کرایه‌ و او را به‌ جاده‌ کویر کشانده‌ و عباس‌ و اکبر با طناب‌ او را خفه‌ کرده‌ و جسدش‌ را در همان‌ جا دفن‌ می‌کنند و وانت‌ نیسان‌ را به‌ زابل‌ برده‌ و به‌ یک‌ مالخر می‌فروشند 

     قتلی‌ دیگر

         متهمان‌ اقرار کردند در گرگان‌، اتومبیل‌ پیکانی‌ را به‌ صورت‌ دربست‌ اجاره‌ کرده‌ و راننده‌ را به‌ جنگل‌ می‌کشانند.در آنجا وقتی‌ می‌خواهند با زور خودرو را از چنگ‌ راننده‌ بیرون‌ بیاورند، راننده‌ مقاومت‌ کرده‌ و با آنان‌ به‌ زد و خورد می‌پردازد.

     جلال‌ رحیم‌پور، راننده‌ پیکان‌، در این‌ نبرد نابرابر مغلوب‌ ضربات‌ چاقوی‌ ناجوانمردانه‌ اعضای‌ باند می‌شود و جسدش‌ را در همانجا دفن‌ می‌کنند.پیکان‌ را به‌ ورامین‌ آورده‌ و می‌فروشند.

     در قتل‌ دیگر، اعضای‌ باند، یک‌ اتومبیل‌ پیکان‌ را در شهر ری‌ به‌ مقصد خشافویه‌ در جاده‌ قم‌ اجاره‌ کرده‌ و پس‌ از کشاندن‌ راننده‌ به‌ قلعه‌ خرابه‌ خشافویه‌، او را با طناب‌ خفه‌ کرده‌ و همان‌جا دفن‌ می‌کنند.

     طبق‌ اظهار سرهنگ‌ زنده‌شو، متهمان‌ تا کنون‌ به‌ 26 فقره‌ زورگیری‌ و سرقت‌ خودروهای‌ مختلف‌، 4 فقره‌ قتل‌، 19 فقره‌ سرقت‌ موتورسیکلت‌، سه‌ فقره‌ سرقت‌ احشام‌ اعتراف‌ نموده‌ و تعدادی‌ از مالباختگان‌ در شهرستان‌های‌ گرگان‌، اصفهان‌، ورامین‌، شهرری‌ ،سمنان‌ و شهرهای‌ دیگر شناسایی‌ شده‌اند.پس‌ از اعتراف‌، متهمان‌ به‌ صحنه‌های‌ قتل‌ برده‌ شدند که‌ اجساد به‌ علت‌ گرما و گذشت‌ زمان‌ متلاشی‌ شده‌ و حتی‌ یکی‌ از آنان‌ در قلعه‌ خشافویه‌ به‌ علت‌ متلاشی‌ شدن‌ صورت‌ تا کنون‌ شناسایی‌ نگردیده‌.

     اکبر (زاغی‌ سیاه‌)در اعترافاتش‌ می‌گوید:

     با ایمان‌، غلامعلی‌، عباس‌، محمد، رضا، غلامرضا، عبدالرحیم‌ و محمد علی‌ باندی‌ تشکیل‌ دادیم‌ که‌ کارمان‌ دزدی‌ و زورگیری‌ بود.پس‌ از انتخاب‌ ماشین‌ که‌ عموما صفر کیلومتر یا نو بود، راننده‌ها را به‌ طمع‌ کرایه‌ دربستی‌ زیاد فریب‌ داده‌ به‌ کویر یا بیابان‌ می‌کشاندیم‌ و در آنجا بعضی‌ به‌ ما التماس‌ می‌کردند، ما هم‌ آنها را می‌بستیم‌، در صندوق‌ عقب‌ یا پشت‌ ماشین‌ می‌گذاشتیم‌، به‌ بیابان‌، مخصوصا داخل‌ کویر، می‌بردیم‌ و رهایشان‌ می‌کردیم‌.آنها را هم‌ که‌ کشتیم‌ برای‌ این‌ بود که‌ مقاومت‌ کردند.

     زواره‌ای‌ رئیس‌ شعبه‌ 8 دادگاه‌ ورامین‌ با قرار لازم‌، متهمین‌ و اعضای‌ باند زاغ‌های‌ سیاه‌ کویر را در اختیار آگاهی‌ وارمین‌ قرار داد تا در مورد جنایات‌ احتمالی‌ دیگر آنان‌ تحقیق‌ شود.

     دکتر ابوالحسن‌ صادقی‌، جرم‌شناس‌ و وکیل‌ و دعاوی‌ می‌گوید:

     یکی‌ از عوامل‌ جرم‌، اعتیاد است‌.با نظر به‌ پرونده‌ و عملکرد این‌ باند مخوف‌ می‌بینیم‌ اغلب‌ آنها بجز یک‌ نفر جوان‌ هستند و همه‌ آنها معتاد.این‌ که‌ چقدر اعتیاد دارند و چگونه‌ معتاد شده‌اند بسیار مهم‌ است‌.عامل‌ خانواده‌ یکی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ تربیت‌ و موثر در آسیب‌های‌ اجتماعی‌ است‌.خانواده‌ اگر مومن‌، خداترس‌ و با ایمان‌ باشد، فرد از کودکی‌ با خلق‌ و خوی‌ خانواده‌ و این‌ موارد انس‌ می‌گیرد.این‌ فرد، محال‌ است‌ به‌ طرف‌ گناه‌ برود، مگر آن‌ که‌ پدر و مادر در حضور فرزند دست‌ به‌ اعمالی‌ بزنند و با این‌ اعمال‌ مجوز خلاف‌ کاری‌ فرزند را صادر کنند.این‌ که‌ فرزند در چه‌ خانواده‌ای‌ قرار دارد و در کجای‌ خط اجتماعی‌ است‌، اهمیتی‌ ندارد، مهم‌ این‌ است‌ که‌ خانواده‌ او چگونه‌ هستند و با او چگونه‌ رفتار می‌کنند.ایمان‌ باید باطنی‌ و عملی‌ باشد، نه‌ ظاهری‌.معلم‌ باید خودش‌ اول‌ اخلاقیات‌ را انجام‌ دهد پس‌ از شاگردش‌ بخواهد.یادمان‌ نرود اولین‌ معلم‌ بچه‌هایمان‌ خودمان‌ هستیم‌ بعد معلمین‌ مدرسه‌.فرزندی‌ که‌ خوب‌، با ایمان‌ و با اعتماد به‌ نفس‌ کامل‌ تربیت‌ شود هرگز اسیر رفتارهای‌ اجتماعی‌ نمی‌شود.

     مورد دیگر وقوع‌ جرم‌ در این‌ گونه‌ موارد، فریب‌خوردن‌ قربانی‌ یا مال‌ باخته‌ است‌.غرور بعضی‌ از رانندگان‌ نسبت‌ به‌ این‌ که‌ «مرا نمی‌توانند...»یا «من‌ چنین‌ یا چنان‌ هستم‌»خود یکی‌ از عوامل‌ کامرانی‌ این‌ باندهاست‌ کما این‌ که‌ در همین‌ پرونده‌ ما با شخصی‌ روبه‌رو می‌شویم‌ که‌ قوی‌ هیکل‌ است‌ و به‌ گفته‌ مجرمان‌ مقاومتی‌ جانانه‌ می‌کند اما در نهایت‌ مغلوب‌ می‌شود.

     بنابراین‌ باید مواظب‌ بود.رانندگانی‌ که‌ با وسیله‌ نقلیه‌ کار می‌کنند باید مواظب‌ مسافران‌ باشند.چه‌ دربستی‌، چه‌ غیردربستی‌، طمع‌، عامل‌ دیگر است‌.یعنی‌ به‌ طمع‌ کرایه‌ زیاد، خودرویی‌ اجاره‌ می‌شود سپس‌، فردی‌ که‌ انتظار ندارید دست‌ به‌ عمل‌ بزند یا به‌ اصطلاح‌ خودمان‌، «دماغش‌ را بگیری‌ جانش‌ در می‌رود»، ناگهان‌ با یک‌ آلت‌ قتاله‌ تبدیل‌ به‌ یک‌ زورگیر می‌شود که‌ حریف‌ صدتای‌ مثل‌ بنده‌ و شماست‌.به‌ هر حال‌ مواظبت‌ از نفس‌، مواظبت‌ از خود و مواظبت‌ نسبت‌ به‌ طمع‌، این‌ها همه‌ در دستور مذهبی‌ و عرفی‌ ما آمده‌ است‌.نباید بستر جرم‌ را فراهم‌ کرد تا مجرم‌ نتواند به‌ نیت‌ خود برس

چرا جرم‌

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:21 PM ] [ سهیل ]

[ ]

نگاهى به فروش گرانترین تابلوى نقاشى جهان


تاکنون هیچ تابلویى در هیچ حراجى به قیمت «پسرى با پیپ» پیکاسو به فروش نرفته است-۱۰۴ میلیون دلار- این تابلو داستان غمگینى دارد که از صد سال پیش آغاز شده است و آینه جنگ، صاحبان مختلف، مهاجرت و طمع انسان ها است.


 

تاکنون هیچ تابلویى در هیچ حراجى به قیمت «پسرى با پیپ» پیکاسو به فروش نرفته است-۱۰۴ میلیون دلار- این تابلو داستان غمگینى دارد که از صد سال پیش آغاز شده است و آینه جنگ، صاحبان مختلف، مهاجرت و طمع انسان ها است.

مهمانان پشت  در صف بسته بودند. ساختمانى در خیابان پوپر واقع در بخش شرقى منهتن، شماره ۱۳۳۴ خیابان یورک. تمام آنها لباس شب و اسموکینگ بر تن داشتند و از میان درهاى شیشه اى گردان وارد لابى شدند که سنگ  مرمر روشنى دارد. از پله هاى برقى بالا رفتند. درست مثل یک مرکز خرید است. از طبقات مختلف مربوط به عتیقه جات و جواهرات رد شدند. به بالاترین طبقه رسیدند که به هنر مدرن اختصاص دارد. آن شب در ساوث بیز حراج بود.

قرار بود که ارثیه خانم و آقاى ویتنى و یکى از آخرین شاهکارهاى هنرى که براى فروش عرضه مى شد، به نام «پسرى با پیپ» اثر پیکاسو حراج شود اما این فقط یک تابلو نبود که به فروش مى رسید بلکه حراج قرن بود. قرنى با تمام درخشش ها و مصیبت هایش. مهمانان آمده بودند تا از هیجان آن مراسم لذت ببرند و ضمناً آخرین نگاه را به آن شاهکار هنرى بیندازند که قرار بود مانند یک صاعقه لحظه اى روشن شود و بعد _ شاید براى همیشه _ در یک گاوصندوق از نظرها پنهان گردد. این حراج، جنجال برانگیزترین گردهمایى سال بود زیرا یک رکورد جهانى را مى شکست.

سالن فروش یا به عبارتى سالن حراج، در طبقه هنرهاى مدرن قرار دارد. مکان مقدس ساوث بیز که اندازه یک سینما است. هشتصد تا نهصد مهمان روى صندلى ها نشسته بودند، حرف مى زدند و به اطراف خود مى نگریستند. هیچ صاحب کازینو، فرد بانفوذ یا حتى یکى از بازماندگان پیکاسو در سالن دیده نمى شد. تیم هاى فیلمبردارى، گزارشگران، نمایندگان خبرگزارى ها و مامورین امنیتى با کراوات هاى مشکى دور سالن ایستاده بودند، به بالا و اتاقک خریداران نگاه مى کردند که مانند یک بالکن به دیوار چسبیده بود. پرده هاى راه راه خاکسترى سفید، جلوى پنجره ها را پوشانده بود. مهمانان لژ مخصوص که از در عقب وارد ساوث بیز شده بودند، در تمام مدت حراج از دید دیگران پنهان ماندند.

سپس توبیاس مایر، فردى که اجراى برنامه حراج برعهده او بود، پشت تریبون مخصوص خود رفت که در انتهاى سالن قرار داشت. توبیاس یک  آلمانى لاغراندام، ۴۱ ساله و بیشتر شبیه دلال هاى وال استریت است. او را ۰۰۷ هم مى خوانند. مردى که کار حراج شاهکارهاى هنرى چندین میلیون دلارى را برعهده دارد. خودش کارهاى عتیقه جمع نمى کند. بیشتر به هنر مدرن علاقه دارد. از جمله لامپ هایى که علامت دلار روى خود دارند و خاموش و روشن مى شوند. سن گردان کنار مایر به صدا درآمد و تابلوى شماره هفت نمایان شد. یک نقاشى رنگ و روغن با قابى سنگین و طلایى در ابعاد ۷/۹۹ در ۳/۸۱ سانتى متر بود. دو کارمند ساوث بیز با دستکش هاى سفید آن را نگه داشته بودند.

تصویر یک پسر جوان رنگ و روپریده بود که لباس کار آبى رنگى بر تن و یک پیپ در دست چپ خود داشت، تاج گلى صورتى رنگ روى سرش دیده مى شد، حالت لجباز لب ها و نگاه پرمعنایش که به دور دست ها خیره شده بود، حالتى مبنى بر اصالت به وى مى بخشید.

براساس اطلاعات مربوط به حراج که در یک کاتولوگ چاپ شده بود، پیکاسو این تابلو را در سال ۱۹۰۵ در پاریس کشیده است، شاهکارى از دوران صورتى او. این تابلو برخلاف کارهاى دیگر پیکاسو که در موزه ها و در معرض دید همگان قرار دارند، ۵۴ سال تمام در اتاق نشیمن خانواده ویتنى آویزان بوده است. مشتریان همیشگى ساوث بیز و پیکاسوشناسان اجازه یافتند در اتاق سبز، اتاقى که مخصوص رویت کردن  کارها است، تابلوى مذکور را از نزدیک مشاهده کنند. ولى اجازه دست زدن به آن را نداشتند. شاید مى شد این تابلو را به قیمت ۷۰ میلیون دلار فروخت شاید هم ۱۰۰ میلیون دلار که در این صورت یک رکورد جهانى بود.

مایر حراج را با ۵۵ میلیون دلار آغاز کرد. دستان خود را در هوا تکان مى داد، افراد را به طمع مى انداخت و با پول بازى مى کرد. «۵۶ میلیون دلار از این طرف، ۵۷ میلیون از سمت راست من پیشنهاد شد. پیشنهاد بعدى ۵۸ میلیون است.» صداى بم و جذابش در سالن مى پیچید. همکارانش پشت میزى کنار او نشسته بودند و هر یک تلفنى در دست داشتند. آنها با شش قاره مختلف، در ارتباط مستقیم بودند. ظاهراً یکى از خریداران در سالن حضور داشته و با حرکات از قبل تعیین شده علاماتى مى داده است. شاید عینک خود را بالاى سر مى گذاشته یا با انگشت روى بینى خود مى زده است. او کجا نشسته بود؟ هیچ کس نمى دانست. وقتى ۷۹ میلیون دلار پیشنهاد شد، مایر با حالت شوکه شده پرسید: «همین؟ چقدر از این انتظار لذت مى برم!» حتى اگر کمیسیون فروشنده هم در نظر گرفته و تابلو با همان قیمت فروخته مى شد، رکورد جهانى را مى شکست. رکورد تابلویى از ونگوگ به نام «تصویر دکتر گشت» که چهارده سال پیش به قیمت ۵/۸۲ میلیون دلار به فروش رفت. مایر لب خود را گاز گرفت و نگاهش را در سالن چرخاند. از این انتظار لذت مى برد.

دو دقیقه بعد از آغاز حراج لارى گاگوزیان یک دلال هنرى که در میان سالن، بین تماشاگران نشسته بود، دست راست خود را بلند کرد. یک تلفن دستى در دست چپ خود داشت و به آرامى با یک مشترى صحبت مى کرد. مایر اعلام کرد: «پیشنهاد جدید: هشتاد میلیون دلار.» جنگ آغاز شد. سرها بین پسر جوان روى تابلو و مایر که پشت تریبون خود قیمت هاى جدید را اعلام مى کرد، به این طرف و آن طرف در حرکت بود؛ بین گاگوزیان و وارن وایتمن رئیس شعبه آمریکاى ساوث بیز که کنار سالن ایستاده بود و انتظار پیشنهاد جدید علامت خریدار پنهان از نظرها را مى کشید. حضار به لژ بالا نگاه کردند.

مایر پرسید: «وارن، ۷۰ میلیون دلار بالاى پیشنهاد شما پیشنهاد شده است، چه مى گویید؟» وایتمن مکث کرد و سپس سر خود را به علامت تایید تکان داد. مایر گفت: «۸۱ میلیون دلار از سمت چپ من.» قیمت تابلو به صورت میلیونى صعود مى کرد. مایر گفت: «۸۸ ، ۸۹ منتظرم!» چکش را برداشت و ضربه آرامى روى میزى زد که از جنس چوب ماهون بود. «وارن ۹۳ میلیون دلار پیشنهاد کرد. آخرین شانس. ۹۳ میلیون دلار!» گاگوزیان حرکتى نکرد.

مایر اشاره اى به وایتمن کرد و بعد ضربه آرام دیگرى با چکش روى میز زد.

عدد جادویى روى مانیتورهاى سالن دیده مى شد و زیر آن قیمت مربوطه به یورو، پاند، فرانک سوئیس و ین ژاپن نوشته شده بود. «پسرى با پیپ» که براى مدت چند دقیقه مبدل به جنسى فروشى مانند فرش، اسب یا یک خانه شد، حالا تصویر سمبلیک یک جهش اقتصادى در بازار هنرى است. این شاهکار هنرى با احتساب کمیسیون به قیمت ۱۰۴۱۶۸۰۰۰ دلار به فروش رفت. سن گردان به صدا درآمد. مهمانان داخل سالن متوجه نشدند. فقط زندگینامه نویس سپیدموى پیکاسو با اوقات تلخى گفت: «هیچ تابلویى در جهان این همه ارزش ندارد. اگر پیکاسو زنده بود، بسیار عصبانى مى شد! از حالا دیگر جمع آورى هنر تمام شد!»بعد از پنج دقیقه و سى ثانیه و روى سن ساوث بیز، آخر داستان تابلویى مى رسد که از حالا به بعد، گران ترین تابلوى جهان خوانده مى شود. این تابلو داستان غم انگیزى دارد که از عشق، جنگ و نابودى حکایت مى کند و ۱۰۰ سال پیش در یک اتاق چوبى کوچک در مومارت منطقه هنرمندنشین پاریس  آغاز شده است.

•پاریس ۱۹۰۵

اواخر تابستان ۱۹۰۵ پابلو روئیز پیکاسو، یک جوان ۲۳ ساله  اسپانیایى، در یک لباس کار آبى در آتلیه اش در خیابان راوینان شماره ۱۳ ایستاده بود و براى فراموش کردن غم هاى خود، نقاشى مى کرد.

روى زمین آتلیه اى که اتاقى کوچک بود و از بالا نور مى گرفت، تیوپ هاى رنگ، یک تشک و در گوشه اى یک بخارى زغالى رنگ زده قرار داشت. گاهى شاعرانى چون ماکس یاکوب و ژیلام آپولینار در آن خانه چوبى به ملاقات او مى رفتند که آن را کشتى رختشویخانه مى خواندند، زیرا شبیه زورق هاى زهوار دررفته کنار ساحل بود که زنان پاریسى روى آنها لباس مى شستند. همسایه سبزى فروش، اجناس خود را به قیمت ارزان مى فروخت. وقتى زندگینامه نویس ها در کتاب هاى خود از تولد یک نابغه مى نوشتند، بوى مارچوبه گندیده و ادرار گربه مى داد.

پیکاسو سه سال تمام گداها، کورها، الکلى ها و روسپیان را به رنگ آبى رنگ پریده یعنى رنگ فقر نقاشى کرد. سه سال تمام هیچ کس تابلوهاى او را نخرید. مجبور بود از مغازه هایى که لوازم نقاشى مى فروختند، به صورت نسیه خرید کند. فرانسویان اهمیتى نمى دادند که «ر» را مى کشید و زبان آنها را به درستى نمى فهمید. پیکاسو یک مهاجر سودایى و تنها بود. ولى حالا مى شد امید را در تابلوهایش دید. رنگ هاى گرمترى مثل صورتى و کرم، روى تخته رنگ نقاشى خود مى آورد. پیکاسو عاشق شده بود. هنرمندان «کشتى رختشویخانه» او را «فرنانده زیبا» مى خواندند. دخترى موقرمز با چشم هاى بادامى که مدل آنها بود. بعدها هم کتاب هایى در مورد عشق خود به نابغه نوشت. فرنانده چند هفته پیش به منزل پیکاسو نقل مکان کرده بود. آن دو در آتلیه تریاک مى کشیدند و بعد زندگى ساده تر به نظر مى آمد. به سیرک مدرانو مى رفتند تا بندبازان و دلقک ها را ببینند که شخصیت هاى جدید تابلوهاى صورتى پیکاسو بودند. شنبه ها در سالن گرتروده اشتاین مى نشستند، یکشنبه ها نزد ویلهلم اوده مى رفتند که کلکسیونر بود یا روز خود را با دومیرز مى گذراندند که آلمانى هایى علاقه مند به هنر از کافه دودوم بودند.

زندگینامه نویس ها مى نویسند در یکى از این شب ها پیکاسو وسط مهمانى از جا پرید و با عجله به طرف آتلیه خود رفت. نقاشى پسر جوان را برداشت و شاهکارش را کامل کرد. تاجى از رز برایش کشید. پیکاسو نیم قرن بعد براى خانمى که زندگینامه اش را مى نوشت، تعریف کرد که آن پسر جوان صنعتگرى به نام «لوئیز کوچولو» بوده است. «یکى از آدم هاى آن منطقه. گاهى تمام روز نزد من مى ماند و مرا در حال کارکردن تماشا مى کرد. از این کار خوشش مى آمد.» ظاهراً «پسرى با پیپ» نقاش را تشویق مى کرده است. پیکاسو دو سال بعد کوبیسم را کشف مى کند و انقلابى در نقاشى به وجود مى آورد. در ۲۸ سالگى دیگر مشکل مالى ندارد. آپارتمانى بزرگ و خدمتکارى با پیش بند سفید دارد. تابلوهاى احساساتى مربوط به بدترین دوران زندگى اش که قرار است بعدها کلکسیونرها را مفتون خود کنند- چون ثروتمندان مشاهده فقر را دوست دارند- بیشتر از همه توسط دلالان یهودى از آلمان خریدارى مى شود. پیکاسو در ۳۸سالگى ثروتمند، در ۶۵ سالگى میلیونر است و شهرت جهانى دارد اما این داستان را همه مى دانند.

•برلین ۱۹۱۰

بانکدارى به نام پاول فون مندلسون- بارتولدى، پنج سال پس از تکمیل شدن «پسرى با پیپ» آن را خرید. کسى نمى داند که قیمت آن چقدر بوده است و اسناد مربوط به فروش هم از بین رفته اند. مندلسون- بارتولدى قاعدتاً باید تابلو را از تان هاوزر، پرلز یا فلشت هایم خریده باشد که هر سه دلال، یهودى و همچنین دوستان اوده و دومیرز بوده اند که کارهاى پیکاسو را در آلمان مشهور کردند، بسیار قبل از این که فرانسوى ها یا آمریکایى ها به ارزش آنها آشنا شوند. مندلسون- بارتولدى یکى از اولین افرادى بود که تابلویى از پیکاسو را در آلمان به دیوار خانه اش آویزان مى کرد. او تابلو را به یکى از خانه هایش برد که در واقع بیشتر یک قصر بود و در بورنیکه واقع در بیست کیلومترى شمال شرقى برلین قرار داشت.مندلسون- بارتولدى متولد ،۱۸۷۵ یکى از نوادگان فیلسوف مشهور موسى مندلسون و برادرزاده آهنگساز مشهور فلیکس مندلسون و یکى از شرکاى یکى از بزرگ ترین بانک هاى خصوصى در برلین بود. او پول داشت و در رابطه با هنر بى باک بود. در قصرش که محل اقامت تابستانى خانواده به شمار مى رفت، خدمتکاران با لباس هاى سبز راه مى رفتند. در حیاط قصر یک نارنجستان و آلاچیقى کنار دریارچه وجود داشت. مهمترین مجموعه هنر مدرن اروپا هم به دیوارهاى قصر آویزان بود.

اگر مجموعه اى آینه صاحب خود باشد، پس پاول فون مندلسون- بارتولدى مردى آینده نگر و دوراندیش بوده است. در دورانى که خانه هاى اعیان بیشتر شبیه گالرى تابلوهاى جد و آباد آنها بود، او از هنر مدرن لذت مى برد. او همراه همسرش لوته، تابلوهاى مناظر جنگل  اثر هنرى روسو و زندگى آرام کوبیستى ژرژ براک را جمع مى کرد. هشت تابلوى ونگوگ در قصرش آویزان بود و در گوشه اى از سالن پذیرایى یکى از «آفتابگردان»هاى مشهور به چشم مى خورد. او ۲۰ سال تمام کاملاً منزوى و بدون جلب توجه کردن، با تابلوهاى خود زندگى کرد تا این که از همسر خود جدا شد و با ندیمه  لوته، الزا ازدواج کرد تا زمانى که نازى ها آمدند که آلمان را از شر یهودى ها و هنر منحرف مدرن آزاد کنند.

مندلسون- بارتولدى باید حدس زده باشد که اموالش تا چه اندازه در خطر هستند. به همین دلیل تغییر زیرکانه اى در وصیت نامه خود داد. او در فوریه ۱۹۳۵ الزا را که ۲۴ سال جوان تر از خودش و یک آریایى بود وارث اولیه اموال خود کرد. قرار بود که الزا تا سپرى  شدن کابوس قهوه اى از اموال او محافظت کند. بعد از مرگ الزا هم تمام اموال به خانواده مندلسون _ بارتولدى مى رسید. به این ترتیب مندلسون _ بارتولدى که فرزندى نداشت، چهار خواهر خود را وارث اصلى خود ساخت. سه ماه بعد هم از دنیا رفت. اهالى دهکده هنوز ادعا مى کنند که او به دلیل تعقیب و تحقیرشدن توسط نازى ها یا شاید هم شکست عشقى که به لوته داشت، دق مرگ شد. خواهرانش به خارج از آلمان گریختند، اموالشان حراج شد، بانک تعطیل گردید و دیگر کسى خبرى از الزا نشنید.وقتى یولیوس شوپس خواهرزاده مندلسون _ بارتولدى که ۶۲ سال دارد و پروفسور تاریخ و رئیس مرکز موسى مندلسون پوتسدام است، در بورنیکه قدم مى زند، در جست و جوى ردى از خانواده مشهور خویش است. دایى اش در کلیساى دهکده مدفون است و هیچ نوشته اى روى سنگ قبر، زندگى او را به خاطر بینندگان نمى آورد. خزه سبز تمام دیوارهاى بیرونى قصر را دربرگرفته و اتاق مخصوص ارباب حالا دفتر یک انجمن فرهنگى است و روى در آن تابلویى به چشم مى خورد: «نمایشگاه نقاشى سنگ هاى شفابخش». گوشه هاى سالن پذیرایى کپک زده است. شاید آنجا را موزه اتومبیل هاى قدیمى کنند.

سه ماه قبل از حراج تابلو در نیویورک، قسمت ارجاع ساوث بیز لندن با شوپس تماس گرفت. وکیل مربوطه به شوپس گفت قرار است که تابلوى پیکاسو را حراج کنند. آیا او اعتراضى دارد؟ شوپس هفت سال پس از مرگ مندلسون _ بارتولدى در تبعید و در سوئد به دنیا آمد و هیچ اطلاعى از گنج هاى دایى خود نداشت. بنابراین پرسید: «پیکاسو؟ کدام پیکاسو؟»

شوپس مرد مبارزى است، مى خواهد بداند که چه تابلوهایى هنوز از آن پاول هستند و در کجا نگهدارى مى شوند. بنابراین در کتاب هاى قدیمى جست وجو و با تاریخ شناسان هنر ملاقات مى کند. آمادگى خبرهاى عجیب و غریب را هم دارد، زیرا موضوع تدریس او «تاریخ آلمان- یهودیان» طى سه قرن گذشته است. این تاریخ با موسى مندلسون آغاز شد و با شوآ به پایان رسید.

شوپس معتقد است: «الزا خانواده مرا فریب داد و به آنها خیانت کرد. به لحاظ قانونى هیچ گناهى متوجه او نیست، اما رفتارش به لحاظ اخلاقى بسیار قابل سرزنش است.» شوپس مطلع شد که تابلوها در موزه هاى سراسر دنیا آویزان هستند. یک شرکت بیمه ژاپنى به نام یاسودا در سال ،۱۹۸۷ ۴۰ میلیون دلار براى تابلوى گل هاى آفتابگردان ونگوگ پرداخت کرد. شوپس براى پس گرفتن قصردایى خود شکایت کرد و در مبارزه شکست خورد. فقط آلبوم عکسى برایش ماند. از یک دایى ناشناس با سبیل مشکى، پوشت در جیب  کتى که دو ردیف دکمه داشت و در سال ۱۹۰۰ در هواى مفرح تابستان در بورنیک گرفته شده بود.

 

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:19 PM ] [ سهیل ]

[ ]

برج ایفل

برج ایفل که در زبان فرانسه La Tour Eiffel نامیده می شود، برجی فلزی است که در فضای یک سبز عمومی (Champ de Mars) در مجاورت رود سن (Seine) در پاریس بنا شده است. ایفل مرتفع ترین بنای پاریس، در زمره مشهورترین نمادهای جهان است که امروزه از مهمترین مراکز جذب توریست به شمار می رود. نام ایفل در حقیقت برگرفته از نام گوستاو ایفل (Gustave Eiffel) طراح این برج باشکوه است.

برج ایفل که در زبان فرانسه La Tour Eiffel نامیده می شود، برجی فلزی است که در فضای یک سبز عمومی (Champ de Mars) در مجاورت رود سن (Seine) در پاریس بنا شده است. ایفل مرتفع ترین بنای پاریس، در زمره مشهورترین نمادهای جهان است که امروزه از مهمترین مراکز جذب توریست به شمار می رود. نام ایفل در حقیقت برگرفته از نام گوستاو ایفل (Gustave Eiffel) طراح این برج باشکوه است.

اعداد و ارقام

برج ایفل با 300 متر ارتفاع تقریبا معادل یک ساختمان 70 طبقه می باشد، با انضمام یک آنتن 24 متری که در بالای آن قرار گرفته ارتفاع کلی برج به 324 متر - یک ساختمان 81 طبقه - می رسد.

ایفل در سال 1889 به عنوان مرتفع ترین برج جهان بنا شد و این عنوان را تا سال 1930 که آسمانخراش کرایسلر (Chrysler) با 319 متر ارتفاع در شهر نیویورک ساخته شد، حفظ کرد. امروزه ایفل، در کشور فرانسه پس از برج فرستنده Allouis Longwave با 350 متر ارتفاع، در رده دوم قرار دارد، اما در شهر پاریس کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در این بنا 7,300 تن فلز به کار رفته و وزن کلی آن 10,100 تن می باشد. تعداد پله هایی که به نوک برج منتهی می شود تقریبا پس از هر بار بازسازی تغییر کرده، در ابتدا 1,710 پله وجود داشت، در اوایل دهه 1980 پس از اولین بازسازی، تعداد آنها به 1,920 رسید و امروز نیز 1,665 پله در ایفل به چشم می خورد.

بسته به دمای محیط اطراف، نوک برج ممکن است بر اثر انبساط فلزات، در قسمتی از برج که به سمت خورشید است، تا هشت سانتی متر تغییر مکان داشته باشد.

به منظور حفاظت در مقابل زنگ زدگی هر هفت سال یک بار با استفاده از 50 تن رنگ، ایفل را رنگ می کنند. رنگ هایی که به کار گرفته می شود بسته به موقعیت متغیر است، در حال حاضر رنگ ایفل تقریبا قهوه ای است.

تاریخچه

این بنا بین سالهای 1887 تا 1889 به عنوان ورودی یک نمایشگاه بین المللی (Exposition Universelle) که به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب فرانسه برگزار می شد، در مختصات جغرافیایی 48°51′29″N و 2°17′40″E ساخته شد. ایفل در روز 31 ماه مارس سال 1889 افتتاح شد و از 6 ماه مه همان سال در معرض بازدید عمومی قرار گرفت.

سیصد کارگر با استفاده از تعداد سه میلیون و پانصد میخ پرچ، 18,038 قطعه فلز ساختمانی را به هم متصل کردند. عملیات ساخت چنین بنایی بدون شک با خطرات بسیاری همراه بود، زیرا بر خلاف آسمان خراش های عادی، این برج روباز و بدون طبقات میانی بنا شده و عملا به جز دو طبقه که در پایین آن قرار دارد، چیز دیگری به چشم نمی خورد.

به دلیل دقت و احتیاط فراوانی که در ساخت بنا به منظور حفظ جان کارگران به عمل آمد، ساخت این برج عظیم تنها یک نفر تلفات داشت، آنهم در زمان نصب آسانسوری که توسط شرکت Otis، بزرگترین شرکت سازنده آسانسور در جهان، انجام شد.

از ابتدای قرن بیستم، تاسال 1909 که در مجاورت ضلع جنوبی ایفل یک مرکز رادیویی دائمی ساخته شد، از ایفل به عنوان فرستنده رادیویی استفاده می شد. از سال 1957 این برج جهت ارسال رادیو و تلویزیون FM استفاده می شود.

ایفل دو رستوران به نام های Altitude 95 در طبقه اول (95 متر بالاتر از سطح دریا) و Jules Verne که یک رستوران فرانسوی بسیار گران قیمت مجهز به آسانسور خصوصی است، قرار دارد.

 تصویر زمین از بالای برج ایفل

رخدادها

در سال 1930 با اتمام آسمانخراش Chrysler در نیویورک، ایفل عنوان مرتفع ترین برج جهان را از دست داد.

بین سالهای 1925 تا 1934 تابلو های تبلیغاتی شرکت سیتروئن (Citroën)، به عنوان مرتفع ترین بیل بوردهای جهان، زینت بحش سه وجه برج بودند.

در سوم ژانویه سال 1956 قسمت بالای برج طعمه حریق شد.

در سال 1959 آنتن رادیویی فعلی به بالای برج افزوده گشت.

در سال 2000 نورافکن های پر قدرت در برج نصب شد و از آن تاریخ تا کنون هر شب نمایشی از نورهای رنگارنگ برج، برفراز آسمان شهر پاریس اجرا می گردد.

در 28 نوامبر سال 2002 شمار بازدید کنندگان ایفل به 200 میلیون نفر رسید.

در ساعت 7:20 بعدازظهر روز 22 ژوئیه سال 2003، در اتاق تجهیزات فرستنده رادیویی ایفل، آتش سوزی رخ داد و فرو نشاندن آتش 45 دقیقه به طول انجامید. خوشبختانه این واقعه تلفات جانی به دنبال نداشت.

72 نام

نام 72 تن از دانشمندان و مهندسین فرانسوی که در راه اندازی و ساخت این پروژه همکاری داشته اند، بر روی برج حک شده است. روی این حکاکی در اوایل قرن بیستم با رنگ پوشانده شد. در سال 1986 مجددا شرکتی به نام (SNTE (d'Exploitation de la Tour Eiffel Société Nouvelle به بازسازی این حکاکی پرداخت. شرکت مذکور طی قراردادی با مقامات شهر پاریس مسئولیت اداره و نگهداری ایفل را عهده دار شده است.

 

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:16 PM ] [ سهیل ]

[ ]

گل‌های مریم

بعد از دو ماه آموزشی، قرار شده بود ما را تقسیم کنند و به محل های مورد نظر ببرند. در پادگان جی نامم را در گروه اعزامیان به صنایع الکترونیک شیراز خواندند و پانزده روز مرخصی به ما دادند و من هم از این فرصت استفاده کردم و با چند نفر از دوستانم عازم لنگرود شدم. نزدیک درب منزل رسیدم

بعد از دو ماه آموزشی، قرار شده بود ما را تقسیم کنند و به محل های مورد نظر ببرند. در پادگان جی نامم را در گروه اعزامیان به صنایع الکترونیک شیراز خواندند و پانزده روز مرخصی به ما دادند و من هم از این فرصت استفاده کردم و با چند نفر از دوستانم عازم لنگرود شدم. نزدیک درب منزل رسیدم. کلید را در قفل درب چرخاندم. در بر روی پاشنه چرخید و از صدای خش خش آن مادرم بیدار شد و با عجله پنجره اتاق پذیرایی را باز کرد و در حالی که خیلی پریشان بود، با قدمهایی که بر روی زانوان خسته اش می لرزید و نگاهی که به سختی برق خوشحالی را به خود داشت، من را در آغوش گرفت. بعد از فراقت و حال و احوال کردن، با همان نگرانی پیشین گفت: مهرداد...

    سکوت مادر را با صدایی پراضطراب شکستم: چیه؟

    مادر که زلالی چشمهایش می لرزید گفت: این مدتی که نبودی، یه آقایی بلند قد، اومد این جا و گفت پسر تو قصد مردم آزاری داره، اگه به دخترم چپ نگاه کنه، من می دونم و اون... اصلا" خودت بگو مادر، چی شده؟ عاشق شدی؟ خودت برام تعریف کن ببینم چی شده. چرا دیگرون بیان اینجوری عذابم بدن. من که خیالم از تو راحته، اما بگو چی شده؟ این آقاهه کیه؟ شرم تمام صورتم را پوشانده بود. من و مردم آزاری!؟ عاشق شده بودم اما مردم آزار؟ نه، حتما" کسی قصد بدنام کردن من را داشته. شروع کردم به صحبت کردن و تمام موضوع را به مادرم گفتم. اینکه من دختری را می خواستم که در همسایگی ما بود، اما چون تازه به محل ما آمده بودند، مادرم آنها را نمی شناخت. خودم هم آشنایی چندانی با خانواده اش نداشتم. آشنایی من از آن شبی آغاز شده بود که از مغازه پدرم به خانه برمی گشتم و ساعت یازده و دوازده شب بود که صدای جیغ دختری من را به طرف کوچه تاریکی کشانده بود و با زدوخوردی که بین من و مردم آزارهای ولگرد رخ داده بود، دخترک را که از ترس می لرزید به خانه اش رسانده بودم. مادرم با چشمانی گشاد شده گفت: ساعت یازده شب، دختری توی کوچه های تاریک و خلوت محل چه می کنه؟

    توضیح دادم که: مادرش مریض بوده و برای تزریق آمپول به منزل همسایه می روند و مادر یادش می افتد که اجاق گاز را خاموش نکرده، و چون ناخوش بوده، دخترک را می فرستد و... البته من نمی توانستم تمام معصومیت و مظلومیتی را که در نگاه اول از چشمان مریم دیده بودم، برای مادرم توضیح دهم، شرم هم مانع از گفتن بود و این نگفتن ها نگاه مادر را لحظه به لحظه پرتردیدتر می کرد.

    مادر سکوت سنگین اتاق را شکست: هنوز هم دوستش داری !؟

    چیزی نگفتم. چه می توانستم بگویم؟ تاریخ دقیق برگشتنم را به مریم گفته بودم و تمام این مدت را برای دیدن مریم لحظه شماری کرده بودم. حالا در جواب این سئوال چه می توانستم بگویم؟ مادر ادامه داد: تو تنها بچه من هستی. حق داشتم که نگرانت باشم. تحقیق کردم ببینم این دختره از چه خونواده ایه. کار و بارشون چیه. از اون جایی که دلم گواهی بد می داد، فهیمدم پدر دختره قبلا" کارمند بوده و بعد از بازخرید شدن، با کارهای خلاف و درآمد نامشروع، به سر و وضع خانواده اش سر و سامون داده و حالا هم تو قاچاق مواد مخدره، چون اصل و نسبش سبزواریه، تو همون طرفای شرق فعالیت داره و ماهی یکی دو بار به خونوادش سر می زنه...

    لحظه به لحظه دانه های عرق سردتر و سنگین تر از روی گردنم پایین می افتاد. من طی این مدت کوتاه آشنایی که بلافاصله بعد از آن هم به مقدماتی اعزام شده بودم، فرصت نکرده بودم با مریم در مورد خانواده اش حرفی بزنم و هر وقت که حرفی زده بودم، حرفهای دیگری را پیش کشیده بود و بحث بیش تر پیرامون ازدواج و نامزدی دور زده بود. من هم قول داده بودم بعد از دوره مقدماتی با مادرم راجع به نامزدی با مریم صحبت کنم و حالا مادر حرفهایی می زد که تمام خستگی راه، سنگین و سخت به بدنم رسوب می کرد. مادر گفت: آخرین دفعه ای که باباهه میاد لنگرود، قرار بوده یکی از ثروتمندترین قاچاقچی های افغانی که حدود ۶۰ سال سن داشته رو برای مدت کوتاهی به صیغه دخترش دربیاره و ثروت یارو رو بالا بکشه، درست یه هفته پیش که قرار بود این کار رو انجام بده، دختره از خونه خودشون فرار می کنه...

    آواری روی سرم فروریخت. دیگر چیزی نفهمیدم. این که مریم کجا رفته، عذابم می داد ولی اینکه چرا فرار کرده بیش تر عذابم می داد. از آن دو هفته مرخصی چیز زیادی یادم نمی آید جز کابوس های شب و روز و تهوع و تنفر و حس انتقام و اگر نبود دلداری های مادر و پرستاری های شبانه روزی او، از تمام دنیا چشم فرومی بستم.

    بعد از دو هفته عازم شیراز شدم. با خودم گفتم شاید دو سال سربازی زهر عذابی که در جانم رسوب کرده بود را خشک کند. با تکان اتوبوس از خواب بیدار شدم. سرم به شیشه اتوبوس چسبیده بود و تابلوی سبز رنگی نگاهم را پر کرد که «به شهر شهیدپرور مرودشت خوش آمدید». هر کیلومتری که به شیراز نزدیک می شدم، حس غریبی حضور مریم را برایم زنده تر می کرد. سعی کردم منطقی تر، تمام خاطراتم را محو کنم. اما نیرویی قوی تر از منطق به قلبم فشار می آورد.

    بعد از ساکن شدن در شیراز، با اولین مرخصی رفتم حافظیه، سر قبر سعدی، شاهچراغ و هر جای دیگری که می شد نذر کرد و از خدا خواستم و نذر کردم تا بار دیگر مریم را ببینم. یک روز که ظهر به بعد بیکار بودم و حوصله هیچ کس و هیچ چیز را نداشتم، از خوابگاه زدم بیرون و تا آخر شب در کوچه ها و خیابان هایی که نمی شناختم، خسته و کلافه قدم زدم تا به خوابگاه رسیدم. همین که به خوابگاه رسیدم، هم خدمتیم نامه ای به من داد که گوشه هایش تا خورده و کثیف بود. گفت: این نامه به پادگان رسیده بود و به من دادند که به تو بدهم.

    با نگرانی غریبی، نامه را به خلوتی بردم و بازکردم:

    "مهرداد سلام، این نامه آخرین نامه ای خواهد بود که به دستت می رسد و این درحالی است که سرنوشت نامعلومی برایمان رقم خورده است... نمی دانم به کدام گناه ناکرده باید تقاص پس بدهم... چرا ایام بروفق مراد نیست. شاید هم به قول تو امتحان است.

    مهرداد خوبم، خیلی آرزو داشتم به دانشگاه بروم ولی خب قسمت نشد. حتما" خبرها به گوش تو هم رسیده. این که آمدی و من را ندیدی این که پدرم قرار بود من را به یک افغانی پیر بدهد که یکی از پولدارترین قاچاقچی ها است، اینکه من هر چقدر التماس کردم، هیچ فایده ای نداشت، اینکه... حرف زیاد است، اما نه روی گفتنش را دارم و نه توان نوشتنش را. تنها حرفی که می ماند این است که، تو موقعیت بهتری داری، همان طور که قبلا" هم گفته بودی، وقتی سربازی ات تمام شود، به صنعت می روی و پله های ترقی برای تو بیش تر فراهم می شود. من را فراموش کن و به زندگی زیبایی که در پیش رو خواهی داشت فکر کن.

    با آرزوی خوشبختی برای تو

    مریم "

    نامه را که تمام کردم، ساعت از نیمه شب گذشته بود و آن شب تلخ قطره قطره با اشک های من در خاک شیراز فرورفت.

 

 

  

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:15 PM ] [ سهیل ]

[ ]

اسـرار قصـر مـرجـانی

قصر مرجانی
چند تا از همسایه‌های کنجکاو یواشکی دیده‌اند که چطور لیدز کالنین سنگ‌ها را بلند می‌‌کرد. او دستش را روی آنها می‌‌گذاشت و آوازی می‌‌خواند. سپس صخره‌ها خود به خود بلند و در هوا شناور می‌شدند. در شماره‌ای از مجله (فیت) چاپ کالیفرنیا نوشته بود: یک شب چند نوجوان، جاسوسی ادوارد را می‌‌کردند. آنها گفتند دیده‌اند که او صخره‌ها را مثل بادکنک در هوا بلند می‌‌کند ولی هیچ کدام این موضوع را جدی نگرفته بودند چون فکر می‌‌کردند حقه‌ای در کار است.

چطور لیدز کالنین توانست این شاهکار هنری و معماری را به عنوان یک راز برای خود نگه دارد؟ جالب است بدانید که هیچ کس او را در حال انجام کار ندید. این مرد مرموز اغلب شب‌ها و زیرنور فانوس کار می‌کرد. به همین خاطر هیچ شاهدی ندید که این مرد کوچک اندام چطور سنگ‌های عظیم را حمل می‌کند. وقتی قطعات قصر به هومستد منتقل می‌شد، همسایه‌ها می‌دیدند که صخره‌ها را برروی یک کامیون کرایه‌ای به آن طرف می‌برد، ولی هیچ کس ندید چه کسی این قطعات بزرگ را روی کامیون می‌‌گذاشت یا از روی آن برمی‌داشت. داستان‌های عجیب و غریبی در مورد این قصر و احداث آن بر سرزبان‌هاست ولی هیچ کس نمی‌‌داند این داستان‌ها تا چه حد واقعی هستند. 

    چند تا از همسایه‌های کنجکاو یواشکی دیده‌اند که چطور لیدز کالنین سنگ‌ها را بلند می‌‌کرد. او دستش را روی آنها می‌‌گذاشت و آوازی می‌‌خواند. سپس صخره‌ها خود به خود بلند و در هوا شناور می‌شدند. در شماره‌ای از مجله (فیت) چاپ کالیفرنیا نوشته بود: یک شب چند نوجوان، جاسوسی ادوارد را می‌‌کردند. آنها گفتند دیده‌اند که او صخره‌ها را مثل بادکنک در هوا بلند می‌‌کند ولی هیچ کدام این موضوع را جدی نگرفته بودند چون فکر می‌‌کردند حقه‌ای در کار است. در ادامه این مقاله آمده بود: دانشمندان می‌‌گویند احتمالا لیدز کالنین به گونه‌ای راز (رشته‌های زمینی) که نوعی خطوط انرژی نامرئی در اطراف زمین هستند و قدرت ( تلوریوم) زمین در آنها متمرکز می‌‌باشد را کشف کرده بود و با استفاده از قدرت نامرئی زمین آن صخره‌های بزرگ مرجانی را بلند می‌‌کرد. ولی اگر این طور باشد چطور لیدز کالنین این انرژی را به تسخیر خود درآورده بود؟

    قانون وزن و اهرم

    (جی کاتی) کاپیتان نیروی هوایی ملی آمریکا در این باره می‌گوید: اندازه‌گیری فاصله منطقه قصر مرجانی تا نقطه صفر طول جغرافیایی و فاصله آن تا طول نود درجه جغرافیایی و محاسبات تخصصی‌تر و دقیق‌تر نشان می‌‌دهد این قصر در منطقه‌ای است که امکان آن وجود داشته که لیدز کالنین با استفاده از نیروهای زمینی سنگ‌ها را بلند کند. در بعضی از مناطق نیروی جاذبه، قدرت کمتری دارد و همین خاصیت سبب دیدن اجرام ناشناخته مثل موجودات فضایی نیز می‌‌شود. وقتی از خود او پرسیدند چطور این کار را کرده است، فقط پاسخ داد او قانون وزن و اهرم را می‌‌داند. او یک بار گفت: <من اسرار اهرم را کشف کرده‌ام. من دریافته‌ام که چطور مصری‌های باستان و مردم قدیم پرو و آسیا با ابزار ابتدایی می‌‌توانستند قطعات بزرگ سنگ را بلند کنند و روی هم بگذارند.> لیدز کالنین در سال‌هایی که در خانه منحصر به فرد خود زندگی می‌‌کرد چند مقاله نوشت. در یکی از آنها به نام (جریان مغناطیس) نتایج دو سال آزمایش برروی مغناطیس درج شده است. او در این مقاله آورده است: (مغناطیس واقعی ماده‌ای است که در فلز جریان دارد. تمام ذرات فلز دارای خاصیت مغناطیسی هستند و هر دو قطب مثبت و منفی را دارند. آنها همیشه در حرکتند و پیوسته از یک نوع مغناطیس به نوع دیگر تبدیل می‌‌شوند. اگر از این مغناطیس‌ها به درستی استفاده شود، آنها صاحب قدرتی وصف‌ناشدنی می‌‌شوند.)

    آیا لیدز کالنین با این حرف‌ها می‌‌خواست مردم را بفریبد و قصر مرجانی خود را اسرارآمیزتر جلوه دهد؟ آیا او روشی هوشمندانه برای حمل سنگ‌های بزرگ با اهرم و قرقره یافته بود؟ شاید هیچ‌گاه پاسخ این سوالات را پیدا نکنیم زیرا لیدز کالنین در سال 1951 اسرار خود را با خود به گور برد. اسراری که در انتظار کشف شدن هستند.

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:14 PM ] [ سهیل ]

[ ]

نامه چاپلین به دخترش در شب نوئل
چارلی چاپلین

امشب شب نوئل است.در خانه کوچک ما همه اهل خانه خفته اند.برادر و خواهر تو حتی مادرت.بزحمت توانستم بدون آنکه این پرندگان خفته را بیدار کنم خودم را به این اتاق کوچک نیمه روشن که به اتاق انتظار پیش ازمرگ می ماند برسانم. دخترم من از تو خیلی دورم اما یک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود...اما تو آنجا در پاریس افسونگر بر روی آن صحنه پر شکوه تئاتر این را میدانم و چنانست که گویی در این سکوت شبانگاهی آهنگ قدم هایت را می شنوم.شنیده ام نقش تو در این نمایش پر نور و پر شکوه نقش آن شاهدختی است که اسیر خان تاتار است.ژرالدین در رل شاهزاده باش ستاره باش و بدرخش اما اگر قهقهه تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گلهایی که برایت فرستاده اند ترا فرصت هوشیاری داد در گوشه ای بنشین و نامه ای که برایت نوشته ام بخوان.من پدرت هستم چارلی چاپلین .دلقک پیری بیش نیستم.امروز نوبت توست روی صحنه هنر نمایی کن .این هنر نمایی ها وقتی به اوج میرسد صدای کف زدن تماشاگران گاه ترا به آسمان خواهد برد بآسمان هم برو اما گاهی نیز بر روی زمین بیا و زندگی انها و فقیران دوره گرد کوچه های تاریک را که با شکم گرسنه هنر نمایی می کنند و یا پاهایی که از بینوایی می لرزند. من نیز یکی از آنها بودم.داستان من داستان آن دلقک پیریست که در پست ترین محله ها آواز می خواند می رقصید و صدقه جمع می کردمن طعم گرسنگی را چشیده ام .درد بی خانمانی را کشیده ام.و از این بالاتر من رنج حقارت آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند اما سکه صدقه آن رهگذر غرورش را می شکند احساس کردم.با اینهمه من زنده ام و از زندگان پیش از آنکه بمیرند نباید حرف زد.در دنیایی که تو زندگی می کنی تنها هنر پیشگی و موسیقی نیست. نیمه شب هنگامی که از سالن پر شکوه تئاتر بیرون می آیی آن ستایشگران ثرتمند را فراموش کن.اما حال آن رانند تاکسی را که ترا به منزل میرساند بپرس.حال زنش را بپرس اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت چکی بکش و پنهانی توی جیب شوهرش بگذار.به نماینده خود در پاریس گفته ام فقط این نوع خرجهای تو را بی چون و چرا قبول کند.اما برای خرجهای دیگرت باید صورت حساب بفرستی.گاهگاه با اتوبوس یا قدم زدن در شهر بگرد مردم را نگاه کن دست کم روزی یکبار با خود بگو من هم یکی از آنان هستم تو یکی از آنان هستی دخترم نه بیشتر وهنر بیش از آنکه دو بال پرواز به انسان بدهد اغلب دو پای او را می شکند.وقتی بدانجا رسیدی که یک لحظه خود را برتر از تماشاگران یافتی همان لحظه سن را ترک کن و خود را به حومه شهر برسان من آنجا را خوب می شناسم.از سالها پیش آنجا گهواره بهاری کولیان بوده است.در آنجا قاصد هایی مثل خودت را خواهی دیدوزیبا تر از تو و مغرور تر از تو آنجا از نور کور کننده شانزه لیزه خبری نیست.خوب نگاه کن آیا بهتر از تو نمی رقصند.اعتراف کن دخترم همیشه کسی هست که بهتر از تو میزند و این را بدان که در خانواده چارلی هرگز کسی آنقدر گستاخ نبوده است که به یک کالسکه ران یا به یک گدای کنار رود سن ناسزایی بگوید.من خواهم مرد و تو خواهی زیست.امید من آنست که هرگز در فقر زندگی نکنی.همراه این نامه یک چک سفید برایت می فرستم اما همیشه یادت باشد وقتی دو فرانک خرج می کنی با خود بگو سومی مال من نیست شاید مال یک مرد گمنام باشد که به یک فرانک احتیاج دارد.این نیازمندان گمنام را هرجا بخواهی می توانی پیدا کنی.اگر از پول برای تو حرف میزنم برای اینست که از نیروی فریب و افسون این بچه های شیطان خوب آگاهم.من زمانی دراز در سیرک بوده ام و همیشه و هر لحظه بخاطر بند بازان نگران بوده اما مردمان روی زمین استوار بیشتر از بند بازان بر روی ریسمان نا استوار سقوط میکنند.شاید که شبی درخشش گرانبها ترین الماس جهان ترا فریب دهد.آنست که این الماس نا استوار خواهد بود و سقوط تو حتمی است.شاید روزی چهره ی شاهزاده ایی ترا گول زد در آنروز تو بند بازی ناشی خواهی بودو بند بازان ناشی همیشه سقوط می کنند.دل به زر و زیور مبند.زیرا بزرگترین الماس دنیا آفتاب است که خوشبختانه این آفتاب بر گردن همه می درخشد.اما اگر روزی دل به آفتاب چهره مردی دادی پاکدل باش و با او یکدل باش.به مادرت گفته ام در اینباره نامه ای برایت بنویسد.او عشق را بهتر از من میشناسد.او برای تعریف یکدلی شایسته تر از من است.هیچ کس دیگری در این جهان شایسته آن نیست که دختری ناخن پایش را هم به خاطر او عریان کند.برهنگی بیماری عصر ماست. اما تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست میداری بد نیست اگر اندیشه تو در اینباره مال دهسال پیش باشد مال دوران پوشیدگی است نترس.این دهسال ترا پیر تر نخواهد کرد.به هر حال میدانم که پدران همیشه جنگی جاودانه با یکدیگر دارند با من و اندیشه های من جنگ کن چون من از کودکان مطیع خوشم نمی آید.با این همه پیش از آنکه اشک های من این نامه را تر کند.می خواهم یک امید به خود بدهم امشب شب نوئل است شب معجزه است و معجزه ای رخ دهد تا تو آنچه را که من می خواهم بگویم در یافته باشی.چارلی دیگر پیر شده است ژرالدین دیر یا زود بجای این جامه های رقص لباس عزا باید بپوشی و بر سر مزار من بیایی حاضر به زحمت تو نیستم تنها گاهگاهی چهره ء خودت را در آیینه نگاه کن آنجا مرا نیز خواهی دید.خون من در رگهای توست و امیدوارم آن زمان که خون من در رگهایم می خشکد پدرت را فراموش نکنی. من فرشته نبودم اما تا آنجا که در توان من بود تلاش کردم تو نیز تلاش کن رویت را می بوسم .

1964 سوئیس - چارلی چاپلین

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:14 PM ] [ سهیل ]

[ ]

شما میوه چه درختی هستید؟

فردی آرام، گاهی اوقات خجالتی، بسیار جذاب و دلربا با رفتاری مناسب و سنجیده، ماجراجو و بی باک، حساس و ... دوست دارید که دیگران را دوست داشته باشید و سایرین هم شما را دوست داشته باشند.

( 24 خرداد تا 4 تیر) درخت سیب ( عشق)
فردی آرام، گاهی اوقات خجالتی، بسیار جذاب و دلربا با رفتاری مناسب و سنجیده، ماجراجو و بی باک، حساس و ... دوست دارید که دیگران را دوست داشته باشید و سایرین هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسیار بخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ها هستید.
( 25 اردیبهشت تا 3 خرداد) ( 22 آبان تا 1 آذر) درخت ون ( بلند پروازی)
فوق العاده جذاب، پرانرژی، خودجوش و پر مسئولیت هستید.انتقاد را دوست ندارید. جاه طلب، بلند پرواز، باهوش، مستعد و قابل اطمینان هستید. به پول اهیمت می دهید. خواستار توجه از سوی دیگران هستید و به پشتوانه و حمایت احساسی نیاز دارید.
(22 آذر تا 1 دی) درخت راش ( خلاقیت)
فردی با سلیقه،کسی که به ظاهر خودش اهمیت زیادی می دهد. یک برنامه ریز خوب برای زندگی و کار و مسائل اقتصادی، فردی که بدون لزوم بی گدار به آب نمی زند. منطقی و مونس و یاری بی نظیر در زندگی به شمار می روید.
(26 تیر تا 4 مرداد) ( 25 دی تا 3 بهمن) درخت سرو ( اعتماد به نفس)
فردی با توان و قدرت فوق العاده، کسی که می داند چطور خود را با شرایط مختلف در زندگی وفق بدهد.هدیای غیر منتظره را دوست دارد و از سلامتی بدنی برخوردار است. خجالتی نیست و اعتماد به نفس دارد. سخنرانی برجسته، فردی مصمم و با اراده، کمی عجول و بی طاقت و دوست دارد که دیگران را تحت تأثیر قرار بدهد. با استعداد، سخت کوش و اغلب خوش بین است و قادر است سریع تصمیم بگیرد.
(15 تا 24 اردیبهشت) ( 12 تا 21 آبان) درخت شاه بلوط ( درستکاری)
هیکل و اندامی خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهی بالا، یک طراح و سیاستمدار است. به راحتی آزرده خاطر می شود. بسیار حساس، کوشا، گاهی اوقات برتر از دیگران عمل می کند و گاهی در ارتباطات خود با سایرین سوء تفاهم برایش بوجود می آید. خانواده مدار و از لحاظ فیزیکی روی فرم است.
(14 تا 23 مرداد) ( 9 تا 18 بهمن) درخت سدر ( وفاداری)
فردی قوی، عضلانی، انعطاف پذیر، کسی که آنچه زندگی به اجبار به او می دهد می پذیرد و اما لزوماً آن را دوست ندارد. سعی می کند ساده و خوش بین باشد.دوست دارد از نظر مالی مستقل عمل کند. مهربان و عاطفی، از تنهائی متنفر، با وفا و گاهی اوقات هم به زودی عصبانی می شود. با احتیاط، تحصیل علم و دانش و کمک به دیگران را دوست دارد.
(16 تا 25 تیر) ( 12 تا 24 دی) درخت نارون ( بزرگواری)
قیافه و ظاهری خوب دارد و در پوشیدن لباس خوش سلیقه است. تقاضا و خواسته های او در حد اعتدال است. کم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمی کند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمایی بشود اما نه اینکه از دیگران اطاعت کند. شریکی درستکار و با وفا و دوست دارد برای سایرین تصمیم بگیرد. بزرگوار و نجیب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردی کارآمد است.
( 14 تا 23 خرداد) ( 12 تا 21 آذر) درخت انجیر ( حساسیت)
فردی مستقل، درستکار، با وفا که از ضد و نقیض گویی و بحث متنفر است. زندگی و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حیوانات لذت میبرد. اجتماعی و شوخ طبع است و دوست دارد که بعد از ساعت های طولانی کار سخت استراحت کند و از استعداد هنری و هوش بالایی برخوردار است.
(5 تیر تا 15 تیر) ( 2 تا 11 دی) درخت صنوبر ( رمز و راز)
فوق العاده با سلیقه است و نمی تواند تنش و فشار عصبی را تحمل کند. زیبایی را دوست دارد. گاهی افسرده می شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت که دوست دارد نزدیکان خود را حمایت و مراقبت کند با افراد غریبه هم به همان شکل رفتار میکند. نسبتاً کم ادعا، سخت کوش، با استعداد، فداکار، دور از خودپسندی و فردی که دوستان زیادی دارد و بسیار قابل اعتماد است.
( 24 شهریور تا 3 مهر) ( 22 تا 30 اسفند) درخت فندق ( خارق العادگی)
جذاب و گیرا، شوخ طبع، بسیار فهمیده و فردی که می داند چطور روی دیگران تأثیر ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعی، فعال، مردمی و اغلب اوقات دمدمی مزاج، درستکار، کمال گرا و در رعایت عدل و انصاف قاضی خوبی است.
( 13 تا 22 شهریور ) ( 11 تا 21 اسفند) درخت لیمو ترش ( شک و تردید)
یا هوش و سخت کوش است و آنچه را زندگی به او می دهد می پذیرد. البته بعد از آنکه سعی می کند شرایط بد را به خوب تغییر بدهد. از فشارهای عصبی نفرت دارد. از مسافرت و تعطیلات کوتاه لذت میبرد. ممکن است خشن به نظر بیاید اما واقعاً روحی لطیف دارد. همیشه آماده جانفشانی برای افراد خانواده و دوستان است. بسیار بااستعداد است اما برای استفاده و بهره بردن از آنها باید زمان پیدا کند. خصلت رهبری بالایی دارد و فوق العاده وفادار است.
( 4 تا 13 خرداد) ( 2 تا 11 آذر) درخت ممرز ( خوش سلیقگی)
زیباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سلیقه و فداکار است وزندگی را تا جایی که ممکن باشد راحت می گیرد. زندگی را به سوی منطق و انضباط سوق می دهد. به دنبال مهربانی و تقدیر از دوستان است. تصمیم گیری برای او سخت است و فردی بسیار قابل اعتماد به شمار می رود.
( 11 تا 20 فروردین) ( 14 تا 23 مهر) درخت افرا ( استقلال فکری)
فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت و ابتکار، خجالتی و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متکی به نفس، به دنبال تجارب جدید و گاهی عصبی است اما حافظه و ذهنی قوی دارد و به آسانی یاد می گیرد و همیشه می خواهد اثری خوب روی دیگران داشته باشد.
( 23 شهریور) درخت زیتون ( عقل)
عاشق مهربانی و رأفت، منطقی و متعادل است و از خشونت دوری می کند. بردبار و شکیبا،با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبی رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل و حسادت دوری می کند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهیخته لذت می برد.
(24 مرداد تا 2 شهریور) ( 19 تا 30 بهمن) درخت کاج ( صلح وآشتی)
عاشق مصاحبت و شرکت در گفتگوهایی است که به توافق منجر بشود. باید در زندگی آرامش داشته باشد. عاشق کمک کردن به دیگران است و تخیلی پویا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. همیشه ملاحظه دیگران را می کند. با همه خیلی دوستانه رفتار می کند. احساسات لطیفی دارد و به عاطفه و اطمینان خاطر نیاز دارد.
( 1 تا 14 اردیبهشت) ( 5 تا 13 مرداد) ( 4 تا 8 بهمن) درخت سپیدار (تردید و عدم ثبات)
جذاب به نظرمی آید. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مهربانی و جوی خوشایند نیاز دارد. بسیار مشکل پسند و غالباً تنها است و طبعی هنرمندانه دارد. هماهنگ کننده خوبی است و به فلسفه علاقمند است. در هر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشارکت دارد.
( 1 تا 10 فروردین) ( 4 تا 13 مهر) درخت زبان گنجشک ( حساسیت)
سرشار از جذابیت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند. عاشق زندگی، فعالیت و حتی پیچیدگی ها است. مستقل، خوش سلیقه، پراحساس،یار و هم صحبتی خوب است. کسی که تمایل به عفو و گذشت ندارد.
(21 تا 31 فروردین) ( 24 مهر تا 11 آبان) درخت گردو ( اشتیاق و شور)
نجیب و با دید وسیع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازی او نامحدود است. فردی غیرقابل انعطاف، شریکی استثنائی اما بدقلق است. همیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر و باهوش، بسیار پر حرارت اما گاهی اوقات مغرور است.
( 3 تا 12 شهریور) ( 1 تا 10 اسفند) درخت بید مجنون ( اندوه)
فردی که دوست دارد از فشارهای روحی دور باشد. زندگی خانوادگی را دوست دارد و سرشار از امید و رؤیا است. جذاب،بسیارمهربان،عاشق زیبایی، با استعداد زیاد در موسیقی، عاشق سفر به نقاط غیرمعمول،خستگی ناپذیر، غیرقابل پیش بینی، درستکار و فردی که می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد اما نه هنگامی که در تنگنا باشد. حس ششم خوبی دارد و عاشق خنداندن دیگران است

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:2 PM ] [ سهیل ]

[ ]

گفت وگوی تلویزیون ::شقایق نوروزی::

 

مهدی کیانیان - پنجشنبه 11 بهمن 1386 [2008.01.31]
با شروع فصل زمستان و شب های بلندش، نیمی ازاوقات فراغت مردم با دیدن برنامه های تلویزیونی و سریال ها سپری ‏می شود. مجموعه تلویزیونی "بیداری" یکی از این سریال های زمستانی است که پخش آن از شبکه سوم سیما با اقبال ‏بینندگان روبروشده است. یه همین مناسبت پای صحبت بازیگران جوان این مجموعه نشسته ایم..‏

shaghayegh1.jpg

گفت و گو با شقایق نوروزی
‎درون گرا، بلند پرواز وخستگی ناپذیر‎

‏"بیداری" که بر اساس طرح حسین آقاهرندی و علی پورکیانی ساخته شده ماجرای تقاضای ازدواج ناگهانی جوانی به نام ‏سینا غفاری در پی سفر به شمال از ترنگ دختر سرایدار ویلای پدرش می باشد. با شقایق نوروزی بازیگر نقش ترنگ ‏گفت و گو کرده ایم.‏

‏<‏strong‏>ازچگونگی همکاری با این پروژه برایمان بگویید.<‏‎/strong‏>‏
من توسط آقای سعید نجفیان که استاد تئاترم هستند به آقای بهرام عظیم پورمعرفی شدم. بعد ازانجام چندین مرحله تست ‏بازیگری ازبین انتخاب هایی که آقای عظیم پورداشت خدا به من لطف کرد و من برای این نقش انتخاب شدم. ‏

‏<‏strong‏>بازی دراین مجموعه اولین حضور جدی شما در عرصه بازیگری به حساب می آید؟<‏‎/strong‏>‏
خیر، من به صورت جدی در زمینه تئاتر فعالیت داشتم. 9 ماه پیش که مجموعه بیداری جلوی دوربین رفت، من در ‏نمایش " محرم زنده است" که در تالار سایه اجرا می شد، بازی می کردم. باقی اجراهای من درجشنواره عاشورائیان، ‏تئاترماه و تئاتردانشجویی فجربوده است. ‏

‏<‏strong‏>مقداری از شکل گیری شخصیت ترنگ و چگونگی ارتباط با آن برایمان بگویید.<‏‎/strong‏>‏
از زمانی که فیلمنامه را خواندم تا زمانی که کار کلید خورد، دوهفته فرصت داشتم تا این شخصیت را برای خودم هضم ‏کنم. آقای عظیم پورتصویر کاملا مشخصی از شخصیت ترنگ در ذهن داشتند و خیلی دقیق و کامل روی آن پرداخت ‏انجام داده بودند. البته یک سری گره های مشترک شخصیتی من با ترنگ داشتم که آنها را در کار حفظ کرده و تقویت ‏کردم و خیلی جاها من با این شخصیت فاصله داشتم. ‏

‏<‏strong‏>آن وجه از شخصیت ترنگ که به شما نزدیک است، کدام ویژگی است؟<‏‎/strong‏>‏
درون گرابودنش. بلند پروازبودنش و همین طورخستگی ناپذیری این دخترنسبت به هدفی که دنبال می کند. ‏

‏<‏strong‏>یک نوع فضای سرد نه بر بازی شما، بلکه بر بازی دیگر بازیگران حاکم است<‏‎/strong‏>‏
به نظر من بازی های ارائه شده نتیجه تعامل کارگردان و بازیگران بود و ما به کارگردان اعتماد کامل داشتیم. مقدار و ‏اندازه بازی که ایشان از ما می خواستند برای ما تعیین کننده بود. در مورد دیگران من نمی توانم نظردهم که اتفاقا به ‏نظر من بسیاری از آنها بازی خوبی داشتند. اما در مورد خودم احساس می کنم شاید می شد در بعضی جاها حس ‏بیشتری را ارائه داد. ‏

‏<‏strong‏>با این وجود فاکتورهای ذهن خود را در مورد ترنگ چگونه لحاظ می کردید؟<‏strong‏>‏
ببینید. یکسری خصوصیات در شخص ترنگ وجود داشت که او را به اصطلاح آب دیده تر از سنش نشان می داد. به ‏عنوان مثال: از دست دادن خانواده اش در دوران کودکی، از من می پرسید که تو چرا بیشتر در مرگ سینا گریه ‏نکردی؟ اما به نظر من این داغ برای ترنگ چیزتازه ای نبود. از بچگی با این داغ ها بزرگ شده بود و کاملا با این ‏مسئله آشنا است و فکرمی کنم عکس العملش در مورد این فاجعه خیلی طبیعی بود. ‏

‏<‏strong‏>بازی در مقابل بازیگران با سابقه در این کار برایتان استرس و اضطراب به همراه نداشت؟<‏‎/strong‏>‏
اتفاقا سکانس های خیلی سختی هم با این بازیگران بزرگ داشتم. باعث افتخارم بود که در کنار آنان بازی کنم. تنها ‏چیزی که می توانم بگویم اینقدر بزرگ منشانه با من رفتارمی کردند و آن قدردرک شان بالا بود که اضطراب در من ‏کشته می شد. آنها کاملا شرایط مرا می پذیرفتند و واقعا با جان و دل مرا حمایت می کردند. ‏

‏<‏strong‏>ازهمکاری با عظیم پور- با توجه به اینکه اولین کار کارگردانی سریال بلند اوهم بود- بگویید؟<‏‎/strong‏>‏
فقط می توانم بگویم تجربه خیلی خوبی بود. ‏

‏<‏strong‏>آیا در ادامه داستان شاهد تغییر و تحول حسی بیشتری دراین شخصیت خواهیم بود.<‏‎/strong‏>‏
بله، تقریبا می توانم بگویم حسی نیست که اوتجربه نکرده باشد، چون داستان، داستان پرپیچ و خمی است و نکته جالب ‏برخورد با این پیچ وخم هاست. داستان ازجنس خود ترنگ است. ‏

مخاطب عام، امیررضا دلاوری را بعد از بازی در مجموعه " ما چند نفر" شناخت. از این رو حضور کوتاهش در نقش ‏سینا غفوری در سریال " بیداری" برای بسیاری شگفتی آور بود.اما آن طور که خودش معتقد است همکاری با عظیم ‏پور، فیلمنامه سریال و همین طورشخصیت متفاوت سینا برایش جذابیت خاص داشت و او را برآن داشت تا این نقش را ‏بپذیرد. ‏

delavari.jpg

گفت و گو با امیررضا دلاوری
‏<‏strong‏>ازنقش ام راضی ام!<‏‎/strong‏>‏

‏<‏strong‏>از همکاری با بهرام عظیم پور و شکل گیری شخصیت سینا بگویید.<‏‎/strong‏>‏
من ازسال های قبل با بهرام عظیم پورآشنا بودم. تئاترهایی که اجرا می کردیم ایشان می دید. قبل ازاینکه ایشان بخواهند ‏سریال بسازند، مشاورکارگردان و انتخاب بازیگر ساخته های ابراهیم حاتمی کیا و محسن مخملباف بودند. ایشان مرا ‏برای بازی در نقش های مختلف به گروه های متعددی معرفی کردند، ولی امکان همکاری برایم پیش نیامد تا اینکه نوبت ‏به ساخت سریال خودش شد و مرا به عنوان شخصیت پسرداستان بیداری انتخاب کرد. ‏

‏<‏strong‏>بعد از بازی در چند پروژه که نقش اصلی رابه عهده داشتید، ایفای این نقش کوتاه را چطورقبول ‏کردید؟<‏‎/strong‏>‏
ببینید. داستان کار یک داستان زنانه است، ولی تمام کاراکترها بسیارخوب پرداخته شده است. من با اطمینانی که به بهرام ‏عظیم پورداشتم، در کارش حضورپیدا کردم. البته نقش کوچکی هم نبود. اگرداستان را پیگیری کنید می بینید تا انتهای ‏کارصحبت سینا درسکانس ها هست. البته نمی توانم اتفاقات بعدی قصه رافاش کنم. علت اینکه بازی در شخصیت سینا ‏را پذیرفتم آن بود که هم نقش برایم بسیارجذابیت داشت و هم اینکه متفاوت بود. ‏

‏<‏strong‏>این مجموعه اولین ساخته عظیم پور در تلویزیون است. نگرانی و اضطرابی نداشتید که ممکن است کار از ‏ساخت خوبی برخوردارنباشد؟<‏‎/strong‏>‏
خیر، آقای عظیم پور از قدیمی های تئاتر هستند و پیش از این کارگردانی تئاترمی کردند. به نظرمن کسی که ‏مشاوراحمد امینی، حاتمی کیا و مخملباف باشد، جای بسی اطمینان دارد. ثانیا فیلمنامه نوشته خودش بود و وقتی خواندم، ‏مجذوب آن شدم و کار را پذیرفتم. ‏

‏<‏strong‏>برای ارائه بازی دلخواه، عظیم پور محدودیتی برای شما بوجود نمی آورد؟<‏‎/strong‏>‏
در بسیاری از سکانس ها با آقای عظیم پور در مورد نقش مشورت می کردیم و در نهایت نظر نهایی را ایشان می دادند، ‏اما در مجموع یک بازیگر وقتی با پروژه ای همکاری کرده و قرارداد می بندد، خودش را کامل در اختیار کارگردان ‏قرارمی دهد. چرا که نظر نهایی با اوست، ولو اینکه یک کارگردان کمتر از بازیگر مد نظر تجربه داشته باشد. ولی در ‏این کارعظیم پور فوق العاده انسان با سواد، آشنا با تکنیک و کار بلدی است که علاوه بر شناخت درستی که از ‏کارگردانی دارد بازیگردان خوبی هم هست. ‏

‏<‏strong‏>الان که کار را می بینید از داستان و ساخت آن به عنوان بیننده راضی هستید؟<‏‎/strong‏>‏
وقتی من سریال های دیگر را می بینم، بهترمی توانم نظربدهم. ولی نظر دادن در مورد کاری که خودم در آن بازی دارم ‏یک مقدار مشکل است. با این حال تفاوت را با یکسری از کارهایی که پخش می شود حس می کنم. قصد مقایسه ندارم. ‏به نظر من سریال خوبی است. از همان اول پیش بینی کرده بودم؛ هم ازلحاظ کارگردانی، فیلمنامه و انتخاب درست ‏بازیگران حدس مجموعه موفقی خواهد شد. البته برخوردهایی که با مردم داتم نشان می دهد که سریال خوب و آبرومندی ‏شده و با مخاطب هم همراه است. ‏

‏<‏strong‏>در حال حاضر چه می کنید؟<‏‎/strong‏>‏
مشغول بازی درسریال کارآگاه علوی به کارگردانی حسن هدایت هستم، تئاتر" ماچیسمو" به کارگردانی محمد یعقوبی را ‏هم تمرین می کنیم که قراراست در جشنواره تئاتر فجر به اجرا درآید. ‏

‏<‏strong‏>از نقش تان در مجموعه کارآگاه علوی بگویید.<‏strong‏>‏
من شخصیت فرامرز لیستررابازی می کنم که یک داستان واقعی است. اتفاقات زندگی احمد لیستر با فرزندانش را به ‏تصویرمی کشد.‏

‏<‏strong‏>فکرمی کنید نسبت به سری اول در جذب مخاطب موفق خواهد بود؟<‏‎/strong‏>‏
به نظرمن سری دوم به مراتب در جذب بیننده موفق ترهم است. به دو دلیل، یک اینکه این کار ضبط ویدیویی می شود و ‏فیلمبرداری نیست، درنتیجه مخاطب را به بازیگر و کارنزدیک ترمی کند. دوم اینکه ازلحاظ فیلمنامه داستان های جذاب ‏و واقعی به تصویر کشیده می شود. ‏

هرچند که مجموعه تلویزیونی " بیداری " از داستانی ساده برخوردار است؛ اما شیوه روایت داستان، نوع کارگردانی و ‏بازی بازیگران توانسته ارتباط لازم را با مخاطب برقرار کند. اما هنوز تکلیف تماشاگر با شخصیت وحید با بازی هومن ‏برق نورد روشن نیست. آیا وحید بد من داستان است یا خوب؟ باید صبر کرد تا در قسمت بعد مشخص شود، اما ‏چگونگی انتخاب هومن برق نورد و نوع بازی حکایت از فکری عمیق در پشت این دوگانگی دارد...‏

homan.jpg

گفت و گو با هومن برق نورد
‏<‏strong‏>مو به مو، قدم به قدم!!<‏‎/strong‏>‏

‏<‏strong‏>همکاری شما با پروژه "بیداری" به واسطه آشنایی با عظیم پور صورت گرفت؟ هر دو ازا هالی تئاتر ‏هستید؟<‏‎/strong‏>‏
آشنایی به آن صورت نزدیکی نداشتیم. ایشان به عنوان بیننده حرفه ای تئاتر بازی های بازیگران تئاتر را می دیدند. ‏آشنایی ما در حد خسته نباشید که به هم می گفتیم بود. شاید به نوعی بله، انتخاب من از این طریق صورت گرفت، چون ‏شما اگر دقت کنید، خواهید دید بیشتر بازیگران این سریال از اهالی تئاتر هستند. قاعدتا آقای عظیم پور هم با توجه به ‏بینشی که نسبت به بازی من داشتند، مرا انتخاب کردند. ‏

‏<‏strong‏>کار روی این شخصیت از زمانی که عقد قرارداد با این پروژه تا رفتن مقابل دوربین عظیم پور، چقدر طول ‏کشید؟ چقدر راهنمایی های کارگردان در این راستا به شما کمک کرد؟<‏‎/strong‏>‏
راهنمایی های آقای عظیم پور جای خودش را دارد، چون ایشان نویسنده کار بودند، طبیعتا شخصیت پردازی خاصی ‏نسبت به این کاراکتر داشتند. این راهم بگویم که قرار نبود اول این نقش را من بازی کنم. قرار بود نقش وکیل را که آقای ‏پسیانی به عهده دارند، بازی کنم. وقتی نویسنده ای داستانی می نویسد، چون مشخص نیست چه کسی آن را بازی کند، ‏یک سری خصوصیات در ذهن خود دارد که آقای عظیم پور هم با این شخصیت این گونه بودند، اما خودم کاری که ‏کردم این بود که بسیار زیاد فیلمنامه را خواندم. وقتی بازیگری فیلمنامه را بداند، فضای کلی داستان دستش می آید. من ‏بیشتر وقتم را روی خواندن می گذاشتم. سعی کردم در طول کار طوری بازی کنم که شخصیت وحید درابتدای داستان لو ‏نرود. در واقع هم تلاش من وهم تلاش عظیم پور این بود که کاراکتر وحید رو بازی نشود. ‏

‏<‏strong‏>چه شد که نقش وکیل را برعهده نگرفتید؟<‏‎/strong‏>‏
به دلیل طولانی بودن نقش وحید در سریال و مشغله زیادی که آقای پسیانی در عرصه تصویر و تئاتر داشتند، با توافق ‏این جابجایی صورت گرفت. ‏

‏<‏strong‏>با توجه به فعالیت تئاتری که دارید، چقدر ازا ین گونه تاثیر گرفتید؟<‏‎/strong‏>‏
بسیار تاثیر داشت. به این دلیل که من بیست سال است به صورت مداوم تئاتر کار می کنم. حتی جسته و گریخته نه، بلکه ‏مداوم. به نظر من خیلی از حس ها که نیاز یک بازیگر است، در تئاتر پرورش یافته می شود. وقتی یک بازیگر با کاری ‏مواجه می شود که تصویربرداری آن به سرعت آغاز می شود، بدون پیش تولید برای بازیگر، در این زمان پیشینه ‏تئاتری خیلی به کمک می رسد. خوشبختانه آقای عظیم پور برای سکانس های مهم تمرین می گذاشتند و نکات اصلی را ‏در تمرین به ما گوشزد می کردند. ‏

‏<‏strong‏>در ارائه بازی دلخواه خود بهرام عظیم پور محدودیتی ایجاد نمی کرد؟ به نظر می رسد کمی در بازی شما ‏فضای بسته احساس می شود.<‏‎/strong‏>‏
این مسئله به کارگردانی آقای عظیم پور مربوط می شود. ایشان می خواستند این شخصیت ول نشود. یک مقدار هم خود ‏کاراکتر و نوع طبقه زندگی او اجازه نمی داد بتوانم خیلی راحت بازی کنم. در طول ضبط آقای عظیم پور کاملا از ما ‏مراقبت می کردند. ‏

‏<‏strong‏>یک نوع فضای سرد در بازی بازیگران کار احساس می شود، با این نظر موافقید؟<‏‎/strong‏>‏
این فضای سرد بین خانواده یا وحید و همسرش مد نظر آقای عظیم پور بود. درصورتی که ما در کارخانه وحید را این ‏گونه نمی بینیم. بازهم می گویم ما مو به مو مطابق میل آقای عظیم پور پیش می رفتیم. خودم هم وسواس بیش از حد ‏روی بازی ام داشتم. ‏

‏<‏strong‏>در ادامه داستان وجه دیگری هم از این کاراکتر را شاهد خواهیم بود؟<‏‎/strong‏>‏
بله، از قسمت هفتم به بعد شخصیت وحید خودش را به بیننده بیشتر نشان می دهد. داستان که جلوتر برود، ما با ابعاد ‏پنهان شخصیت وحید بیشتر آشنا می شویم. ‏

‏<‏strong‏>درحال حاضر در پروژه تصویری دیگری حضور دارید؟<‏‎/strong‏>‏
خیر، بیشتر فعالیت تئاتری دارم. در جشنواره فجر امسال در بخش ویژه در نمایشی با نام "مرغابی وحشی" نوشته ‏هنریک ایبسن به کارگردانی نادر برهانی مرند حضور دارم.

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 2:0 PM ] [ سهیل ]

[ ]

tefila

فوايد و آثار نماز

تورات مقدس متن مدوني براي تفيلا (نماز) معرفي نكرده، ليكن هر فردي چه مرد و چه زن يعني همه افراد يهود را موظف به خواندن نماز كرده است. در سفر تثنيه فصل 11 آيه 13 چنين ذكر شده است: «خداوند خداي خود را دوست بداريد و او را با تمامي دل و با تمامي جان خود عبادت كنيد». دانشمندان يهود درباره اين موضوع تفسير كرده ‏اند كه اين كدام پرستش است كه به قلب مربوط مي‏ باشد؟ جواب داده‏ اند كه همان نماز است.

تفيلا وسيله ارتباطي است بين انسان و خدا كه در اين رابطه انسان خود را بي‏نهايت كوچك دانسته در مقابل نيرويي بي‏نهايت بزرگ، به مدح و ستايش مي‏پردازد. در قسمت ديگري از تفيلا انسان خواست‏هاي خود را با خدا مطرح مي‏كند. دعا كردن تكليف كردن بر خدا نيست بلكه برعكس تكليف كردن بر خود ماست يعني مي‏توان اين طور بيان كرد كه انسان هنگام دعا كردن با در نظر گرفتن عنصر مشترك با خدا يعني عنصر اراده و اختيار كه او را از ساير موجودات جدا مي‏كند خواستار آن است كه با داشتن چنين عنصري خود را از مقام بي‏نهايت كوچك به مقامي بي‏نهايت بزرگ برساند و با كسب چنين قدرتي قادر به رفع نيازها و برآورد خواست‏ها باشد. قسمت ديگر تفيلاي ما مربوط به شكرگذاري از خداوند است و اين بزرگترين نشانه آگاهي انسان است و عبارت است از آگاه بودن انسان به ارزش‏هاي خويش و آگاهي او نسبت به همه نعمت‏ها و موهبت‏هايي كه دارد.

Tefilaحخاميم(دانشمندان يهود) شكرگذاري را وظيفه هر انساني در تمام موارد زندگي مي‏دانند. چنان چه وقتي غذايي را مي‏خوريم اين كار را انجام مي‏دهيم و يا در موارد ديگري مانند بوييدن شكوفه‏اي شكر مي‏گوييم كه چنين بصيرتي در حواس و فكر انسان وجود دارد تا پي به چنين مخلوقاتي ببريم. اصولا فلسفه مدح و شكرگزاري انسان را از فلسفه نيهيليزم و پوچي‏گري بيرون آورده و او را متوجه جهان خارج و طبيعت مي‏سازد.

نزديكي انسان به خدا (كه توسط تفيلا انجام مي‏گيرد) نتيجه پيشرفت‏هاي عقلاني و تزكيه نفس خود اوست، كه او را مسئول آن قرار مي‏دهد تا شايستگي خود را نسبت به اين موهبت الهي ثابت نمايد. اگر به انسان اين افتخار داده شده است كه پرتويي از انوار الهي در روح او به امانت گذاشته شود، اين وظيفه نيز برعهده او نهاده شده است كه زندگي خود را به نحوي بگذراند كه مورد تاييد آفريدگار قرار گيرد.

ايمان به عالي‏ترين وجه، هنگام دعا كردن و نماز خواندن جلوه‏گر مي‏شود. زيرا آن كس كه به خدا علاقه و صميمانه ايمان دارد، به حضور پروردگار دعا مي‏كند و حاجات خود را از او مي‏خواهد. دعا كردن و نماز خواندن تنها براي رفع حاجات نيست، دعا و نماز در حقيقت عبارت است از رابطه‏اي صميمانه بين آفريدگار و آفريده، كه انسان به وسيله آن از اعماق قلب با خالق خويش سخن مي‏گويد. از اين رو دعا و نماز هم به درگاه خداوند مقبول و خوش‏آيند است و هم به انسان كمك مي‎كند تا غم از دل بزدايد و بار روح را سبك‏تر سازد حتي گفته شده است: خداوند مشتاق شنيدن دعا و نماز عادلان و نيكوكاران است براي چه دعا و نماز نيكوكاران به پارو (كلمه «عِتِر» به معني پارو مي‏باشد و همان حروف عِِتِر ريشه فعل دعا كردن و نماز خواندن را دارد) تشبيه شده است؟ چون همان‏طور كه پارو محصول را زيرو رو كرده و آن را از جايي به جاي ديگر منتقل مي‏‎سازد، به همان ترتيب دعا و نماز عادلان و نــيكوكاران خـشم و غـضب خـداوند را بـه رحمت مبدل مي‏كند (تلمود: يواموت 64 الف) نماز حقيقي چيزي بيش از حركت و تلفظ لبان است و بايستي از اعماق قلب برخيزد. نماز انسان به حضور خداوند مورد قبول واقع نمي‏شود مگر اين كه وي قلب و جان خود را كف دست بگذارد چنان كه در مراثي ارميا فصل 3 آيه 41 آمده: «قلب خود را همراه با دست‏هايمان به سوي خدايي كه در آسمان‏ها است برافرازيم». يعني آن كه ما نبايد تنها دست‏هايمان را هنگام دعا و نماز به سوي خداوند بلند كنيم بلكه بايد قلب خود را نيز متوجه خالق جهان سازيم.

 

Tefilaكسي كه دعا و نماز مي‏خواند بايد چشمانش را پائين افكنده و قلبش را متوجه بالا سازد و بايد نزد خود چنين مجسم كند كه خداوند مقابل او است چنان كه در كتاب مزامير داود (تهيليم) فصل 16 آيه 8 مي‏فرمايد: «خداوند را هميشه پيش روي خود مي‏دانم». در تلمود؛ براخوت، 28 ب آمده است: «هنگامي كه شما دعا و نماز مي‏خوانيد بدانيد كه در حضور چه كسي ايستاده‏ايد». دانشمندان يهود دعا و نماز را چيزي بزرگ‏تر و والاتر از درخواستي براي رفع احتياجات مادي مي‏دانند. در عين حال كه تقاضاهاي زندگي جسماني را از ياد نبرده‏اند ايشان دعا و نماز را به عنوان واسطه‏اي براي ارتباط با خدا و گسترش پا‏ك‏‎ترين و عالي‏ترين احساسات و انگيزه‏هاي طبيعي به كار مي‏برند. در نظر ايشان، عبادت و خواندن دعا و نماز ورزشي است روحاني براي افزودن قدرت روان، بدين نيت كه روح فرمانده زندگي و ارباب و سرور جسم شود.

«نيچه» مي‏نويسد انسان همچنان كه به آب و اكسيژن نيازمند است به خدا نيز محتاج است. روح نيمش عقل است و نيم ديگرش احساس، ما بايد هم زيبايي دانش را دوست بداريم و زيبايي خدا را.

«الكسيس كارل» مي‏گويد: آثار نيايش و رسم پرستش و دعا كردن در جامعه وقتي رو به ضعف و فراموش شدن مي‏گذارد مقدمات انحطاط و عدم مقاومت ملت و جامعه را فراهم مي‏كند. بنابراين جامعه با از دست دادن عمل پرستش و نيايش مزاج خود را براي رشد ميكرب انحطاط ، متلاشي شدن، تجزيه و ضعف اجتماع آماده مي‏كند او مي‎‏گويد روم باشكوه و متمدن قديم را، دوري مردمش و متروك ماندن سنت ديرين بشري در پرستيدن، رو به ضعف و ذلت برد.

محققين روانشناسي از روي آمارهاي ممالك مختلف به اين نتيجه مسلم رسيده‏اند كه تعداد نسبي انتحار و قتل و طلاق و اعمالي كه در هيجان‏هاي ياس و غضب انجام مي‏شود در اقوام معتقد و مومن خيلي كمتر از محيط‏هاي بي‏ دين و لاقيد است.

لغت نماز و دعا در زبان عبري تفيلا گفته مي‏شود و از ريشه (پيلِل) به معني مجادله گرفته شده است چنان كه در تهيليم (زبور داود) فصل 106 آيه 30 آمده است: «پينحاس (نوه حضرت هارون) ايستاد و داوري نمود نماز و دعا كرد و مرگ و مير قطع گرديد». در تلمود؛ سنهدرين 82 اين جمله را چنين تفسير كرده‏اند: پينحاس مثل اين كه با خدا مجادله كرد و درباره وبائي كه قوم را كشتار مي‏كرد از خداوند توضيح خواست بنابراين هيتْپَلِل يعني تقديم اظهارنامه درباره مطلبي به پيشگاه قاضي عالم در عاليترين دادگاه و در سِفر پيدايش حضرت ابراهيم را مي‏بينيم كه درباره افراد سِدُوم با خداوند به صورت مجادله و مانند يك وكيل مدافع با قاضي كل عالم بحث مي‏كند و نمونه جالب ديگر دعا حضرت موسي است كه مانند وكيل مدافع شجاعي از قوم اسرائيل دفاع مي‏كند و در سفر خروج فصل 32 آيه‏هاي 11 و12 و 13 چنين آمده: «موسي، به درگاه خداوند خداي خود التماس نموده، گفت: خداوندا چرا خشمت بر قومت افروخته شده است اين قومي كه با قدرت عظيم و با نيروي قوي از مصر بيرون آوردي چرا مصريان بگويند از روي سوءنيت آنها را از مصر بيرون آورد تا اين كه آنها را در بيابان بكشد ... .

در طرف مقابل دعاي ساير انبياء به صورت مجادله با خداوند نيست، بلكه درخواست آنها به صورت التماس و تضرع است يعني به درگاه خداوند بخشنده و مهربان روي آورده و طلب رحمت و بخشايش مي‏نمايند. اين نوع نماز را به نام (تفيلت ويدوي) يعني اعتراف و اقرار به گناه خوانده مي‏شود. در بيشتر قرباني‏هايي كه (در دوران معبد مقدس) تقديم مي‏شد صاحب قرباني دست‏هاي خود را روي سر حيوان مي‏گذاشت و مطالبي اداء مي‏كرد و سپس مبادرت به قرباني مي‏نمود و حال كه اجراي مراسم قرباني امكان‏پذير نيست اين مطالب جزء دعا و نمازهاي روزانه گرديده است.

دانشمندان يهود عقيده دارند كه اجداد مقدس ما حضرت ابراهيم و اسحق و يعقوب بنيان‏گذاران زمان نمازهاي روزانه بوده‏اند. حضرت ابراهيم نماز صبحگاه را بنيان گذاشت. «پيدايش فصل 22 آيه 3: ابراهيم بامدادان سحرخيزي كرد .....» و حضرت اسحق نماز نيم‏ روز را «پيدايش فصل 24 آيه 63: قبل از غروب اسحق براي راز و نياز كردن (با خدا) به صحرا رفت..... ». حضرت يعقوب نماز شامگاه را. پيدايش فصل 28 آيه 11: در آن محل (محل كوه موريا كه حضرت اسحق براي قرباني به آنجا برده شد) نماز خواند و نظر به اين كه آفتاب غروب كرد آنجا منزل نمود...».

بني‏اسرائيل در مصر نيز نماز مي‏گذاشتند و دعا مي‏خواندند چنان كه در سفر خروج فصل 2 آيه 23 اين طور آمده: يعني «پس از مدت مديد (كه فرزندان ييسرائل از گل‏كاري و خشت‏زني رنج مي‏بردند) واقع شد كه پادشاه مصر درگذشت. فرزندان ييسرائل از آن بندگي ناليدند و از عذاب فرياد ‏زدند. فرياد شكايت آنها از بندگي به درگاه خداوند رسيد».

در كتاب دانيال فصل 3 آيه 11 مندرج است: حضرت دانيال روزانه سه مرتبه پنجره خانه خود را رو به بيت‏المقدس (اورشليم) باز مي‏كرد و به زانو مي‏افتاد و با سجده به درگاه خداوند نماز مي‏گذاشت. اين نماز با تسبيح و مدح شروع مي‏شد و با شكرگذاري خاتمه مي‏يافت.

از نماز و دعاهاي حضرت موسي در تورات زياد بازگو شده است از جمله در كتاب تثنيه فصل 3 آيه 24 و 25 آمده است: «يعني خداوندا تو شروع كردي كه بزرگواري و قدرت زيادت را به بنده‏ات نشان دهي چون كه كدام نيروئي در آسمان و زمين وجود دارد كه كارها و دلاوري‏هاي تو را انجام دهد. تمني اين كه (اجازه دهي از رود اردن) عبور نمايم و آن سرزمين خوبي را كه در آن طرف رود اردن است يعني آن كوه زيبا و لِوانُون را ببينم».

سير تكامل نماز از حضرت ابراهيم تا ظهور حضرت موسي به طور بسيار خلاصه شروع مي‏شود و در زمان حضرت موسي با نزول تورات نمازهاي خاصي به آنها اضافه مي‏گردد و پس از دوران انبياء به طور كلي بنا به مقتضي وضع اجتماعي و سياسي و اتفاقات تاريخي ادعيه بوجود آمده و تصنيف مي‏گردد و به مجموعه دعاهاي قبلي اضافه مي‏گردد و در دوران بازگشت پراكندگي اول توسط «عِزرا» و يارانش در حدود دو هزار و چهارصد سال قبل شكل كامل به خود مي‏گيرد و به صورت مدون در مي‏آيد و سپس در تمام دوران استقرار معبد مقدس دوم به شكل ثابت مي‏ماند و در زمان تدوين تلمود يروشلمي حدود 1800 سال قبل ختم مي‏گردد.

به طور خلاصه انبياء بعد از حضرت موسي مانند يهوشوع پيغمبر، حنا زن القانا، شموئل نبي، حضرت داود، حضرت سليمان، حزقياهو پادشاه و يا حضرت يونس، ارميا نبي، حبقوق نبي، دانيال نبي، مردخاي و استر و عزرا و (دانشمندان تلمود) هركدام در عصر خود بر نماز و ادعيه‏هاي موجود دعاهايي افزودند. نمونه‏هايي از اين دعاها بدين مضمون مي‏باشند:

در پايان لحش (دعاي نوزده بركتي) اين درخواست را مي‏خوانيم:

«اي خداي من زبان مرا از بدگويي، و لبانم را از تكلم به نيرنگ باز دار، در برابر اشخاصي كه مرا نفرين مي‏كنند، زبانم ساكت و خاموش بماند، و روانم در برابر همگان همچون خاك باشد. قلبم را براي پذيرفتن تورات بگشا، جانم فرمان‏هاي تو را پيروي و تبعيت و اگر كساني عليه من بد بينديشند و به زيان من قصد كنند، تو به فوريت مشورت آنها را برهم زن و فكرشان را باطل كن. سخنان دهان من مورد رضاي تو قرار گيرند و تفكر دلم به حضور تو مقبول افتد، اي خدايي كه آفريدگار و نجات‏دهنده من هستي». (براخوت 17 الف)

يكي از دانشمندان يهود، در پايان دعا فوق، اين دعا را افزوده است:

«اي خداوند من، خداي اجداد من ميل و رضاي تو بر اين تعلق گيرد، كه در دل هيچ انساني كينه و دشمني عليه ما وراد نشود. و كينه و عداوتي عليه هيچ انساني بر دل ما نگذرد. حسادتي نسبت به ما در دل هيچ‏كس رسوخ نكند، و نسبت به هيچ‏كس نيز حسد به دل ما راه نيابد. در سراسر روزهاي عمر تحصيل تورات و اجراي فرايض تو مشغله ما باشد، و سخنان ما به حضور تو التماس و تضرع محسوب مي‏گردد، قلب‏هاي ما را متحد كن تا از نام تو بترسيم. از آن چه كه منفور درگاه تو است ما را دور بدار، و به آن چه مورد رضاي تو است ما را نزديك ساز، و به خاطر نام مبارك خودت با ما احسان كن. (تلمود يروشلمي براخوت 7 دال)

 

چند گفتار از دانشمندان درباره نماز و اهميت آن:

1- دعا و نماز از قرباني‏ بزرگ‏تر و مهم‏تر است.

2- دعا و نماز از اعمال نيك با اهميت‏تر است.

3- كسي كه دعا و نماز مي‏خواند، بايد قلب خود را متوجه (خداي) آسمان سازد.

4- كسي كه دعا و نماز مي‏خواند بايد چشمانش را پايين انداخته و قلبش را متوجه بالا سازد.

5- كسي كه فكرش آسوده نيست (تمركز حواس ندارد) نماز نخواند. (تلمود؛ عرووين 65 الف)

6- هر كس كه براي همنوع خود دعا مي‏كند و جهت او طلب رحمت مي‏نمايد، در حالي كه خود نيز به آن مورد نياز دارد نخست به خود او جواب داده مي‏شود و خود او اول نجات مي‏يابد.

7- هر كس فرامين الهي را با ايمان كامل بر خود قبول نمايد و آن را انجام دهد شايسته آن خواهد بود كه الهام الهي بر او قرار گيرد. (مخيلتا صفحه 33 ب )

8- بهترين راه تزكيه روح، نماز است، چون وسيله مطمئني جهت تزكيه است.

9- نماز مايه آرامش است.

10- نماز مايه نزديك شدن انسان به سعادت است.

11- نماز انسان را از فحشا و منكرات باز مي‏دارد.

12- نماز سپاسگزاري از معبود است چون تشكر از نعمت ‏دهنده واجب است، چنانچه اگر كسي كاري را براي ما انجام داد و از او تشكر نكنيم در حق او جفا كرده‏ايم.

13- از ويژگي‏هاي نماز جلوگيري از غفلت است.

14- نماز انسان را به پاكي‏ها و پاكسازي هم ظاهر و هم باطن هدايت مي‏كند.

15- نماز ضد اضطراب و پريشاني است.

16- نماز سدي است در مقابل گناهكاري‏ها و ايجاد روح تقوا و پرهيزگاري.

17- نماز وسيله پاك شدن و ثابت كننده خلوص و پيراستگي از تكبر و غرور است.

18- نماز وسيله زدودن پرده ‏هاي غفلت و سستي، پرورش فضائل اخلاقي گسترش‏دهنده زمينه عدالت و رعايت حقوق اجتماعي، ايجاد روح، نظم و پاكيزگي در ظاهر و باطن انسان است.

19- نماز درست است كه به وسيله فرد انجام مي‏پذيرد، اما با نماز، ساخته شدن عضوي از جامعه شكل مي‏‎گيرد و اين رابطه بين نماز و اجتماع است.

20- وقتي انسان متذكر خدا بود خدا را مراقب خويش ديد قهراً از انجام گناه و منكرات شرم و حيا مي‎‏كند.

21- شادابي روح انسان: نماز در ساخت روح انسان، همان نقشي را ايفا مي‏كند كه نرمش و ورزش در ساخت جسم انسان ايفا مي‏نمايد.

22- نماز روح انسان‏ها را به مبداء هستي‏بخش مرتبط و متصل مي‏كند و با اين ارتباط، روح و جان آدمي را زنده، بانشاط و آرام مي‏سازد و او را براي انجام ساير تكاليف و وظائف فردي و اجتماعي آماده مي‏كند.

23- خواندن نماز علاوه بر آن كه انجام يك دستور و يك واجب الهي است، خود مانع از انجام زشتي‏ها، خلاف‏ها و گناهان ديگر است.

24- يكي از فلسفه‎‏ هاي عبادت، اظهار خضوع و تسليم در مقابل امر پروردگار و ايجاد روح عبوديت و بندگي در انسان است.

25- و بالاخره نماز داراي آثار و فلسفه‏هاي متعددي است از جمله اين خواص: نماز، تقدير و سپاس‏گزاري از خدا است، موجب آرامش انسان است، موجب ياد خداست، زمينه پرهيز از گناه را در انسان فراهم مي‏كند، تأكيدي بر نظافت و سلامتي است، داراي آثار وحدت‏بخش اجتماعي است و موجب انضباط و وقت‏شناسي است

[ Tue 12 Feb 2008 ] [ 1:56 PM ] [ سهیل ]

[ ]

براي شکستن من يه اخم کافيه
نيازي به فريادت نيست

واسه اشک ريختنم سکوت تو کافيه
نيازي به قهر نيست

براي مردنم حرف رفتنت کافيه
نيازي به انجامش نيست ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

زيباترين قسمت حيات تو هستي
منشا شور و نشاط تو هستي
ساده اي , مهربوني , برام عزيزي
اوني که دلم ميخواد تو هستي

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

بغضم شکسته اما ازم خبر نداري / نيستي آخه کنارم تا پا به پام بباري

<<<<<<>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

اگه يه خار بوست کنه بهتر از اينه که يه بوس خارت کنه !

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<>>>>>>>>

هميشه با غمت من در ستيزم
به اين خاطر هميشه اشک ريزم
به هر برگ گلي اين را نوشتم :
تويي اميد من تنها عزيزم

[ Mon 11 Feb 2008 ] [ 3:26 PM ] [ سهیل ]

[ ]

مردم در همه جاي دنيا عاشق مي شوند، از عشق دست مي کشند يا در عذاب عشقند. عبارات عاشقانه به شما کمک مي کند تا عميق ترين افکار و احساساتتان را در زمانهايي که کلمات به راحتي بر زبانتان جاري نمي شوند، ابراز کنيد. در اينگونه مواقع عليرغم تمام تلاشتان براي پيدا کردن کلمات و جملات، هيچ کلمه اي به ذهنتان نمي رسد.
ممکن است ذاتاً يک نويسنده يا شاعر به دنيا نيامده باشيد، درست است. اما توانايي انتخاب داريد. پس بهترين و زيباترين عبارت عاشقانه را انتخاب کنيد که حرف دلتان را به عزيزتان برساند تا او بفهمد که در عمق ذهن و قلبتان چه مي گذرد.

وقتي کلمات به ياريتان نمي آيند، اجازه بدهيد عبارات عاشقانه کمک حالتان باشند. اجازه بدهيد عبارات عاشقانه به شما کمک کند افکارتان را به زيبايي بر صفحه کاغذ نقاشي کنيد.

چه براي کارت تبريک روز ولنتاين باشد، چه براي سالگرد دوستي يا ازدواج، يا نامه ها ياايميل هاي عاشقانه، اگر نمي دانيد چه بگوييد و چه بنويسيد، اصلاً نگران نباشيد.

با عبارات عاشقانه عشقتان را جاري کنيد و ببينيد که اين جملات چطور به کارت، نامه يا پيام شما جان مي بخشد.

چرا همين امروز امتحان نمي کنيد؟

10 نمونه از بهترين عبارات عاشقانه

1) "ما نه براي يافتن فردي کامل، بلکه براي ديدن کامل يک فرد ناکامل عاشق ميشويم." – سام کين

2) "من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نيست که چه کار مي کنيد، که هستيد و کجا زندگي مي کنيد؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت." – جوليا رابرتز

3) "دوستت دارم نه به خاطر اينکه چه کسي هستي، به اين خاطر که وقتي با توام چه کسي ميشوم." – ناشناس

4) "زندگي به ما آموخته که عشق در نگاه خيره به يکديگر نيست، بلکه در يک سو نگريستن است." – آنتونيو دو سنت اگزوپري

5) "در عشق حقيقي، کوتاهترين فاصله بسيار طولاني است و از طولاني ترين فاصله ها مي توان پل زد." –هانس نوون

6) "عشق يعني وقتي دور هستيد دلتنگ شويد اما از درون احساس گرما کنيد چون در قلبتان به هم نزديکيد." –کي نودسن

7) "اگر هر بار که لبخند بر لبانم مي نشاني، مي توانستم به آسمان بروم و ستاره اي بچينم، آسمان شب ديگر مثل کف دست بود." – ناشناس

8) "بهترين و زيباترين چيزها در دنيا قابل ديدن و لمس کردن نيستند—بايد آنها را با قلبتان احساس کنيد." –هلن کلر

9) "اين عشق نيست که دنيا را مي چرخاند، عشق چيزي است که چرخش آنرا ارزشمند مي کند." – فرانکلين پي جونز

10) "اگر معناي عشق را مي فهمم، همه به خاطر توست." – هرمان هسه
مردم در همه جاي دنيا عاشق مي شوند، از عشق دست مي کشند يا در عذاب عشقند. عبارات عاشقانه به شما کمک مي کند تا عميق ترين افکار و احساساتتان را در زمانهايي که کلمات به راحتي بر زبانتان جاري نمي شوند، ابراز کنيد. در اينگونه مواقع عليرغم تمام تلاشتان براي پيدا کردن کلمات و جملات، هيچ کلمه اي به ذهنتان نمي رسد.
ممکن است ذاتاً يک نويسنده يا شاعر به دنيا نيامده باشيد، درست است. اما توانايي انتخاب داريد. پس بهترين و زيباترين عبارت عاشقانه را انتخاب کنيد که حرف دلتان را به عزيزتان برساند تا او بفهمد که در عمق ذهن و قلبتان چه مي گذرد.

وقتي کلمات به ياريتان نمي آيند، اجازه بدهيد عبارات عاشقانه کمک حالتان باشند. اجازه بدهيد عبارات عاشقانه به شما کمک کند افکارتان را به زيبايي بر صفحه کاغذ نقاشي کنيد.

چه براي کارت تبريک روز ولنتاين باشد، چه براي سالگرد دوستي يا ازدواج، يا نامه ها ياايميل هاي عاشقانه، اگر نمي دانيد چه بگوييد و چه بنويسيد، اصلاً نگران نباشيد.

با عبارات عاشقانه عشقتان را جاري کنيد و ببينيد که اين جملات چطور به کارت، نامه يا پيام شما جان مي بخشد.

چرا همين امروز امتحان نمي کنيد؟

10 نمونه از بهترين عبارات عاشقانه

1) "ما نه براي يافتن فردي کامل، بلکه براي ديدن کامل يک فرد ناکامل عاشق ميشويم." – سام کين

2) "من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نيست که چه کار مي کنيد، که هستيد و کجا زندگي مي کنيد؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت." – جوليا رابرتز

3) "دوستت دارم نه به خاطر اينکه چه کسي هستي، به اين خاطر که وقتي با توام چه کسي ميشوم." – ناشناس

4) "زندگي به ما آموخته که عشق در نگاه خيره به يکديگر نيست، بلکه در يک سو نگريستن است." – آنتونيو دو سنت اگزوپري

5) "در عشق حقيقي، کوتاهترين فاصله بسيار طولاني است و از طولاني ترين فاصله ها مي توان پل زد." –هانس نوون

6) "عشق يعني وقتي دور هستيد دلتنگ شويد اما از درون احساس گرما کنيد چون در قلبتان به هم نزديکيد." –کي نودسن

7) "اگر هر بار که لبخند بر لبانم مي نشاني، مي توانستم به آسمان بروم و ستاره اي بچينم، آسمان شب ديگر مثل کف دست بود." – ناشناس

8) "بهترين و زيباترين چيزها در دنيا قابل ديدن و لمس کردن نيستند—بايد آنها را با قلبتان احساس کنيد." –هلن کلر

9) "اين عشق نيست که دنيا را مي چرخاند، عشق چيزي است که چرخش آنرا ارزشمند مي کند." – فرانکلين پي جونز

10) "اگر معناي عشق را مي فهمم، همه به خاطر توست." – هرمان هسه

مردم در همه جاي دنيا عاشق مي شوند، از عشق دست مي کشند يا در عذاب عشقند. عبارات عاشقانه به شما کمک مي کند تا عميق ترين افکار و احساساتتان را در زمانهايي که کلمات به راحتي بر زبانتان جاري نمي شوند، ابراز کنيد. در اينگونه مواقع عليرغم تمام تلاشتان براي پيدا کردن کلمات و جملات، هيچ کلمه اي به ذهنتان نمي رسد.
ممکن است ذاتاً يک نويسنده يا شاعر به دنيا نيامده باشيد، درست است. اما توانايي انتخاب داريد. پس بهترين و زيباترين عبارت عاشقانه را انتخاب کنيد که حرف دلتان را به عزيزتان برساند تا او بفهمد که در عمق ذهن و قلبتان چه مي گذرد.

وقتي کلمات به ياريتان نمي آيند، اجازه بدهيد عبارات عاشقانه کمک حالتان باشند. اجازه بدهيد عبارات عاشقانه به شما کمک کند افکارتان را به زيبايي بر صفحه کاغذ نقاشي کنيد.

چه براي کارت تبريک روز ولنتاين باشد، چه براي سالگرد دوستي يا ازدواج، يا نامه ها ياايميل هاي عاشقانه، اگر نمي دانيد چه بگوييد و چه بنويسيد، اصلاً نگران نباشيد.

با عبارات عاشقانه عشقتان را جاري کنيد و ببينيد که اين جملات چطور به کارت، نامه يا پيام شما جان مي بخشد.

چرا همين امروز امتحان نمي کنيد؟

10 نمونه از بهترين عبارات عاشقانه

1) "ما نه براي يافتن فردي کامل، بلکه براي ديدن کامل يک فرد ناکامل عاشق ميشويم." – سام کين

2) "من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نيست که چه کار مي کنيد، که هستيد و کجا زندگي مي کنيد؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت." – جوليا رابرتز

3) "دوستت دارم نه به خاطر اينکه چه کسي هستي، به اين خاطر که وقتي با توام چه کسي ميشوم." – ناشناس

4) "زندگي به ما آموخته که عشق در نگاه خيره به يکديگر نيست، بلکه در يک سو نگريستن است." – آنتونيو دو سنت اگزوپري

5) "در عشق حقيقي، کوتاهترين فاصله بسيار طولاني است و از طولاني ترين فاصله ها مي توان پل زد." –هانس نوون

6) "عشق يعني وقتي دور هستيد دلتنگ شويد اما از درون احساس گرما کنيد چون در قلبتان به هم نزديکيد." –کي نودسن

7) "اگر هر بار که لبخند بر لبانم مي نشاني، مي توانستم به آسمان بروم و ستاره اي بچينم، آسمان شب ديگر مثل کف دست بود." – ناشناس

8) "بهترين و زيباترين چيزها در دنيا قابل ديدن و لمس کردن نيستند—بايد آنها را با قلبتان احساس کنيد." –هلن کلر

9) "اين عشق نيست که دنيا را مي چرخاند، عشق چيزي است که چرخش آنرا ارزشمند مي کند." – فرانکلين پي جونز

10) "اگر معناي عشق را مي فهمم، همه به خاطر توست." – هرمان هسه


مردم در همه جاي دنيا عاشق مي شوند، از عشق دست مي کشند يا در عذاب عشقند. عبارات عاشقانه به شما کمک مي کند تا عميق ترين افکار و احساساتتان را در زمانهايي که کلمات به راحتي بر زبانتان جاري نمي شوند، ابراز کنيد. در اينگونه مواقع عليرغم تمام تلاشتان براي پيدا کردن کلمات و جملات، هيچ کلمه اي به ذهنتان نمي رسد.
ممکن است ذاتاً يک نويسنده يا شاعر به دنيا نيامده باشيد، درست است. اما توانايي انتخاب داريد. پس بهترين و زيباترين عبارت عاشقانه را انتخاب کنيد که حرف دلتان را به عزيزتان برساند تا او بفهمد که در عمق ذهن و قلبتان چه مي گذرد.

وقتي کلمات به ياريتان نمي آيند، اجازه بدهيد عبارات عاشقانه کمک حالتان باشند. اجازه بدهيد عبارات عاشقانه به شما کمک کند افکارتان را به زيبايي بر صفحه کاغذ نقاشي کنيد.

چه براي کارت تبريک روز ولنتاين باشد، چه براي سالگرد دوستي يا ازدواج، يا نامه ها ياايميل هاي عاشقانه، اگر نمي دانيد چه بگوييد و چه بنويسيد، اصلاً نگران نباشيد.

با عبارات عاشقانه عشقتان را جاري کنيد و ببينيد که اين جملات چطور به کارت، نامه يا پيام شما جان مي بخشد.

چرا همين امروز امتحان نمي کنيد؟

10 نمونه از بهترين عبارات عاشقانه

1) "ما نه براي يافتن فردي کامل، بلکه براي ديدن کامل يک فرد ناکامل عاشق ميشويم." – سام کين

2) "من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نيست که چه کار مي کنيد، که هستيد و کجا زندگي مي کنيد؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت." – جوليا رابرتز

3) "دوستت دارم نه به خاطر اينکه چه کسي هستي، به اين خاطر که وقتي با توام چه کسي ميشوم." – ناشناس

4) "زندگي به ما آموخته که عشق در نگاه خيره به يکديگر نيست، بلکه در يک سو نگريستن است." – آنتونيو دو سنت اگزوپري

5) "در عشق حقيقي، کوتاهترين فاصله بسيار طولاني است و از طولاني ترين فاصله ها مي توان پل زد." –هانس نوون

6) "عشق يعني وقتي دور هستيد دلتنگ شويد اما از درون احساس گرما کنيد چون در قلبتان به هم نزديکيد." –کي نودسن

7) "اگر هر بار که لبخند بر لبانم مي نشاني، مي توانستم به آسمان بروم و ستاره اي بچينم، آسمان شب ديگر مثل کف دست بود." – ناشناس

8) "بهترين و زيباترين چيزها در دنيا قابل ديدن و لمس کردن نيستند—بايد آنها را با قلبتان احساس کنيد." –هلن کلر

9) "اين عشق نيست که دنيا را مي چرخاند، عشق چيزي است که چرخش آنرا ارزشمند مي کند." – فرانکلين پي جونز

10) "اگر معناي عشق را مي فهمم، همه به خاطر توست." – هرمان هسه

[ Mon 11 Feb 2008 ] [ 3:21 PM ] [ سهیل ]

[ ]

Image

کارتون جدید شرک 4 ویژه کریسمس 2008ImageImage

[ Mon 11 Feb 2008 ] [ 3:10 PM ] [ سهیل ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه